Gebruiksaanwijzing NOKIA BH-212

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA BH-212. Wij hopen dat dit NOKIA BH-212 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA BH-212 te teleladen.


NOKIA BH-212 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (80 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA BH-212 (87 ko)
   NOKIA BH-212 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (81 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA BH-212

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. NORSK Eksportkontroll Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning. Introduksjon Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-212 kan du ringe og motta samtaler når du er på farten. [. . . ] 5 sekunder) til indikatorlampen begynner å blinke grønt i raskt tempo. Aktiver Bluetooth-funksjonen på telefonen og angi at den skal søke etter Bluetooth-enheter. Tast inn passordet 0000 for å sammenkoble og koble headsettet til telefonen. Med enkelte telefoner må tilkoblingen opprettes separat etter sammenkoblingen. Hvis sammenkoblingen var vellykket, vises headsettet i telefonmenyen der du kan se de sammenkoblede Bluetooth-enhetene. Slå på eller av Du slår på headsettet ved å holde inne flerfunksjonstasten i ca. Headsettet forsøker å koble seg til en sammenkoblet telefon. Du slår av headsettet ved å holde inne flerfunksjonstasten i ca. Headsettet piper og indikatorlampen blinker kort rødt. NORSK Når headsettet er koblet til telefonen og er klart til bruk, blinker indikatorlampen grønt i sakte tempo. Grunnleggende bruk Plassere headsettet på øret Plasser headsettet over øret, og skyv det nedover (8). Hvis du vil aktivere stemmeoppringing (hvis mobiltelefonen støtter denne funksjonen med headsettet), og det ikke allerede er en aktiv samtale, holder du inne flerfunksjonstasten i ca. Du besvarer et anrop eller avslutter en samtale ved å trykke på flerfunksjonstast. Du avviser et anrop ved å trykke to ganger på denne knappen. Du justerer volumet under en samtale ved å skyve volumtasten opp eller ned. Hvis du vil slå av eller på lyden for mikrofonen under en samtale, trykker du kort midt på volumknappen. Anrop Du ringer ved å bruke telefonen på vanlig måte når headsettet er koblet til telefonen. Hvis du vil ringe opp igjen det nummeret du ringte sist (hvis mobiltelefonen støtter denne funksjonen med headsettet), og det ikke allerede er en aktiv samtale, trykker du to ganger på flerfunksjonstasten. NORSK Du flytter samtalen fra headsettet til en kompatibel telefon ved å holde inne flerfunksjonstasten i 5 sekunder (headsettet slås av). Hvis du vil overføre samtalen tilbake til headsettet, trykker du på flerfunksjonstasten i ca. slå av headsettet og holde inn flerfunksjonstasten i over 8 sekunder. Headsettet piper to ganger, og den røde og grønne indikatorlampen lyser vekselvis 5 ganger. Feilsøking Hvis du har problemer med å koble headsettet til en kompatibel telefon, kontrollerer du at headsettet er ladet, Du sletter sammenkoblingene fra slått på og sammenkoblet med headsettet eller tilbakestiller det ved å telefonen. Fjerne innstillinger eller tilbakestille Batteriinformasjon Denne enheten inneholder et internt, oppladbart batteri som ikke kan fjernes. Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra enheten, da dette kan skade enheten. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Bruk bare batteriladere som er godkjent av Nokia og beregnet for bruk med denne enheten. Bruk av ikkegodkjent lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer. Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. [. . . ] Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk. · Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig. Disse rådene gjelder både enheten, laderen og alt ekstrautstyr. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA BH-212

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA BH-212 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag