Gebruiksaanwijzing OLIMPIA SPLENDID AQUARIA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLIMPIA SPLENDID AQUARIA. Wij hopen dat dit OLIMPIA SPLENDID AQUARIA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLIMPIA SPLENDID AQUARIA te teleladen.


OLIMPIA SPLENDID AQUARIA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1352 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLIMPIA SPLENDID AQUARIA BROCHURE (101 ko)
   OLIMPIA SPLENDID AQUARIA DATASHEET (122 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLIMPIA SPLENDID AQUARIA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het niet in acht nemen ervan kan leiden tot: · Gevaar voor de veiligheid van de bedieners · Pictogrammen met betrekking tot de veiligheid Gevaarlijke elektrische spanning · Informeert het betrokken personeel dat de beschreven handeling, indien niet uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, het risico van elektrische schokken met zich mee brengt. algemeen gevaar · Informeert het betrokken personeel dat de beschreven handeling, indien niet uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, het risico van lichamelijk letsel met zich mee brengt. Gevaar vanwege hoge temperaturen · Informeert het betrokken personeel dat de beschreven handeling, indien niet uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, het risico van verbrandingen als gevolg van het contact met zeer hete onderdelen met zich mee brengt. Om ieder risico van elektrische schokken te voorkomen is het absoluut noodzakelijk dat u vóór alle elektrische aansluitingen en onderhoudswerkzaamheden op de apparaten de elektrische stroomvoorziening onderbreekt. [. . . ] WAARSCHUWING De aansluiting op het voedingsnet moet uitgevoerd worden door de installateur (met uitzondering van de meubelapparaten, waarvoor geen permanente installatie door gekwalificeerd personeel vereist wordt), in overeenstemming met de van kracht zijnde nationale voorschriften. Indien de elektrische stroom uitvalt tijdens de werking dan wordt de laatste werkwijze waarin het ontvochtiging-sapparaat zich bevond in het geheugen bewaard. Bij de terugkeer van de elektrische stroom zal het apparaat weer gaan werken volgens de eerdere instellingen. Las teclas y las indicaciones presentes en el panel de mandos tienen los siguientes significados (Fig. BEDIENINGSPANEEL Het door u gekochte ontvochtigingsapparaat bezit een elektronische logica die de werking regelt, zodat verbruik en prestaties maximaal geoptimaliseerd worden. De toetsen en aanduidingen op het bedieningspaneel hebben de volgende betekenissen (Fig. In het laatste geval zal de display ' - - - - ' aangeven en is de ontvochtiger uitgeschakeld. Door middel van toets B (figuur 4) kunt u twee verschillende werkingsstanden van het apparaat instellen: ZUIVEREN De activering van deze functie wordt aangegeven door het brandende "ventilator" symbool op de display. Op de display wordt met de indicator (F) (figuur 4) de in de ruimte aanwezige temperatuur weergegeven, terwijl met de indicator (G) (figuur 4) de vochtigheidsgraad in de ruimte wordt weergegeven. ONTVOCHTIGEN De activering van deze functie wordt aangegeven door het brandende "druppel" symbool op de display. Het is mogelijk om de gewenste vochtigheidsgraad in te stellen voor de ruimte waarin het apparaat opgesteld is. Met de toetsen (C) of (D) wordt de gewenste waarde van de omgevingsvochtigheid met stappen van 5% verhoogd of verlaagd. Het apparaat werkt tot de gewenste waarde bereikt wordt en gaat dan automatisch uit. Zodra de relatieve vochtigheid van de omgeving de geselecteerde waarde overschrijdt, treedt de unit automatisch opnieuw in werking. Wij raden aan om een gewenste vochtigheidsgraad in te stellen van tussen de 40% en 60%. Keuze van de werkingsstand (AQUARIA THERMO) Door middel van toets B (figuur 5) kunt u vier verschillende werkingsstanden van het apparaat instellen: · ZUIVEREN De activering van deze functie wordt aangegeven door het brandende "ventilator" symbool op de display. Op de display wordt met de indicator (F) (figuur 4) de in de ruimte aanwezige temperatuur weergegeven, terwijl met de indicator (G) (figuur 4) de vochtigheidsgraad in de ruimte wordt weergegeven. ONTVOCHTIGEN De activering van deze functie wordt aangegeven door het brandende "druppel" symbool op de display. Het is mogelijk om de gewenste vochtigheidsgraad in te stellen voor de ruimte waarin het apparaat opgesteld is. Met de toetsen (C) of (D) wordt de gewenste waarde van de omgevingsvochtigheid met stappen van 5% verhoogd of verlaagd. Het apparaat werkt tot de gewenste waarde bereikt wordt en gaat dan automatisch uit. Zodra de relatieve vochtigheid van de omgeving de geselecteerde waarde overschrijdt, treedt de unit automatisch opnieuw in werking. [. . . ] Gebruik voor het schoonmaken van de buitenkant alleen schoonmaakproducten en geen benzine, diesel of soortgelijke producten. Gebruik een vochtige doek om te voorkomen dat er water in het apparaat terechtkomt. Gebruik geen directe waterstraal omdat de veiligheid van het apparaat hierdoor aangetast kan worden. BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE SERVICECENTRA Indien er laswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden moet er bi jzondere aandacht aan de delen van kunststof van de ontvochtiger besteed worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLIMPIA SPLENDID AQUARIA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLIMPIA SPLENDID AQUARIA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag