Gebruiksaanwijzing NOKIA DT-910

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA DT-910. Wij hopen dat dit NOKIA DT-910 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA DT-910 te teleladen.


NOKIA DT-910 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (286 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA DT-910

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Du kan programmere telefonen din til å utføre handlinger automatisk når du trykker lett på den i Near Field Communication (NFC)-området av laderen. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av produktet ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet. [. . . ] tilbehørprogrammet åpnes automatisk. 2 Trykk lett på innstillinger for Nokia-tilbehør, og velg handlingen du vil at telefonen skal utføre. 7 Trykk lett på NFC-området for telefonen på NFC-området på laderen for å iverksette handlingen. Du kan angi at ulike telefoner skal utføre ulike handlinger fra samme lader, og at telefonen din skal gjøre ulike ting fra ulike ladere. Finn brukerstøtte Hvis du ønsker å lære mer om hvordan du bruker enheten, eller hvis du er usikker på hvordan enheten skal fungere, bør du lese brukerveiledningen nøye. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få informasjon om mulighetene for reparasjon. Produkt- og sikkerhetsinformasjon Ta vare på enheten Håndter enheten, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene. • • • • • • • • • • Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Feil bruk eller bruk av inkompatible ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer. Du må ikke prøve å lade en enhet der batterirommet er åpent eller har skader eller sprekker, eller en enhet som ikke er kompatibel med Qi. Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt. Høye temperaturer kan redusere levetiden på enheten og deformere eller smelte plastdeler. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort. [. . . ] The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak være ansvarlige for verken direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning. Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA DT-910

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA DT-910 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag