Gebruiksaanwijzing OLYMPUS DS-5000ID

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS DS-5000ID. Wij hopen dat dit OLYMPUS DS-5000ID handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS DS-5000ID te teleladen.


OLYMPUS DS-5000ID : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1303 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS DS-5000ID (1037 ko)
   OLYMPUS DS-5000ID DS-5000ID DETAILED INSTRUCTIONS (1382 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS DS-5000ID

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inleiding De inhoud van dit document kan in de toekomst worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Neem contact op met ons klantenondersteuningscentrum voor de recentste informatie over uw productnamen en modelnummers. Wij hebben alles in het werk gesteld om de integriteit van de inhoud van dit document te garanderen. In het onwaarschijnlijke geval u een twijfelachtig item, fout of weglating opmerkt, kunt u contact opnemen met ons klantenondersteuningscentrum. [. . . ] Dit kan echter naar elk van de volgende instellingen worden gewijzigd: · Append (Toevoegen): voegt de opname toe aan het einde van het huidige bestand ( p. · Overwrite (Overschrijven): overschrijft de opname vanaf de huidige positie in het bestand ( p. · Insert (Invoegen): voegt de opname in op de huidige positie in het bestand ( p. 27). 24 Opnemen Nieuwe opname 1 2 2 Maak een nieuw bestand waarin u wilt opnemen. 1 Druk op de knop NEW om een nieuw bestand te maken. Wanneer [The Worktype List is displayed when a new file is created] (Werktypelijst weergeven wanneer nieuw bestand wordt gemaakt) is ingesteld in DSS Player ( p. 54), kunt u het werktype selecteren in de lijst Work Type. a Geselecteerde auteursnaam b Nieuw bestandsnummer c Resterende opnametijd a b QP DICT MIKE E 031 / 030 F New File Remain c 15 H 22 M 40 s FOLDER PRIOR INFO 2 Opnemen 2 3 Verplaats de schuifschakelaar naar de positie REC om de opname te starten. Het indicatielampje voor opnemen en afspelen licht rood op. Wanneer u tijdens de opname op de knop F2 (DISPLY) drukt, kunt u de weergave op het LCD-scherm wijzigen. QP DICT MIKE E 031 / 031 F 00 M 10 s 15 H 22 M 30 s VERBAL DISPLY INDEX 3 Verplaats de schuifschakelaar naar de positie STOP om de opname te stoppen. Als u extra opnamen wilt toevoegen aan hetzelfde bestand, moet u de schuifschakelaar opnieuw naar de positie REC schuiven. QP DICT MIKE 031 / 031 02 M 20 s 15 H 02 M 20 s FOLDER PRIOR INFO Opmerkingen · Tijdens de opname wordt een piepsignaal weergegeven wanneer de resterende opnametijd 60 seconden, 30 seconden en 10 seconden heeft bereikt. · Wanneer de resterende opnametijd minder bedraagt dan 60 seconden, begint het indicatielampje voor opnemen en afspelen rood te knipperen. Wanneer de opnametijd zakt naar 30 of 10 seconden, begint het licht sneller te knipperen. · [Memory Full] of [Folder Full] wordt weergegeven op het scherm indien het geheugen of de map zijn maximale capaciteit heeft bereikt. 30) of dictaatbestanden overdraagt naar uw computer met de DSS Playersoftware ( p. ­ Wijzig de opnamebestemming onder de instelling [Card select] ( p. 23) of schakel over naar een kaart met vrije ruimte. 25 Opnemen De opname overschrijven 1 2 2 3 U kunt een eerder opgenomen bestand vanaf elk punt binnen het bestand overschrijven. De overschreven opnamen worden gewist. 2 Opnemen 1 2 Selecteer en speel het bestand af dat u wilt overschrijven. Stop het afspelen op het punt waar u het overschrijven wilt starten. Verplaats de schuifschakelaar naar de positie REC om het overschrijven te starten. Het indicatielampje voor opnemen en afspelen licht rood op. a Verstreken opnametijd b Totale opnametijd van het geselecteerde bestand a b QP DICT MIKE E 101 / 133 F 10 M 25 s 00H 14 M 00 s VERBAL DISPLY INDEX 3 Verplaats de schuifschakelaar naar de positie STOP om het overschrijven te stoppen. Opmerking · U kunt geen ander kwaliteitsniveau (QP, SP) kiezen dan het niveau van het originele bestand voordat u een opname overschrijft. 26 Opnemen Opname invoegen 1 2 2 U kunt een aanvullende opname invoegen in een eerder opgenomen bestand. 1 2 3 Selecteer en speel het bestand af waarin u een extra opname wilt invoegen. Druk tijdens het afspelen van het bestand op de knop F1(INSERT) om een extra opname in te voegen. [Insert Rec?] verschijnt op het scherm. QP DICT VCVA MIKE 2 Opnemen 33 M 25s 134 / 134 00 H 00 M 10 s Insert Rec? EXIT Verplaats de schuifschakelaar naar de positie REC om het invoegen van een extra opname te starten. Het indicatielampje voor opnemen en afspelen licht rood op. [Insert Rec] en de resterende opnametijd worden afwisselend weergegeven op het scherm. QP DICT MIKE E 134 / 134 F 3 4 00 M 11s 4 H 33 M 06 S VERBAL DISPLY INDEX 4 Verplaats de schuifschakelaar naar de positie STOP om het invoegen van een extra opname te stoppen. QP DICT MIKE E 134 / 134 F 00 M 12s Insert Rec VERBAL DISPLY INDEX Opmerkingen · Als u de schuifschakelaar langer dan twee seconden in de positie STOP houdt terwijl u de schakelaar van de positie PLAY naar de positie REC verplaatst, wordt het invoegen van de opname geannuleerd. · De opnametijd en -datum van het bestand worden bijgewerkt naar de tijd en datum van de ingevoegd opname. · U kunt geen ander kwaliteitsniveau (QP, SP) kiezen dan het niveau van het originele bestand voordat u invoegt. 27 Afspelen U kunt het afspelen van een bestand vanaf elk punt starten. 1 2 Afspelen 1 2 Selecteer het bestand en schuif vervolgens de schuifschakelaar naar de positie PLAY om het afspelen te starten. Het indicatielampje voor opnemen en afspelen licht groen op. QP DICT MIKE 101 / 133 00 M 05 s 27 M 58s INSERT SPEED INDEX 1 Druk op de knop + of ­ om het volume te regelen. Het volumeniveau wordt weergegeven op het scherm. U kunt dit instellen van 0 tot 30. a Volumeniveau a QP DICT MIKE 101 / 133 00 M 07 s Volume 15 INSERT SPEED INDEX 2 3 3 Verplaats de schuifschakelaar op een willekeurig punt naar de positie STOP om het afspelen te stoppen. 28 Afspelen Afspelen functies Snel vooruit (FF) Terugspoelen (REW) Markering (CUE) Review (REV) Bewerking Druk eenmaal op de knop 9 terwijl het afspelen is gestopt. Houd de knop 9 ingedrukt terwijl het afspelen is gestopt of tijdens het afspelen van een bestand. Houd de knop 0 ingedrukt terwijl het afspelen is gestopt of tijdens het afspelen van een bestand. Verplaats de schuifschakelaar naar de positie REV. Annuleren Verplaats de schuifschakelaar naar een andere positie dan STOP. Laat de schuifschakelaar los. 2 Afspelen Afspeelsnelheid Druk tijdens het afspelen op de knop F2(SPEED). [. . . ] Kan niet wissen Ruis hoorbaar tijdens het afspelen Het bestand is beveiligd. De recorder bevond zich tijdens het opnemen of afspelen in de buurt van een gsm of een tl-lamp. Verplaats de recorder. 5 Problemen oplossen Zet de gevoeligheid van de microfoon op de modus Conference en probeer het opnieuw ( p. De recorder is bezig met opnemen naar een andere kaart. Het maximum aantal indexmarkeringen Kan geen indexmarkeringen (32) is bereikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS DS-5000ID

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS DS-5000ID zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag