Gebruiksaanwijzing NOKIA N80-1 INTERNET EDITION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA N80-1 INTERNET EDITION. Wij hopen dat dit NOKIA N80-1 INTERNET EDITION handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA N80-1 INTERNET EDITION te teleladen.


NOKIA N80-1 INTERNET EDITION : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2300 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA N80-1 INTERNET EDITION (2199 ko)
   NOKIA N80-1 INTERNET EDITION APPLICATIONS (462 ko)
   NOKIA N80-1 INTERNET EDITION (3147 ko)
   NOKIA N80-1 INTERNET EDITION APPLICATIONS (1249 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA N80-1 INTERNET EDITION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia N80 Internet Edition 9243962 Versie 3 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het toestel RM-159 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N80, Pop-Port en Visual Radio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] Als u het nummer van uw voicemailbox wilt wijzigen, drukt u op en kiest u Instrum. Als u een recent gekozen nummer wilt bellen in de standby-modus, drukt u op . Ga naar het nummer en druk op . 1 Voer in de standby-modus het telefoonnummer, inclusief het netnummer, in. Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op voor het teken + (duidt de internationale toegangscode aan), kiest u vervolgens het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer. 3 Druk op om het gesprek te beëindigen (of de oproep te annuleren). Als u op drukt, wordt een gesprek altijd beëindigd, ook als een andere toepassing actief is. Als u tijdens een gesprek het toetsenblok wilt sluiten, maar het gesprek niet wilt beëindigen, drukt u op en sluit u binnen enkele seconden het 75 Bellen Bellen Bellen Een conferentiegesprek voeren 1 Bel de eerste deelnemer. 2 Als u de volgende deelnemer wilt bellen, kiest u Opties > Nieuwe oproep. 3 Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u de eerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen. Herhaal stap 2 om de volgende deelnemer aan het gesprek toe te voegen en kies Opties > Conferentie > Toev. Conferentiegesprekken tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund. Als u een privé-gesprek wilt voeren met een van de deelnemers, kiest u Opties > Conferentie > Privé. Als u het privé-gesprek hebt beëindigd, kiest u Opties > Toev. Als u een deelnemer uit het conferentiegesprek wilt verwijderen, kiest u Opties > Conferentie > Deelnemer verwijd. , gaat u naar een deelnemer en kiest u Verwijd. . 4 Druk op om het actieve conferentiegesprek te beëindigen. Bellen met een snelkeuzetoets Als u snelkeuze wilt activeren, drukt u op en kiest u Instrum. Als u een telefoonnummer wilt toewijzen aan een van de snelkeuzetoetsen ( ), drukt u op en kiest u Instrum. Ga naar de toets waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen en kies Opties > Toewijz. . Als u wilt bellen in de standby-modus, drukt u op de snelkeuzetoets en vervolgens op . Spraakgestuurd bellen Het apparaat ondersteunt uitgebreide spraakopdrachten. Uitgebreide spraakopdrachten zijn niet afhankelijk van de stem van de spreker. In plaats daarvan maakt het apparaat een spraaklabel voor de contactgegevens en vergelijkt het ingesproken spraaklabel daarmee. De spraakherkenning in het apparaat past zich aan de stem van de hoofdgebruiker aan, zodat de spraakopdrachten beter worden herkend. Het spraaklabel voor een contactpersoon is de naam of bijnaam die op de contactkaart is opgeslagen. [. . . ] Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om 146 Alarmnummer kiezen Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA N80-1 INTERNET EDITION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA N80-1 INTERNET EDITION zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag