Gebruiksaanwijzing NOKIA MD-20W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA MD-20W. Wij hopen dat dit NOKIA MD-20W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA MD-20W te teleladen.


NOKIA MD-20W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (146 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA MD-20W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten. Merk: Det kan være begrensninger på bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte land. I Frankrike er det for eksempel kun tillatt å bruke Bluetooth-teknologien for dette produktet innendørs. Kontakt lokale myndigheter for ytterligere informasjon. 3 Komme i gang Knapper og deler 1 2 3 4 5 6 7 8 NFC-område Bluetooth-indikatorlampe Multifunksjonsknapp Strømkontakt Indikator for direkteavspilling Kabelklemme Lydkabel (3, 5 mm) RCA-adapterkabel Koble musikkmottakeren til et lydanlegg Koble musikkmottakeren til et lydanlegg, for eksempel stereoanlegget hjemme, og nyt favorittmusikken i høy lydkvalitet. [. . . ] Hvis musikkmottakeren ikke kobles til en enhet i løpet av tre minutter, går den tilbake til ventemodus. Når musikkmottakeren er koblet sammen og koblet til, lyser Bluetooth-indikatorlampen blått. Hvis enheten som er koblet til, forlater Bluetooth-rekkevidden, prøver musikkmottakeren å koble til på nytt i 3 minutter. Hvis enheten kommer tilbake innen rekkevidde, kobler musikkmottakeren automatisk til på nytt. Musikkmottakeren kobler til neste enhet på listen over sammenkoblede enheter. Du kan når som helst skifte tilkoblet enhet, også ved direkteavspilling av musikk. Fjerne sammenkoblingene Du kan slette sammenkoblingene på musikkmottakeren. Slå av musikkmottakeren og trykk på og hold inne multifunksjonsknappen i 10 sekunder. Når sammenkoblingene er slettet, må du koble musikkmottakeren sammen med og til en kompatibel enhet før du kan bruke den på nytt. Direkteavspilling av musikk til lydanlegg Før du kan direkteavspille musikk, må du koble musikkmottakeren til lydanlegget, og koble den sammen med og til en kompatibel Bluetooth-enhet, slik som en telefon. 6 Spille av musikk fra enheten Kontroller at musikkmottakeren er slått på og koblet til en kompatibel enhet, og velg en sang som skal spilles av på enheten. Ved direkteavspilling av musikk aktiveres indikatorlampen for direkteavspilling på musikkmottakeren. Hvis du får en oppringing under direkteavspilling av musikk fra telefonen, stanses musikken, og du kan besvare oppringingen på vanlig måte. Oppringingen høres bare på telefonen, ikke på lydanlegget. Når samtalen avsluttes, kan du fortsette å spille musikk. Produkt- og sikkerhetsinformasjon Laderinformasjon Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-3, AC-11 . Modellnummeret til den bestemte Nokia-laderen kan variere, avhengig av kontakten, merket med E, X, AR, U, A, C, K eller B. Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk med denne spesifikke modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Bruk av ikke-godkjente ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer. Når du kobler fra en lader, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen. Ta vare på enheten · Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. · · · · · Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Ikke forsøk å åpne enheten. Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter. [. . . ] Dette utstyret er testet i henhold til og overholder grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-bestemmelsene. Disse grenseverdiene er utviklet for å gi tilfredsstillende beskyttelse mot skadelig forstyrrelse ved bruk i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiostråling, og kan forårsake skadelig forstyrrelse for radiokommunikasjon hvis det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene. Det finnes likevel ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt brukssituasjon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA MD-20W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA MD-20W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag