Gebruiksaanwijzing OLYMPUS DM-5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS DM-5. Wij hopen dat dit OLYMPUS DM-5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS DM-5 te teleladen.


OLYMPUS DM-5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7587 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS DM-5 (14100 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS DM-5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE VOICERECORDER DM-5 DM-3 GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES Hartelijk dank voor uw aankoop van een Olympus digitale voicerecorder. Lees deze instructies voor informatie over een correct en veilig gebruik van het product. Houd de instructies bij de hand zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen. Voor geslaagde opnamen raden wij u aan de opnamefunctie en het volume te controleren voordat u het apparaat gebruikt. [. . . ] 2 Drukopdeknop+om[Start] teselecteren, endrukopde knop`OK. 3 Menu-instellingsmethode NL [Start]: Stelt de instellingen opnieuw in naar hun standaardwaarden. [Cancel]: U keert terug naar het [SystemMenu]. GSystemMenu: [Fn. setting] [F1] [F2] [MemorySelect] [AutoPowerOff] [USBSettings] [LIST] [INDEX] [Built-in] [10minutes] [PC] Menu-instellingennahetopnieuw instellen(oorspronkelijke instellingen): ARecMenu: [MicSense] [RecMode] [Recordingformat] [Recordingrate] [RecLevel] [ZoomMic] [LowCutFilter] [VCVA] [On/Off] [Standby] [RecScene] [TimerRec] [FolderName] [Middle] [WMA] [STXQ] [Auto] [Off] [Off] [Off] [Off] [Off] [Off] [Initialsetting] Opmerking · Wanneer u de instellingen opnieuw instelt naar de standaardwaarden, blijven de tijdinstellingen en bestandsnummers behouden en keren ze niet terug naar hun oorspronkelijke instellingen. MPlayMenu: [NoiseCancel] [EUPHONY] [VoiceFilter] [Repeat] [Off] [Random] [PlaySpeed] [SkipSpace] [ForwardSkip] [ReverseSkip] [PlayScene] [Off] [Off] [Off] [Off] [100] [FileSkip] [FileSkip] [Off] 78 Menu-instellingsmethode Memory Info. De resterende opneembare capaciteit en de totale capaciteit van de opnamemedia worden weergegeven op het menuscherm. · Wanneer er geen microSD Card is geplaatst, is alleen informatie voor het interne geheugen zichtbaar. · Het domeingebied dat de administratieve bestanden gebruikt die door de recorder worden gebruikt, is inbegrepen in de resterende capaciteit voor de opnamemedia. Vooral voor microSD cards wordt, naast dit administratieve domein, ook het administratieve domeingebied voor de microSD card toegevoegd. Hierdoor is de resterende capaciteit die wordt weergegeven kleiner dan de opgegeven capaciteit van de kaart. Dit is echter niet abnormaal. 3 Menu-instellingsmethode System Info. [Model] (modelnaam), [Version] (systeemversie) en [SerialNo. ] (serienummer) worden weergegeven op het scherm. 94). NL 79 Menu-instellingsmethode De opnamescène instellen [Rec Scene] U kunt een opname-instelling selecteren uit de sjablonen [Dictation], [Conference] en [Lecture] die past bij de opnameomstandigheden. · Om de respectieve opname-instellingen te bevestigen, drukt u op de knop + of ­ in het scherm [SceneSelect] om het item te selecteren dat u wilt bevestigen. Druk daarna op de knop 9 in het scherm Instelling bevestigen om te bevestigen. Om het scherm Instelling bevestigen te sluiten, drukt u op de knop 0, waarna het scherm [Scene Select] opnieuw verschijnt. Als[SceneSave]geselecteerdis: Naast de sjablonen voor [RecScene] in de recorder kunt u ook de menuinstellingen opslaan die u hebt ingesteld voor een opname. Terwijl de recorder gepauzeerd is, gaat u naar het menu vanuit het [Home]-menu, waarna u deze instelling uitvoert. 1 Druk op de knop + of - om de [User Setting] te selecteren die u wilt opslaan. 2 Druk op de knop `OK om de instellingen te voltooien. 1 Selecteer[RecScene]inhetmenu bij[RecMenu]. · Voor meer informatie over het invoeren van de menuinstellingen raadpleegt u "Menuinstellingsmethode" ( Blz. 65). 3 Menu-instellingsmethode NL 2 Selecteer[SceneSelect]of [SceneSave]. Als[SceneSelect]geselecteerdis: 1 Druk op de knop + of - om de opnamescène te selecteren die u wilt instellen. 2 Druk op de knop `OK om de selectie te voltooien. 3 DrukopdeknopF(HOME)omde instellingtevoltooien. Sjabloonvoorhetinstellenvaneenopnamescène In [SceneSelect] kunt u uit drie sjablonen een opnamescène kiezen die het meest geschikt is voor de opnamesituatie. De opname-instellingen voor de respectieve opnamescènes zijn als volgt: Opname-instelling [MicSense] [RecMode] [RecLevel] [ZoomMic] [LowCutFilter] [VCVA] [Standby] Off Midden ST XQ Auto Off Off Off Off Opnamescène Dictation Conference Laag Midden HQ ST XQ Auto Auto Off Breed Aan Aan Off Off Off Off Lecture Hoog ST XQ Auto Zoom Aan Off Off 80 Menu-instellingsmethode Opnemen met timer [Timer Rec] Met de timer kunt u een opname op een bepaald tijdstip laten starten. U kunt tot drie gewenste instellingen programmeren (Preset 1-3) ([On/Off], [Day], [StartTime], [StopTime], [RecMode], [Mic Sense], [MemorySelect], [Folder] en [Keyword]). [On/Off]-instelling: 1 Druk op de knop + of ­ om te kiezen tussen [On] en [Off]. 1 Selecteer[TimerRec]inhetmenu bij[RecMenu]. · Voor meer informatie over het invoeren van de menu-instellingen raadpleegt u "Menu-instellingsmethode" ( Blz. [. . . ] Ook stekkeradapters (PA331/PA231) voor het omzetten naar mono ministekker (ø3, 5) of mono ministekker (ø 2, 5) zijn inbegrepen. Ze wordt best gebruikt in combinatie met de LI-50C batterijlader. s Zeergevoelige ruisonderdrukkendemonomicrofoon(unidirectioneel): ME52W De directionele microfoon kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor buitenopnames van zingende vogels. De metalen behuizing maakt deze microfoon erg stevig. s Lithium-ionbatterij:LI-50B 8 Accessoires(optioneel) NL s Dasclipmicrofoon (omni-directioneel):ME15 Deze microfoon wordt gebruikt om geluid op te nemen vanaf een zekere afstand terwijl de omgevende ruis wordt geminimaliseerd. s Exclusieveafstandsbediening: RS30W Kleine verborgen microfoon met een dasspeld. 170 Wanneer de ontvanger wordt aangesloten op de REMOTE-aansluiting, kunnen de opname- en stopfuncties van de recorder via de afstandsbediening worden bediend. De ontvangstpositie kan worden aangepast zodat het mogelijk is de recorder vanuit meerdere verschillende hoeken te gebruiken. Specificaties Algemene punten Algemene frequentierespons 4 Opnamemedium: 4 Opnameformaat: Intern geheugen DM-5: 8 GB DM-3: 4 GB microSD Card (512 MB tot 16 GB) Lineaire PCM (Pulse Code Modulation) MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) WMA (Windows Media Audio) [Mic Sense]:[Middle] -60 dBv 280 mW (8 luidspreker) 4 Tijdensdeopname-of afspeelmodus: LineairPCM-formaat Opnamemodus Algemene frequentierespons 48 kHz 44, 1 kHz 40 Hz tot 23 kHz 40 Hz tot 21 kHz 4 Ingangsniveau: MP3-indeling Opnamemodus Algemene frequentierespons 4 Maximaleuitvoer: 4 Maximaleuitvoerhoofdtelefoon: 4 Uitvoerhoofdtelefoon breedband: 4 Luidspreker: 150 mV (overeenkomstig EN 50332-2) _ _ 75 mV (volgens EN 50332-2) Ingebouwde Ø 23 mm ronde dynamische luidspreker ø 3, 5 mm ministekker, impedantie 2, 2 k ø 3, 5 mm ministekker, impedantie 8 of meer Batterij: Lithium-ionbatterij Externe voeding: netspanningsadapter (A515) 5 V 113, 6 mm × 45, 6 mm 15, 2 mm (zonder uitstekende delen) 98 g (inclusief batterij) 0 ­ 42° C 320 kbps 256 kbps 192 kbps 128 kbps 40 Hz tot 20 kHz 40 Hz tot 20 kHz 40 Hz tot 19 kHz 40 Hz tot 17 kHz WMA-indeling Opnamemodus Algemene frequentierespons 4 MIC-aansluiting: ST XQ ST HQ ST SP HQ SP LP 40 Hz tot 19 kHz 40 Hz tot 16 kHz 40 Hz tot 9 kHz 40 Hz tot 13 kHz 40 Hz tot 8 kHz 40 Hz tot 3 kHz 4 EAR-aansluiting: 8 Specificaties 4 Vereisteningangsvermogen: 4 Externeafmetingen: 4 Gewicht: 4 Ingebouwdestereomicrofoon (tijdensdeopnamemodus): 4 Bedrijfstemperatuur: DM-5: 70 Hz tot 20 kHz DM-3: 70 Hz tot 20 kHz · Wanneer u opneemt in MP3- of WMAindeling, zal de hoogste limietwaarde van de frequentierespons echter afhankelijk zijn van elke opnamemodus (zie bovenstaand schema). NL 171 Specificaties Gids voor opnametijden 4 LineairPCM-formaat: Opname- modus Ingebouwd geheugen (4GB)(DM-3) Ingebouwd geheugen (8GB)(DM-5) microSDCard 1GB 2GB 4GB 48 kHz 44, 1 kHz 5 u. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS DM-5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS DM-5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag