Gebruiksaanwijzing NOKIA IMAGE_FAME SU-7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA IMAGE_FAME SU-7. Wij hopen dat dit NOKIA IMAGE_FAME SU-7 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA IMAGE_FAME SU-7 te teleladen.


NOKIA IMAGE_FAME SU-7 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (454 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA IMAGE_FAME SU-7

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding voor de Nokia Image Frame SU-7 9310661 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product SU-7 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Copyright © 2004 Nokia. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. [. . . ] • 27 <nummer> Opdracht waarmee het nummer van de SMS-centrale wordt ingesteld. • 43 <on_of_off> Opdracht waarmee wordt ingesteld of er wel (on) of niet (off) om een wachtwoord wordt gevraagd. • 45 <on_of_off> Opdracht waarmee wordt ingesteld of de verbindingsbeveiliging wel (on) of niet (off) wordt ingeschakeld. • 44 <1_of_2> Opdracht waarmee de verificatiemethode voor de verbinding wordt ingesteld. • 46 <1_of_2> Opdracht waarmee de sessiemodus wordt ingesteld. • 22 <on_of_off> Opdracht waarmee de PIN-code wordt ingeschakeld (on) of uitgeschakeld (off). De Nokia Image Frame heeft standaard geen MMS-instellingen. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 19 • 9 Opdracht waarmee de huidige instellingen worden gecontroleerd. De instellingen worden verzonden naar het nummer waarvandaan de opdracht is verzonden. U kunt de opdrachten een voor een verzenden of meerdere opdrachten verzenden in één bericht. Als u meerdere opdrachten tegelijk verzendt, moet u de opdrachten scheiden door een komma (zonder spaties). Als u een foutieve opdracht verzendt, kunt u een nieuw bericht sturen met de juiste waarden. Als de instellingen goed zijn en u toch geen afbeeldingen via MMS kunt ontvangen, neemt u contact op met uw netwerkexploitant om het probleem te verhelpen. Copyright © 2004 Nokia. De Nokia Image Frame gebruiken ■ Afbeeldingen weergeven Als er maar één afbeelding op de Nokia Image Frame staat, wordt deze weergegeven zodra u de Nokia Image Frame inschakelt. Als er meerdere afbeeldingen op de Nokia Image Frame staan, kunt instellen of er één afbeelding wordt weergegeven of meerdere afbeeldingen in een diavoorstelling. Druk kort op of om door de afbeeldingen te bladeren en de gewenste afbeelding te selecteren. Als u of ingedrukt houdt, bladert u automatisch door de afbeeldingen met een interval van drie seconden. Zie De afbeeldingen bewerken op pagina 22 voor meer informatie over het markeren van afbeeldingen. Instellen dat er een diavoorstelling wordt weergegeven: • Stel de schuifregelaar in op . Alle gemarkeerde afbeeldingen worden een voor een gedurende 30 seconden weergegeven. Zie De afbeeldingen bewerken op pagina 22 voor meer informatie over het markeren van afbeeldingen. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 21 ■ De afbeeldingen bewerken Als de Nokia Image Frame is ingeschakeld en in de modus Bewerken staat, kunt u afbeeldingen verwijderen en afbeeldingen markeren voor weergave. [. . . ] Verf kan de bewegende onderdelen blokkeren en de werking belemmeren. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 29 Als de Nokia Image Frame niet naar behoren functioneert, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie. Neem voor milieubewust recyclen contact op met uw Nokia-leverancier of raadpleeg de richtlijnen van de plaatselijke overheid voor de juiste wijze waarop u zich van huishoudelijke apparatuur dient te ontdoen. Copyright © 2004 Nokia. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA IMAGE_FAME SU-7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA IMAGE_FAME SU-7 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag