Gebruiksaanwijzing OLYMPUS FE-3000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS FE-3000. Wij hopen dat dit OLYMPUS FE-3000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS FE-3000 te teleladen.


OLYMPUS FE-3000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1377 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS FE-3000 (5887 ko)
   OLYMPUS FE-3000 FE-3000 MANUAL DE INSTRUES (6136 ko)
   OLYMPUS FE-3000 FE-3000 MANUEL D'INSTRUCTIONS (5979 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS FE-3000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE CAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Handleiding Wij danken u voor de aanschaf van deze digitale Olympus-camera. Lees voordat u uw nieuwe camera gaat gebruiken deze handleiding aandachtig door om u van optimale prestaties en van een lange gebruiksduur van de camera te verzekeren. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats zodat u hem ook later nog eens kunt raadplegen. Voordat u belangrijke opnamen gaat maken, doet u er goed aan eerst enkele proefopnamen te maken teneinde u met uw camera vertrouwd te maken. [. . . ] Neem de batterijen uit de camera en warm deze op door deze een tijdje in uw zak te houden. Y MD TIME Functie Datum en tijd Kaart/intern geheugen "Er verschijnt een foutmelding". "Foutmelding" (blz. 42) ---- -- -- -- -- YMD "De instellingen voor datum en tijd keren CANCEL terug naar de standaardinstelling". MENU Als de batterijen gedurende ongeveer één dag*2 uit de camera worden gehaald, keren de instellingen voor de datum en de tijd terug naar de standaardinstellingen en moet u deze informatie dus opnieuw instellen. *2 De tijdsduur voor de instelling voor datum en tijd terugkeert naar de standaardinstelling, is afhankelijk van de oplaadtoestand van de batterijen. 13) Ontspanknop "Er wordt geen opname gemaakt als de ontspanknop wordt ingedrukt". Sluimerstand annuleren. Om de batterij te sparen gaat de camera automatisch naar de sluimerstand en wordt de monitor uitgeschakeld als de camera gedurende 3 minuten niet wordt bediend terwijl hij ingeschakeld is Er wordt geen opname gemaakt in deze stand, zelfs niet als de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt. Bedien de zoomknoppen of een andere knop om de camera uit de sluimerstand te halen, voordat u een foto maakt. Als er 12 minuten niks gebeurt met de camera, gaat deze automatisch uit. Druk op de n-knop om de camera in te schakelen. Varia "De camera maakt geluid bij het nemen van foto's". Het is mogelijk dat de camera de lens activeert en geluid maakt, zelfs wanneer u geen handelingen uitvoert. Dit betekent dat de camera automatisch aan het scherpstellen is om klaar te zijn om een foto te nemen. Druk op de K-knop om een opnamestand in te stellen. Wacht tot # (flitser wordt opgeladen) niet meer knippert voordat u foto's maakt. NL 41 Foutmelding Als één van de volgende meldingen op de monitor verschijnt, probeert u de aangegeven oplossing uit. Foutmelding Oplossing Probleem met het kaartje Steek een nieuw kaartje in de camera. Probleem met het kaartje Gebruik een computer om de instelling alleen-lezen op te heffen. · Wis ongewenste beelden. *1 Probleem met het kaartje · Vervang het kaartje. · Wis ongewenste beelden. *1 Probleem met het kaartje · Gebruik kl om [CLEAN CARD] te selecteren en druk op de knop B. 46) schoon met een zachte, droge doek en steek het kaartje opnieuw in de camera. Gebruik daarna kl om [YES] te selecteren druk op de knop B. *2 Probleem met het interne geheugen Gebruik kl om [MEMORY FORMAT] te selecteren en druk op de knop B. Gebruik daarna kl om [YES] te selecteren druk op de knop B. *2 Probleem met het interne geheugen/kaartje Neem foto's voor u ze bekijkt. Probleem met het geselecteerde beeld Gebruik retoucheringssoftware om het beeld op een computer te bekijken. Als u het beeld nog steeds niet kunt bekijken, is het beeldbestand beschadigd. Probleem met het geselecteerde beeld Gebruik retoucheringssoftware om het beeld op een computer te bewerken. CARD-COVER OPEN g BATTERY EMPTY Bedieningsprobleem Sluit het klepje van het batterijcompartiment/het kaartje. q CARD ERROR Probleem met de batterij Laad de batterij op. Verbindingsprobleem Sluit de camera op de juiste wijze aan op de computer of printer. Printerprobleem Haal het papier dat de printer blokkeert uit de printer. Printerprobleem Keer terug naar een toestand waarin de printer kan worden gebruikt. [. . . ] Indien geen bewijs van aankoop bij deze garantieverklaring gevoegd wordt. 4 Deze garantie is uitsluitend op het product van toepassing; de garantie is niet van toepassing op ieder ander toebehoren, zoals de behuizing, de camerariem, het lenskapje en de batterijen. 5 Olympus' enige verplichting onder deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van het product. Iedere verplichting voor verlies of beschadiging, indirect of voortvloeiend, op enigerlei wijze opgelopen door de klant vanwege een gebrek in het product, en met name alle soorten verlies of schade veroorzaakt in lenzen, films, andere uitrusting of toebehoren dat bij het product hoort of ieder soort verlies dat het resultaat is van een vertraagde reparatie of gegevensverlies, is uitgesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS FE-3000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS FE-3000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag