Gebruiksaanwijzing OLIVETTI SUMMA 301

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLIVETTI SUMMA 301. Wij hopen dat dit OLIVETTI SUMMA 301 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLIVETTI SUMMA 301 te teleladen.


OLIVETTI SUMMA 301 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (951 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLIVETTI SUMMA 301

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] B) Bij aankoop van een nieuw apparaat van ons merk, het oude apparaat, dat gelijk moet zijn aan het gekochte apparaat bij onze wederverkoper inleveren. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak, aangebracht op de apparatuur, betekent dat: - Het apparaat aan het einde van zijn levensduur bij geoutilleerde Inzamelcentra moet worden ingeleverd en gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden verwerkt; - Olivetti de activering garandeert van de procedures inzake behandeling, inzameling, recycling en verwerking van de apparatuur conform de Richtlijn 2002/96/EG (en latere wijzigingen). VOOR DE OVERIGE LANDEN (NIET EU) De behandeling, de inzameling, de recycling en de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur dienen overeenkomstig de wetten die in elk land van kracht zijn te gebeuren. [. . . ] Opmerkingen: z Om de papierrol uit het printmechanisme te verwijderen, aan de rol trekken na het papier te hebben doorgeknipt. Z Het papiergedeelte tussen de rol en de invoerspleet moet goed strak zitten; is dit Niet het geval dan wordt het papier niet gelijkmatig en goed getransporteerd. Z Druk op de papiertoets en knip het overtollige naar buiten gekomen papier af. Ingevoegd voor de laatste twee cijfers bij optellen en aftrekken, als Niet op de kommatoets wordt gedrukt. Delen, wordt de berekening en het resultaat weergegeven met twee Gegeven): alleen geactiveerd worden met de toetsen Papiertransport en Kan ook worden gebruikt om het BTW-tarief of de wisselkoers van de Euro weer te geven. Wordt er meteen na gebruik van [+] of [-] op de toets gedrukt, dan wordt het percentage opgeteld of afgetrokken. Bij een gegeven inkoopprijs en een gewenste brutomarge, automatische berekening en afdruk van de winstmarge en de verkoopprijs. Bij drukken op deze toets na invoeren van een bedrag via de numerieke toetsen, wordt de ingevoerde waarde beschouwd als Totaalbedrag. Indien echter eerst de waarden voor Rente, Maand en Betaling worden ingevoerd of als een van de drie is gewijzigd, drukt u op deze toets voor het berekenen / herberekenen van het Leenbedrag. Bij eenmaal indrukken geeft deze toets het resultaat weer en/of de INTEREST: Bij drukken op deze toets na het invoeren van een bedrag via de Indien echter eerst de waarden voor Rente, Maand en Betaling worden ingevoerd of als een van de drie is gewijzigd, Drukt u op deze toets voor het berekenen / herberekenen van de Een bedrag toevoegen aan het geheugen. Indien een berekening in uitvoering is (× of ÷), wordt het resultaat berekend en aan het geheugen toegevoegd. Bij drukken op deze toets na invoeren van een bedrag via de numerieke toetsen, wordt de ingevoerde waarde beschouwd als Aantal maanden voor het regelen van de Lening. Indien echter eerst de waarden voor Bedrag, Rente en Betaling worden ingevoerd of als een van de drie is gewijzigd, drukt u op deze toets voor het berekenen / herberekenen van het aantal maanden. Indien een berekening in uitvoering is (× of ÷), wordt het resultaat berekend en het bedrag van het geheugen afgetrokken. Bij drukken op deze toets na invoeren van een bedrag via de numerieke toetsen, wordt de ingevoerde waarde beschouwd als Betaling. Indien echter eerst de waarden voor Bedrag, Rente en Maand worden ingevoerd of als een van de drie is gewijzigd, drukt u op deze toets voor het berekenen / herberekenen van Betaling. Deze toetsen worden gebruikt om het gewenste getal in te voeren, tot een Indien er meer dan één komma in een getal wordt ingevoerd, Wordt alleen de eerste als geldig beschouwd. Niet-tellen / datum direct na de komma in een getal wordt Gebruikt, fungeert deze als scheidingsteken, bijv. [. . . ] Bij herhaaldelijk drukken op de toets [=] worden de bedragen achter elkaar vermenigvuldigd. Daarna het tweede getal invoeren (deler) en op [=] drukken of naar behoefte op een andere toets, voor de uitkomst. Bij herhaaldelijk drukken op de toets [=] worden de bedragen achter elkaar gedeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLIVETTI SUMMA 301

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLIVETTI SUMMA 301 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag