Gebruiksaanwijzing NOKIA 9210 COMMUNICATOR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 9210 COMMUNICATOR. Wij hopen dat dit NOKIA 9210 COMMUNICATOR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 9210 COMMUNICATOR te teleladen.


NOKIA 9210 COMMUNICATOR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5311 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 9210 COMMUNICATOR (11159 ko)
   NOKIA 9210 COMMUNICATOR (5547 ko)
   NOKIA 9210 COMMUNICATOR TRANSFERRING DATA (243 ko)
   NOKIA 9210 COMMUNICATOR SOFTWARE ON CD ROM GUIDES (983 ko)
   NOKIA 9210 COMMUNICATOR DIGITAL CAMERA CONNECTIVITY (233 ko)
   NOKIA 9210 COMMUNICATOR HOW TO CONFIGURE WAP SETTINGS OF THE (267 ko)
   NOKIA 9210 COMMUNICATOR HOW TO CONFIGURE EMAIL SETTINGS OF THE (335 ko)
   NOKIA 9210 COMMUNICATOR HOW TO CONFIGURE INTERNET SETTINGS OF THE (756 ko)
   NOKIA 9210 COMMUNICATOR HOW TO USE THE AS A MODEM VIA CABLE IN WINDOWS 98 (747 ko)
   NOKIA 9210 COMMUNICATOR HOW TO USE THE AS A MODEM VIA CABLE IN WINDOWS 2000 (505 ko)
   NOKIA 9210 COMMUNICATOR HOW TO USE THE AS A MODEM VIA INFRARED IN WINDOWS 98 (646 ko)
   NOKIA 9210 COMMUNICATOR HOW TO USE THE AS A MODEM VIA INFRARED IN WINDOWS 2000 (403 ko)
   NOKIA 9210 COMMUNICATOR HOW TO SYNCHRONIZE EMAIL CALENDAR AND CONTACT WITH THE (650 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 9210 COMMUNICATOR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 9357232 Issue 3 Gebruikershandleiding Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" (“Nokia User’s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998”. ) Copyright © Nokia Mobile Phones 1997-2001. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] Opmerking: Voor bepaalde typen ontvangen oproepen worden mogelijk kosten in rekening gebracht, zoals voor oproepen die roaming gebruiken of gegevensoproepen met hoge snelheid. Neem contact op met de exploitant van het GSM-netwerk voor meer informatie. Opmerking: De communicator gaat ervan uit dat de terugbeloproep dezelfde dataoproepinstellingen gebruikt als voor de oproep met het terugbelverzoek zijn gebruikt. Het netwerk moet dat type oproep in beide richtingen ondersteunen, zowel van als naar de communicator. Terugbeltype: U kunt kiezen uit: Servernummer gebruiken/Servernummer gebruiken (IETF)/Onderstaand nummer gebruiken. Vraag uw Internet-aanbieder wat de juiste instellingen zijn; deze zijn afhankelijk van de configuratie die de Internet-aanbieder gebruikt. Terugbelnummer: Typ het telefoonnummer voor dataoproepen van de communicator dat door de terugbelserver moet worden gebruikt. Dit is meestal het telefoonnummer voor dataoproepen van de communicator. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Internet Tabblad Terugbellen 154 Internet Tabblad Overige Figuur 56 Aanmelden met onbewerkte tekst toestaan: Als deze optie is ingesteld op Ja, kan het wachtwoord voor de verbinding ongecodeerd worden verzonden. PPP-compressie gebruiken: Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt hierdoor de gegevensoverdracht versneld, mits dit wordt ondersteund door de externe PPP-server. Als u problemen hebt met het maken van een verbinding, kunt u proberen deze optie in te stellen op Nee. Als u scriptopties moet opgeven voor de Internet-verbinding, gaat u naar het tabblad Overige van het dialoogvenster Geavanceerde instellingen. Met een script kunt u het totstandbrengen van een verbinding tussen de communicator en de server automatiseren. Opmerking: Scripts zijn meestal niet vereist voor het totstandbrengen van verbindingen. Neem contact op met uw Internet-aanbieder als u wilt weten of u een script nodig hebt. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 155 Internet Figuur 57 Druk op Script bewerken als u het script wilt bewerken. In het dialoogvenster Script bewerken kunt u drukken op Script importeren als u een script wilt importeren. Bij het importeren wordt de huidige inhoud van het scriptbestand vervangen. Als u Ja kiest, ziet u hoe het script wordt uitgevoerd als de verbinding tot stand is gebracht. U kunt dit venster gebruiken voor het oplossen van problemen met het gebruik van scripts, met uw Internet-aanbieder. Druk op het tabblad Overige van het dialoogvenster Geavanceerde instellingen voor %S op Adresopties om de IP- en DNS-adressen op te geven. Tip: Geavanceerde gebruikers geven meestal de voorkeur aan het gebruik van een script, als dit is toegestaan. [. . . ] Documenten die gebruik maken van SSL zijn herkenbaar aan de aanduiding HTTPS. TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) Een protocol dat de gegevenscommunicatie op het Internet en in TCP/IPnetwerken verzorgt. TLS (Transport Layer Security) Een beveiligingsprotocol dat lijkt op SSL en dat volledig gecodeerde en geverifieerde verbindingen biedt. De server waarmee een verbinding tot stand wordt gebracht, wordt geverifieerd aan de hand van certificaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 9210 COMMUNICATOR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 9210 COMMUNICATOR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag