Gebruiksaanwijzing NOVY 2171 ESSENCE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOVY 2171 ESSENCE. Wij hopen dat dit NOVY 2171 ESSENCE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOVY 2171 ESSENCE te teleladen.


Mode d'emploi NOVY 2171 ESSENCE
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOVY 2171 ESSENCE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In het toestel achter het vetfilter bevindt zich het type sticker, deze niet verwijderen. Meer informatie over de Novy producten, accessoires en diensten kunt u vinden op internet: - België: www. Nl Dit is de gebruiksaanwijzing voor het toestel zoals op de voorzijde is aangegeven. De montage instructie is een apart boekje dat met het toestel is meegeleverd. [. . . ] Hieronder volgen wat tips om uw toestel nog energiezuiniger te maken. - Schakel het toestel op de laagste snelheid in wanneer u Met koken begint om de vochtigheidsgraad te regelen en kookluchtjes te verwijderen. - Gebruik de hoogste snelheid alleen wanneer dit beslist noodzakelijk is. - Verhoog de snelheid van het toestel alleen wanneer de hoeveelheid damp dit vereist. - Houd het filter/ de filters van het toestel schoon om de vetfilterings- en geurfilteringsefficiëntie te optimaliseren, - Schakel als er veel damp vrijkomt op tijd naar een hogere vermogensstand. Dat is efficiënter dan te proberen door het toestel lang te gebruiken, damp op te vangen die zich al in de keuken verspreid heeft. - Laat het toestel na het koken niet onnodig (na)ventileren. - Schakel de verlichting uit bij het verlaten van de keuken of als de keuken al licht genoeg is. - Zorg voor voldoende luchttoevoer in de ruimte, zodat het toestel efficiënt en energiezuinig kan werken. - Plaats deksels op de pannen om kookdampen en condens te verminderen. Recyclage van de transport-verpakking en het oude toestel Dit toestel is beschermd door verpakking tegen transportschade. De gebruikte materialen zijn niet schadelijk voor het milieu en geschikt voor recyclage. Daarom dienen gebruikte toestellen van ander afval te worden gescheiden. De recyclage van het oude toestellen die door uw fabrikant wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd. Voor de recyclage van uw toestel verwijzen we naar de recent geldende Europese richtlijnen omtrent elektrisch en elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude toestel. Houd oude toestellen buiten het bereik van kinderen. Recyclage van batterijen Batterijen niet met het gewone huisvuil meegeven. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor batterijen. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Afzuiging in- uitschakelen Zodra de schuiflade wordt geopend, kan de verlichting en de motor worden ingeschakeld. Druk op toets 1 om de motor in te schakelen. [. . . ] Bij een apparaat die ingebouwd is geweest in de showroom van een (keuken)leverancier wordt de garantie beperkt tot de technische delen. beschadigingen van zichtbare delen zijn uitgesloten van garantie. Voorwaarden Een aanspraak op de garantie vervalt indien reparaties of ingrepen worden uitgevoerd door derden die niet door Novy gemachtigd zijn, of indien apparaten worden voorzien van niet-originele onderdelen waardoor een storing ontstaat. De reparaties aan de producten worden in de regel bij de eindgebruiker uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOVY 2171 ESSENCE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOVY 2171 ESSENCE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag