Gebruiksaanwijzing OLYMPUS DM-450

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS DM-450. Wij hopen dat dit OLYMPUS DM-450 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS DM-450 te teleladen.


OLYMPUS DM-450 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5756 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS DM-450 (5724 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS DM-450

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE VOICERECORDER GEDETAILLEERDE INSTRUsCTIES Hartelijk dank voor uw aankoop van een Olympus digitale voicerecorder. Lees deze instructies voor informatie over een correct en veilig gebruik van het product. Houd de instructies bij de hand zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen. Voor geslaagde opnamen raden wij u aan de opnamefunctie en het volume te controleren voordat u het apparaat gebruikt. NL Registreer uw product op www. olympus-consumer. com/register en ontvang extra voordelen van Olympus! Inleiding · De inhoud van dit document kan in de toekomst worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. [. . . ] · Bestanden kunnen niet rechtstreeks worden verplaatst of gekopieerd in de map [Recorder]. Menu-instellingsmethode Bestanden splitsen [File Divide] (voor DM-550) PCM-bestanden die werden opgenomen met deze recorder kunnen worden gesplitst. Grote en langdurende bestanden kunnen worden gesplitst zodat u deze eenvoudiger kunt beheren en bewerken. 3 Drukopdeknop+om[Start] teselecteren. Drukvervolgens opdeknopOK. · [Dividing!] wordt weergegeven en het splitsen start. Het splitsen is voltooid wanneer [Filedivide completed] wordt weergegeven. Knop+- OK-knop 4 Menu-instellingsmethode 1 SelecteerhetPCM-bestanddat uwiltsplitsen, speelhetbestand afofspoelhetdoorenstopop hetpuntwaaruwiltsplitsen. · Bestanden met als opnamemodus [PCM48k] of [PCM44. 1k] zijn PCMbestanden. 2 Alshetbestandwordt weergegeven, selecteert u[FileDivide]bij[FileSetting] inhetmenu. · Raadpleeg Blz. 45 voor meer informatie over menu-instellingen. Opmerkingen · U kunt geen bestanden splitsen in de bestandslijstweergave. · De recorder kan geen bestanden splitsen als er meer dan 998 bestanden in de map aanwezig zijn. · Wanneer u een bestand hebt gesplitst, krijgt het oorspronkelijke bestand de naam [Filename_1. WAV] en het nieuwe bestand [Filename_2. WAV] · Als een bestand te kort is, kan het niet worden gesplitst, ook al gaat het om een PCM-bestand. · Verwijder de batterijen niet tijdens het verplaatsen of kopiëren. Dit kan de gegevens beschadigen. 59 Menu-instellingsmethode Opnemen met timer [Timer Rec] Met de timer kunt u een opname op een bepaald tijdstip laten starten. U kunt tot drie gewenste instellingen programmeren (Preset 1-3) ([On/Off], [Day], [Time], [RecMode], [Folder] en [MicSense]). 3 DrukopdeknopOK. 4 Drukopdeknop+of-omhet itemteselecterendatmoet wordeningesteld. STOP-knop F-knop Knop+- 9 Knop 0 OK-knop 4 Menu-instellingsmethode 1 Selecteer[TimerRec]inhetmenu bij[RecMenu]. · Raadpleeg Blz. 45 voor meer informatie over menu-instellingen. · Selecteer de items die u wilt instellen uit [On/Off], [Day], [Time], [RecMode], [Folder] en [MicSense]. Selecteer [Finish] om de instelling te voltooien en terug te keren naar de selectie van het vooraf ingestelde nummer in stap 2. 5 DrukopdeknopOKof9 omdeinstellingtekiezen. [On/Off]-instelling: 1 Druk op de knop + of ­ om te kiezen tussen [On] en [Off]. 2 Druk op de OK-knop om de [On/Off]-instelling te verlaten. 2 Drukopdeknop+of-omeen voorafingesteldnummerte selecteren. · Druk op de knop 9 om de instellingen [Day] en [Time] te bekijken van het vooraf ingestelde nummer waarop de cursor is gericht. [Day]-instelling: 1 Druk op de knop + of ­ om te kiezen tussen [OneTime], [Everyday] en [Everyweek]. [OneTime]: de opname wordt één keer doorgevoerd op het opgegeven tijdstip. [Everyday]: de opname wordt elke dag doorgevoerd op het opgegeven tijdstip. [Everyweek]: een opname maken op een opgegeven tijdstip op een opgegeven dag van de week. Selecteer [Everyweek] en druk op de knop OK om verder te aan met de [Day]instelling. 2 Druk op de knop OK om de [Day]-instelling te verlaten. 60 Menu-instellingsmethode [Time]-instelling: 1 Druk op de knop 9 of 0 om "Hour" en "Minute" te selecteren bij [StartTime] en "Hour" en "Minute" bij [StopTime]. [RecMode]-instelling: De timeropname start in een vooraf ingestelde opnamemodus, ongeacht de normale [RecMode] ( Blz. [Folder]-instelling: 1 Druk op de knop + of ­ om te selecteren waar het bestand wordt opgeslagen (geheugen) (voor DM-550). 3 Druk op de knop + of ­ om te selecteren waar het bestand wordt opgeslagen (map). [MicSense]-instelling: De timeropname start met een vooraf ingestelde microfoongevoeligheid, ongeacht de normale microfoongevoeligheid van de recorder ( Blz. [. . . ] · Het bestand wordt per 2 GB in afzonderlijke bestanden opgeslagen. · Als de opname groter is dan 2 GB, kan het aantal bestanden in de map groter zijn dan 999 bestanden. De recorder zal echter het 1. 000ste bestand en de verdere bestanden niet herkennen. Opmerkingen · De bovenstaande waarden zijn alleen ruwe richtlijnen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS DM-450

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS DM-450 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag