Gebruiksaanwijzing NOVY 2171 ESSENCE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOVY 2171 ESSENCE. Wij hopen dat dit NOVY 2171 ESSENCE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOVY 2171 ESSENCE te teleladen.


NOVY 2171 ESSENCE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2874 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOVY 2171 ESSENCE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In het toestel achter het vetfilter bevindt zich het type sticker, deze niet verwijderen. Meer informatie over de Novy producten, accessoires en diensten kunt u vinden op internet: - België: www. Nl Dit is de gebruiksaanwijzing voor het toestel zoals op de voorzijde is aangegeven. De montage instructie is een apart boekje dat met het toestel is meegeleverd. [. . . ] - Schakel het toestel op de laagste snelheid in wanneer u Met koken begint om de vochtigheidsgraad te regelen en kookluchtjes te verwijderen. - Gebruik de hoogste snelheid alleen wanneer dit beslist noodzakelijk is. - Verhoog de snelheid van het toestel alleen wanneer de hoeveelheid damp dit vereist. - Houd het filter/ de filters van het toestel schoon om de vetfilterings- en geurfilteringsefficiëntie te optimaliseren, - Schakel als er veel damp vrijkomt op tijd naar een hogere vermogensstand. Dat is efficiënter dan te proberen door het toestel lang te gebruiken, damp op te vangen die zich al in de keuken verspreid heeft. - Schakel de verlichting uit bij het verlaten van de keuken of als de keuken al licht genoeg is. - Zorg voor voldoende luchttoevoer in de ruimte, zodat het toestel efficiënt en energiezuinig kan werken. - Plaats deksels op de pannen om kookdampen en condens te verminderen. Recyclage van de transport-verpakking en het oude toestel Dit toestel is beschermd door verpakking tegen transportschade. De gebruikte materialen zijn niet schadelijk voor het milieu en geschikt voor recyclage. Daarom dienen gebruikte toestellen van ander afval te worden gescheiden. De recyclage van het oude toestellen die door uw fabrikant wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd. Voor de recyclage van uw toestel verwijzen we naar de recent geldende Europese richtlijnen omtrent elektrisch en elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude toestel. Recyclage van batterijen Batterijen niet met het gewone huisvuil meegeven. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor batterijen. Afzuiging in- uitschakelen Zodra de schuiflade wordt geopend, kan de verlichting en de motor worden ingeschakeld. Door de schuiflade dicht te duwen, wordt de afzuigkap volledig uitgeschakeld (motor en verlichting). Bij het openen van de schuiflade schakelt de afzuigkap direct naar de laatst ingestelde motorstand en als de verlichting aan was, wordt deze ook direct ingeschakeld. Bij geopende schuiflade kan alleen de motor met een druk op toets 1 worden in- en uitgeschakeld. Vermogensniveau van de afzuiging - De motor van de afzuigkap heeft 4 snelheden. - De verlichting in de bediening geeft weer welke snelheid in werking is. [. . . ] Nr Technische Dienst NOVY (te contacteren bij defect): 056-36 51 02 Hou dit document steeds bij de hand Le service technique de Novy peut Een storing is een openbaring van een technisch Waardoor het normaal functioneren van het apparaat In het 1e en 2e jaar krijgt u bij optredende Die optreden in het 3e, 4e of 5e jaar geeft deze Conforme ou négligence ou à une installation non 5e jaar worden alleen de op dat moment geldende L'appareil a été réparé ou modifié avec des pièces Bij de openbaring van een storing binnen 6 maanden Garantie ne sera pas non plus applicable quand uitsluitend op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur La liste complète des limitations est disponible sur niet bij een toepassing in een niet-huishoudelijke Locales (type de gaz, tension, fréquence, conditions­ 34ka­n geen aanspraak worden gemaakt bij gebreken Aan het apparaat die terug te voeren zijn op onjuist gebruik, ondeugdelijk onderhoud, onachtzaamheid, het niet juist handelen volgens de bepalingen in de gebruiksaanwijzing of de montage-instructie, gebreken die te wijten zijn aan installatiefouten of gebreken die de werking of de waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden. Eveneens kan er geen aanspraak op de garantie worden gedaan bij beschadigingen die ontstaan zijn door de gebruiker of derden, defecten en beschadigingen van het apparaat als gevolg van gebeurtenissen die gewoonlijk verzekerd zijn onder een inboedelverzekering of gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van het apparaat vallen. Bij een apparaat die ingebouwd is geweest in de showroom van een (keuken)leverancier wordt de garantie beperkt tot de technische delen. Voorwaarden Een aanspraak op de garantie vervalt indien reparaties of ingrepen worden uitgevoerd door derden die niet door Novy gemachtigd zijn, of indien apparaten worden voorzien van niet-originele onderdelen waardoor een storing ontstaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOVY 2171 ESSENCE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOVY 2171 ESSENCE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag