Gebruiksaanwijzing NOKIA BH-904

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA BH-904. Wij hopen dat dit NOKIA BH-904 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA BH-904 te teleladen.


NOKIA BH-904 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (134 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA BH-904 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (192 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA BH-904

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. [. . . ] Når headsettet er koblet til en enhet og er klart til bruk, NORSK blinker det blå indikatorlyset langsomt. Hvis headsettet ikke har blitt koblet sammen med en enhet, vil det automatisk settes i sammenkoblingsmodus. Trykk og hold inne av/på-tasten i rundt to sekunder når du vil slå av headsettet. Headsettet piper, og det røde indikatorlyset blir tent i et øyeblikk. Hvis headsettet ikke blir koblet til en enhet i løpet av 30 minutter, slår det seg av automatisk. Kontroller at mobilenheten er slått på og at headsettet er slått av. Hvis headsettet ikke tidligere har vært koblet sammen med en enhet, skrur du på headsettet. Headsettet settes i sammenkoblingsmodus, og det blå indikatorlyset blinker raskt. Hvis headsettet tidligere har vært koblet sammen med en enhet, pass på at headsettet er skrudd av, og tykk og hold inne av/på-tasten i omtrent fem sekunder til det blå indikatorlyset begynner å blinke raskt. Aktiver Bluetooth-funksjonen på enheten og angi at den skal søke etter Bluetooth-enheter. Velg headsettet fra listen over enheter som er funnet. Koble sammen og koble til headsettet Før du bruker headsettet, må du koble og tilslutte det til en kompatibel enhet. Du kan koble headsettet sammen med inntil åtte enheter, men du kan bare koble det til maksimalt to enheter samtidig. NORSK 5. Om nødvendig angir du koden 0000 for å knytte og koble headsettet til enheten. På enkelte enheter er du nødt til å opprette tilkoblingen separat etter at enhetene er koblet sammen. Når headsettet er koblet til minst én enhet og er klar til bruk, blinker det grønne indikatorlyset langsomt. Du kobler headsettet manuelt til den siste eller de to sist brukte enhetene ved å trykke og holde nede svar-/ avslutningstasten i omtrent to sekunder (når ingen enheter er koblet til) eller ved å opprette tilkoblingen i Bluetooth-menyen til enheten. Hvis en enhet er koblet til headsettet, og du ønsker å koble til en enhet til, oppretter du tilkoblingen ved hjelp av Bluetooth-menyen til enheten. Det er mulig at du kan stille inn enheten slik at headsettet automatisk kobler seg til den. Hvis du ønsker å aktivere denne funksjonen på en Nokia-enhet, endrer du innstillingene for sammenkoblede enheter i Bluetooth-menyen. Grunnleggende bruk Bytte ørepluggen Headsettet kan leveres med øreplugger i forskjellige størrelser. Velg ørepluggen som passer best og sitter mest behagelig i øret ditt. Vil du bytte øreplugg, drar du av ørepluggen som er festet til ørestykket (11), og trykker den nye ørepluggen på plass (12). NORSK Plassere headsettet på øret Plasser headsettet over øret slik at det sitter godt, og skyv det nedover (13). Valgt volumnivå lagres i enheten som er i bruk sammen med headsettet. Skyvbar mikrofonarm Den skyvbare mikrofonarmen gjør at mikrofonen kommer nærmere munnen, noe som gir bedre lydkvalitet når du snakker lavt eller i støyende omgivelser. [. . . ] · Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig. Disse rådene gjelder både enheten, laderen og alt tilbehør. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA BH-904

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA BH-904 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag