Gebruiksaanwijzing NOKIA 9500 COMMUNICATOR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 9500 COMMUNICATOR. Wij hopen dat dit NOKIA 9500 COMMUNICATOR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 9500 COMMUNICATOR te teleladen.


NOKIA 9500 COMMUNICATOR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3966 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 9500 COMMUNICATOR (2804 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR (3384 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 BOUNCE IN ENGLISH (302 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 VPN USAGE IN ENGLISH (378 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 WLAN GUIDE IN ENGLISH (1416 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 MODEM USAGE IN ENGLISH (1129 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 ZIP MANAGER IN ENGLISH (407 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 ADOBE READER IN ENGLISH (888 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 DATA TRANSFER IN ENGLISH (5327 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 UNIT CONVERTER IN ENGLISH (309 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 SETTINGSWIZARD IN ENGLISH (1026 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 BACKING UP DATA IN ENGLISH (1678 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 PERSONALIZATION IN ENGLISH (5289 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 LIST OF SHORTCUTS IN ENGLISH (5288 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 FAX SUPPORT GUIDE IN ENGLISH (858 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 SYNCHRONIZING DATA IN ENGLISH (5829 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 BLUETOOTH PROFILES IN ENGLISH (788 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 CONNECTION SETTINGS IN ENGLISH (5917 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 E MAIL SUPPORT GUIDE IN ENGLISH (912 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 PRINTING INSTRUCTIONS IN ENGLISH (873 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 FORMATTING INTERNAL MEMORY IN ENGLISH (835 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 SOFTWARE INSTALLATION GUIDE IN ENGLISH (1073 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 DOCUMENTS APPLICATION GUIDE IN ENGLISH (1021 ko)
   NOKIA 9500 COMMUNICATOR 9500 CONNECTING PUBLIC WLAN ACCESS POINTS IN ENGLISH (806 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 9500 COMMUNICATOR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 9500 Communicator Uitgave 4 9230569 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RA-2 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. [. . . ] 91. Agenda, Maandweergave Agenda-items maken Er zijn vier typen agenda-items: • Afspraken zijn items met een bepaalde datum en tijd. • Memo's zijn gerelateerd aan de hele dag, niet aan een bepaalde tijd van de dag. • Speciale datums herinneren u aan verjaardagen en andere speciale datums. Aan de taken kan een prioriteit worden gegeven en deze kunnen in takenlijsten worden geordend. Als u een agenda-item wilt maken, selecteert u de datum, drukt u op Menu en selecteert u Bestand > Nieuw item. De beschikbare instellingen voor afspraken, memo's, speciale datums en taken variëren. • Details — U kunt een omschrijving invoeren en een datum voor het item opgeven. Als u een bepaalde begin- en eindtijd wilt instellen, selecteert u Ja in het veld Tijd ingesteld. • Notities — U kunt extra informatie voor het agenda-item invoeren. Voer de alarmtijd in en geef op hoeveel dagen vóór het item u het alarm wilt laten afgaan. Als u een afspraak hebt die is gekoppeld aan een bepaalde tijd, voert u in het veld Tijd vooraf in hoeveel tijd vóór de afspraak u het alarm wilt laten afgaan. U kunt alleen een alarm voor een taak instellen als u een vervaldatum hebt ingesteld op het tabblad Details. • Herhalen — U kunt opgeven of en wanneer u het item wilt laten herhalen. Definieer het type herhaling, de frequentie en de mogelijke einddatum. • Status — U kunt een kleur en symbool voor het item opgeven en de status vastleggen. Als u Persoonlijk in het veld Synchronisatie selecteert, zijn details van het item niet zichtbaar voor anderen als u verbinding maakt met het netwerk en de agenda synchroniseert. Tip: Een andere manier om een agenda-item te maken is beginnen met het typen van het item als u Agenda hebt geopend. Terwijl u tekens invoert, wordt een standaarditemdialoogvenster geopend. Definieer de instellingen op de volgende tabbladen: Tip: Zorgt ervoor dat u in de toepassing Klok de juiste stad hebt geselecteerd, omdat geplande agenda-items kunnen veranderen wanneer de huidige stad wordt gewijzigd en zich in een andere tijdzone bevindt. Als u een item wilt openen en bewerken, selecteert u het item en drukt u op Bewerken. Bewerk de details op de verschillende tabbladen. Agendapictogrammen Alarm De volgende pictogrammen worden in Agenda gebruikt: Speciale datum Notitie Te herhalen item Voorlopig item Memo Copyright © 2004-2005 Nokia. All Rights Reserved. 59 Agenda Taak Taak met hoge prioriteit Taak met lage prioriteit Item waarvoor geen tijd is ingesteld Als u item wilt schrappen of als voorlopig wilt markeren, selecteert u het item, drukt u op Menu en selecteert u Item > Geschrapt of Voorlopig. Als u een item schrapt, wordt het niet uit de agenda verwijderd. Agenda-items beheren Als u een agenda-item wilt verzenden, drukt u op Menu en selecteert u Bestand > Verzenden. Selecteer de verzendmethode. Als u een ontvangen agenda-item aan de agenda wilt toevoegen, opent u het bericht met het agenda-item en drukt u op Toev. [. . . ] Probeer wanneer u een alarmnummer belt alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen. Informatie over certificatie (SAR) DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN. Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat deze voldoet aan de emmissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door internationale richtlijnen (ICNIRP). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 9500 COMMUNICATOR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 9500 COMMUNICATOR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag