Gebruiksaanwijzing NOKIA DC-11K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA DC-11K. Wij hopen dat dit NOKIA DC-11K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA DC-11K te teleladen.


NOKIA DC-11K : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (53 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA DC-11K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker DC-11-enheten. Les også brukerhåndboken for enheten som du lader med DC-11-enheten. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn. Komme i gang DC-11-enheten inneholder følgende deler som vises på forsiden: av/påknapp (1), indikatorlampe (2), 2, 0 mm laderkontakt (3), NORSK micro-USB-laderplugg (4) og 2, 0 mm laderplugg (5). Før du kan bruke DC-11-enheten til å lade batteriet i en kompatibel enhet, må du lade DC-11-enheten. [. . . ] Hvis DC-11-enheten ikke kan begynne ladingen av den andre enheten innen ca. Når batteriet i den andre enheten er ladet helt opp, slutter indikatorlampen å blinke og lyser kontinuerlig i ca. Du kan også stoppe ladingen og slå av DC-11-enheten ved å holde inne av/på-tasten i ca. Når du lader batteriet i en lavstrømsenhet som et Bluetooth-headset, NORSK kan det hende at indikatorlampen 7. Hvis du vil ta med deg fortsetter å blinke etter at batteriet DC-11-enheten, setter du er ladet opp. Koble DC-11-enheten fra den andre enheten. Batteri- og laderinformasjon Denne enheten inneholder et internt, oppladbart batteri som ikke kan fjernes. Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra enheten, da dette kan skade enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 og DC-9. Det nøyaktige ladermodellnummeret kan variere avhengig av type plugg. Pluggvarianten identifiseres ved hjelp av følgende: E, EB, X, AR, U, A, C eller UB. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Bruk bare batteriladere som er godkjent av Nokia og beregnet for bruk med denne enheten. Bruk av ikke-godkjent lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer. Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis batteriet er helt ladet ut, kan det ta flere minutter før indikatorlampen for lading lyser. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid. NORSK Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet. [. . . ] Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets miljøerklæring på www. nokia. com/environment. Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til riktig innsamlingssted. På denne måten kan du være med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner mer detaljert informasjon hos leverandøren, lokale avhendingsmyndigheter, nasjonale produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale Nokia-representant. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA DC-11K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA DC-11K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag