Gebruiksaanwijzing NOKIA 8800 CARBON ARTE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 8800 CARBON ARTE. Wij hopen dat dit NOKIA 8800 CARBON ARTE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 8800 CARBON ARTE te teleladen.


NOKIA 8800 CARBON ARTE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1025 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 8800 CARBON ARTE (690 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 8800 CARBON ARTE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en nietcommercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. [. . . ] Selecteer Opties > Opslaan om de instellingen op te slaan of Annuleren om de instellingen ongewijzigd te laten. Als u voor de beltoon het hoogste volumeniveau instelt, wordt dit beltoonvolume na een paar seconden bereikt. Display Met de displayinstellingen kunt u de weergave van het telefoondisplay aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen. Instellingen voor de standbystand Selecteer Menu > Instellingen > Weergave en kies daarna een van de volgende opties: Achtergrond -- om in de standbystand een afbeelding of een dia als achtergrond weer te geven. Selecteer Achtergronden > Afbeelding of Diareeks, blader naar de gewenste map en selecteer de afbeelding of diareeks die u wilt gebruiken. Actief standby -- om in te stellen of de actieve standbystand wordt weergegeven. Letterkleur bij stdby -- om de kleur te selecteren voor de tekst op het display wanneer de standbystand actief is. -- om de symbolen af te beelden van de huidige snelkoppelingen voor de bladertoetsen in de standbystand, wanneer de modus actief standby is uitgeschakeld. Meldingsdetails -- om detailgegevens weer te geven of te verbergen, zoals contactgegevens in gemiste oproepen en meldingen van ontvangen berichten. Animatie (schuiven) -- om in te stellen dat er, afhankelijk van het thema, een afbeelding verschijnt en er een toon wordt gespeeld wanneer u de telefoon open en dicht schuift. Lettergrootte -- om de lettergrootte in te stellen voor het lezen en schrijven van berichten en voor de weergave van contacten en webpagina's. Operatorlogo -- om het operatorlogo weer te geven of te verbergen, indien beschikbaar. Instellingen 31 Celinformatie > Aan -- om informatie van de netwerkoperator te ontvangen, afhankelijk van de gebruikte netwerkcel (netwerkdienst). Datum en tijd Selecteer Menu > Instellingen > Datum en tijd > Inst. (netwerkdienst) om de instellingen voor de tijd, de tijdzone en de datum aan te passen. Snelkoppelingen Met behulp van snelkoppelingen kunt u snel toegang krijgen tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt. Linker selectietoets U kunt in de lijst een functie selecteren door Menu > Instellingen > Snelkoppelingen > Linkerselectietoets te selecteren. Rechter selectietoets U kunt in de lijst een functie selecteren door Menu > Instellingen > Snelkoppelingen > Rechter selectietoets te selecteren. Navigatietoets Als u andere telefoonfuncties uit een voorgedefinieerde lijst wilt toekennen aan de bladertoets, selecteert u Menu > Instellingen > Snelkoppelingen > Navigatietoets. Actief standby-toets U kunt in de lijst een functie selecteren door Menu > Instellingen > Snelkoppelingen > Actief standby-toets te selecteren. Synchronisatie en back-up Selecteer Menu > Instellingen > Sync. en back-up om gegevens tussen uw telefoon en een andere telefoon of een externe server uit te wisselen of te synchroniseren (netwerkdienst). Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over deze dienst en de benodigde instellingen. USB-gegevenskabel U kunt de USB-gegevenskabel, CA-101, gebruiken voor het overdragen van gegevens tussen de telefoon en een compatibele computer of een printer die PictBridge ondersteunt. PC Suite -- om de telefoon te gebruiken met toepassingen op een computer met Nokia PC Suite. Afdrukken/media -- om de telefoon te gebruiken met een printer die compatibel is met PictBridge, of om de telefoon op een computer aan te sluiten voor synchronisatie met Windows Media Player (muziek, video). Gegevensopslag -- om verbinding te maken met een computer zonder Nokia-software en om de telefoon voor gegevensopslag te gebruiken. Als u de USB-modus wilt wijzigen, selecteert u Menu > Instellingen > Connectiviteit > USB-gegevenskabel > Vragen bij verb. , PC Suite, Afdrukken/media of Gegevensopslag. Oproepen Selecteer Menu > Instellingen > Oproepen en kies daarna een van de volgende opties: Doorschakelen -- om inkomende oproepen door te schakelen (netwerkdienst). Het is mogelijk dat u geen oproepen kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld. toets > Aan -- om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de aan/uit-toets, de linker en rechter selectietoets en de eindetoets. Instellingen 35 Aut. kiezen > Aan -- om maximaal tien pogingen te doen om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproeppoging. Stemhelderheid > Actief -- om de verstaanbaarheid van spraak te verbeteren, vooral in lawaaiige omstandigheden. na oproep > Aan -- om de telefoon na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek te laten weergeven (netwerkdienst). > Ja -- om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt bekendgemaakt aan degene die u opbelt (netwerkdienst). [. . . ] Houdt u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes bevat van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes. U dient contact op te nemen met de fabrikanten van voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan) om vast te stellen of dit apparaat in dergelijke voertuigen veilig kan worden gebruikt. Alarmnummer kiezen Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 8800 CARBON ARTE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 8800 CARBON ARTE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag