Gebruiksaanwijzing OLYMPUS PT-052

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS PT-052. Wij hopen dat dit OLYMPUS PT-052 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS PT-052 te teleladen.


OLYMPUS PT-052 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2814 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS PT-052

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vóór u de behuizing begint te gebruiken dient u op voorhand een controle uit te voeren, zoals beschreven in deze handleiding. Inleiding Het kopiëren zonder toestemming van een gedeelte van of de gehele handleiding is verboden, behalve indien dit bedoeld is voor privaat gebruik. is niet verantwoordelijk voor het verlies of een claim van derden in het geval van schade als gevolg van een oneigenlijk gebruik van dit product. Lees de volgende opmerkingen vóór u het product gebruikt Deze behuizing is een precisieapparaat dat ontworpen is voor gebruik op een diepte tot 40 m. Gebruik de behuizing op een correcte manier nadat u de inhoud van deze handleiding in verband met het manipuleren van de behuizing, de controles vóór gebruik, het onderhoud en het bewaren goed begrepen hebt. is niet verantwoordelijk voor ongevallen die te maken hebben met het onderdompelen van een digitale camera in water. [. . . ] 21 De onderwater opnamemodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 De opnamescène selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Veeg alle waterdruppels weg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 NL 6 Maak de behuizing schoon met zuiver water. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 De behuizing afdrogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 7. 26 De O-ring verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Verwijder alle zand, stof, enz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Vet aanbrengen op de O-ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 De O-ring installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 De onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage vervangen . 29 8. Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Specificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 NL 7 1. Voorbereidingen Controleer de inhoud van het pakket Controleer of alle accessoires zich in de doos bevinden. Neem contact op met uw verdeler wanneer er accessoires ontbreken of beschadigd zijn. · LCD-kap (op het apparaat) · Riem LCD-kap · Siliconevet · Silicagel (1g) · Lenskap · O-ring-haak · Handriem · Diffuser · Behuizingskas (Controleer of de O-ring is geïnstalleerd. ) (Poortadapter) · Handleiding (deze handleiding) · Lijst van verdelers van OLYMPUS NL 8 Benaming van de onderdelen 3 2 4 5 1 6 7 8 9 c b a 0 1 *2 *3 *4 Handgreep Zoom Sluiter ON/OFF-knop 5 Bevestiging van accessoires 6 Voorkant 7 Open/close-draaiknop 8 Lensring *9 0 a b Bedieningsdraaiknop O-ring Statiefzitting Kap voor bescherming tegen licht c LCD-binnenkap NL 9 d e o f g h i n *d *e *f *g q -toets Keuzeknop ( (REC)-knop F-toets/pijltoets *h *i *j *k m lkj *l *m n o MENU-toets &-toets/Pijltoets LCD-scherm Achterkant #-toets/Pijltoets OK-toets INFO-toets AFL/ -toets/pijltoets Memo: De onderdelen van de behuizing die aangeduid zijn met * komen overeen met de onderdelen van de digitale camera. Wanneer de onderdelen van de behuizing worden bediend, worden de overeenkomstige functies van de digitale camera geactiveerd. · Sluit de achterkant van de behuizing zodat de lenskap of de riem van LCDkap er niet in beklemd raakt. Als dit gebeurt, kan dit een waterlek veroorzaken. Controleer of de camera met de geplaatste behuizing correct werkt. Verzegel de behuizing en controleer vervolgens of de camera correct functioneert. 1 Druk op de ON/OFF-knop op de behuizing en ga na of de camera kan worden in-/uitgeschakeld. 2 Bedien de sluiter op de behuizing en ga na of de sluiter van de camera is ontspannen. · Bedien ook andere controletoetsen op de behuizing en ga na of de functies van de camera correct functioneren. NL 18 De laatste controles uitvoeren Visuele inspectie Nadat u de behuizing verzegelt, dient u het verzegelde deel van de vooren achterkant visueel te controleren om te bevestigen dat de O-ring niet is verdraaid of zich buiten de groef bevindt en dat er geen vreemde bestanddelen op vastzitten. LET OP: Haar, vezels en andere kleine elementen zijn niet makkelijk zichtbaar, maar ze kunnen waterlekken veroorzaken. Let bovendien op barsten en scheuren op de behuizing. Test waterlekken Hieronder wordt uitgelegd waaruit de definitieve test bestaat die wordt uitgevoerd nadat de behuizing op de camera is geplaatst. Deze test kan makkelijk worden uitgevoerd in een watertank of een badkuip. · Dompel de behuizing eerst onder gedurende drie seconden en controleer of er geen water uit de behuizing, enz. · Dompel de behuizing vervolgens onder gedurende 30 seconden en controleer of er geen water uit de behuizing, enz. · Controleer de volgende elementen: - controleer of er water in de behuizing is binnengesijpeld. [. . . ] Maak de behuizing volledig droog op een goed geventileerde plaats in de schaduw. LET OP: · Maak geen gebruik van warme lucht van een haardroger of iets dergelijk en stel de behuizing niet bloot aan direct zonlicht, aangezien dit de slijtage en de vervorming van de behuizing en de slijtage van de O-ring kan versnellen, wat kan leiden tot waterlekken. · Wanneer u de behuizing afveegt, zorg er dan voor dat u geen krassen veroorzaakt. NL 24 7. De waterdichte functie behouden Wanneer u de achterkant van de behuizing opent, zorg er dan steeds voor dat u het onderhoud van de O-ring uitvoert zoals hieronder wordt beschreven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS PT-052

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS PT-052 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag