Gebruiksaanwijzing NOKIA N93I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA N93I. Wij hopen dat dit NOKIA N93I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA N93I te teleladen.


NOKIA N93I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2167 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA N93I (3399 ko)
   NOKIA N93I ADDITIONAL APPLICATION LEAFLET IN ENGLISH (2208 ko)
   NOKIA N93I GET STARTED WITH HOME NETWORK GUIDE IN ENGLISH (951 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA N93I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aan de slag Nokia N93i-1 Toetsen en onderdelen dichtgeklapt Uitgave 2 NL, 9253934 Modelnummer: Nokia N93i-1. Hierna aangeduid als de Nokia N93i. 12 Blader- en selectietoets met 4 richtingen 13 Opnametoets 14 Zoomtoets 15 Aan/uit-toets 16 Stereomicrofoon 1 Hoofdcamera en lens. [. . . ] Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart over beschikbaarheid en voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. 1 Draai de achterkant van het apparaat naar u toe, druk de ontgrendeling in (1), verschuif de cover (2) en til deze op. 2 Plaats de USIM-kaart in de sleuf. Zorg ervoor dat de schuine hoek van de kaart als eerste wordt geplaatst en dat de contactpunten van de kaart naar beneden zijn gericht. Zorg ervoor dat de contactpunten aan de bovenzijde van de batterij op de contactpunten van het apparaat zijn gericht. De (U)SIM-kaart en de batterij plaatsen Een USIM-kaart is een uitgebreide versie van de SIM-kaart die wordt ondersteund door mobiele UMTS-telefoons. Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen. 3 4 U plaatst de achtercover terug door de cover op het apparaat te plaatsen en de cover te verschuiven tot deze vastklikt. Het apparaat inschakelen 1 Houd ingedrukt. 2 Als u wordt verzocht een (U)PIN-code of blokkeringscode in te voeren, toetst u de code in (weergegeven als ****) en drukt u op de linkerselectietoets. Voor meer informatie over de toegangscodes raadpleegt u ’Beveiliging’ in de gebruikershandleiding. Uw apparaat heeft interne antennes. Opmerking: Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met een antenne te worden vermeden wanneer de antenne in gebruik is. Bijvoorbeeld, vermijd contact met de antenne gedurende een telefoongesprek. Het aanraken van een zendende of ontvangende antenne kan een nadelige invloed hebben op de kwaliteit van de radiocommunicatie en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk en kan de levensduur van de batterij verkorten. De batterij opladen 1 Sluit een compatibele lader aan op een stopcontact. Als de batterij helemaal leeg is, kan het enige tijd duren voordat de indicator gaat bewegen. 4 3 Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de laadindicator. U kunt ook de Nokia Charger Adapter CA-44 gebruiken als u de batterij wilt opladen met een oudere compatibele Nokia-lader. Zie ’Voor uw veiligheid’ in de gebruikershandleiding voor informatie over toebehoren, batterijen en laders. 1 Sluit de compatibele video-out-kabel aan op de video"invoer van een compatibele tv. MMS-instellingen en instellingen voor mobiel internet In het Nokia-apparaat zijn instellingen voor mobiel internet en MMS-, GPRS- en streaming-instellingen doorgaans automatisch in het apparaat geconfigureerd op basis van de gegevens van de serviceprovider. 2 Sluit het andere uiteinde van de video-out-kabel aan op de Pop-Port™-connector van het apparaat. De afbeeldingen worden weergegeven in de afbeeldingsviewer en de video's worden afgespeeld in RealPlayer. 3 Druk op Afbeeldingen en video's bekijken op een tv U kunt opgenomen videobeelden en afbeeldingen bekijken op een compatibele tv met behulp van een compatibele video-out-kabel CA-64U van Nokia. [. . . ] Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. 6 [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA N93I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA N93I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag