Gebruiksaanwijzing NOKIA N73 MUSIC EDITION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA N73 MUSIC EDITION. Wij hopen dat dit NOKIA N73 MUSIC EDITION handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA N73 MUSIC EDITION te teleladen.


NOKIA N73 MUSIC EDITION : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2491 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA N73 MUSIC EDITION (3194 ko)
   NOKIA N73 MUSIC EDITION ISSUE 4 (3196 ko)
   NOKIA N73 MUSIC EDITION GET STARTED GUIDE IN ENGLISH (494 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA N73 MUSIC EDITION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-133 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/ De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor uw apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Meer informatie vindt u op www. nokia. com onder het product Eco-Verklaring of bij de landspecifieke informatie. [. . . ] Itemherkenning - Geef aan of automatisch moet worden gezocht naar nieuwe itemnummers en of de nieuwe nummers zonder naam in de lijst moeten worden opgeslagen. Automatisch ophalen Header ophalen - Geef aan of nieuwe e-mail automatisch moet worden opgehaald. Wanneer u e-mailberichten automatisch ophaalt, kunnen de gesprekskosten toenemen door het gegevensverkeer. Overige instellingen Druk op , selecteer Berichten > Opties > Instellingen > Overige en maak een keuze uit de volgende opties: Verzonden ber. - Geef aan of u een kopie van alle verzonden SMS-, multimedia- en e-mailberichten wilt opslaan in de map Verzonden. Webdienstberichten Druk op en kies Berichten > Opties > Instellingen > Dienstbericht. Als u de browser van het apparaat automatisch wilt activeren en een netwerkverbinding tot stand wilt 78 Mappenweergave - Hiermee verandert u de indeling van de mapweergave van 1 regel in 2 regels. Gebruikt geheugen - Is er een compatibele geheugenkaart in het apparaat geplaatst, kies dan het geheugen waarin u berichten wilt opslaan: Telefoongeh. of Geheugenkaart. Chatinstellingen ontvangen U moet de instellingen opslaan om toegang te krijgen tot de dienst die u wilt gebruiken. Deze instellingen worden gewoonlijk via een speciaal SMS-bericht verstrekt door de serviceprovider die de chatdienst aanbiedt. Met chatberichten (netwerkdienst) kunt u met andere mensen communiceren via chatberichten en kunt u deelnemen aan discussieforums (IM-groepen) over specifieke onderwerpen. Diverse serviceproviders onderhouden compatibele chatservers waarbij u kunt inloggen nadat u zich hebt geregistreerd bij een chatservice. Kies Gesprekken om een conversatie met een chatgebruiker te starten of voort te zetten, Chatcontacten om de online status te maken, te bewerken of de online status van uw chatcontacten te bekijken, Chatgroepen om Verbinding maken met een chatserver 1 Als u verbinding wilt maken met de gebruikte chatserver, opent u Chatten en kiest u Opties > Aanmelden. 82 voor informatie over het wijzigen van de gebruikte chatserver en het opslaan van nieuwe chatservers. De gebruikers-id en uw wachtwoord voor de chatserver worden door uw serviceprovider verstrekt. 3 Als u zich wilt uitloggen, kiest u Opties > Afmelden. 79 Berichten Aantal opgesl. - Definieer hoeveel verzonden berichten de map Verzonden kan bevatten. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd. een groepsconversatie met meerdere chatgebruikers te starten of voort te zetten, of Opgen. chats om een eerdere chatsessie die u hebt opgeslagen, te bekijken. Berichten Uw chatinstellingen wijzigen Kies Opties > Instellingen > Chatinstellingen en kies een van de volgende opties: Schermnaam gebr. (wordt alleen weergegeven als chatgroepen door de server worden ondersteund) Als u een bijnaam wilt invoeren, kiest u Ja. weergvn - Als anderen mogen zien dat u online bent, kiest u Voor iedereen. Berichten toestaan van - Als u berichten van iedereen toestaat, kiest u Alle. van - Als u alleen uitnodigingen van uw chatcontacten toestaat, kiest u Alleen chatcont. . Chatuitnodigingen worden verzonden door chatcontacten die willen dat u deelneemt aan hun groepen. bericht - Selecteer de snelheid waarmee nieuwe berichten worden weergegeven. [. . . ] Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om 150 Alarmnummer kiezen Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA N73 MUSIC EDITION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA N73 MUSIC EDITION zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag