Gebruiksaanwijzing NOKIA 808 PUREVIEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 808 PUREVIEW. Wij hopen dat dit NOKIA 808 PUREVIEW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 808 PUREVIEW te teleladen.


NOKIA 808 PUREVIEW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4019 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 808 PUREVIEW (3998 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 808 PUREVIEW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] utgave 2 Innhold Gjenopprette opprinnelige innstillinger 5 Innhold Sikkerhet 30 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 7 Sette inn et minnekort 9 Lade batteriet 11 Slå telefonen på eller av 12 Låse eller låse opp tastene og skjermen 13 Endre volumet på et anrop, en sang eller en video 13 Nokia-konto 13 Kopiere kontakter eller bilder fra en gammel telefon 14 Antenner 15 Headset 15 Om NFC 16 Aktivere NFC 17 Koble til Bluetooth-ekstrautstyr ved hjelp av NFC 17 Slå lommelykten på eller av 17 Feste en håndleddsstropp eller festesnor 17 Bruke brukerveiledningen i telefonen 18 Grunnleggende bruk Bruke verktøylinjen Handlinger på berøringsskjermen Bruke snarveier Bytte mellom åpne programmer Skrive inn tekst Displayindikatorer Angi at telefonen skal blinke ved ubesvarte anrop eller meldinger Lommelykt Søke på telefonen og på Internett Bruke telefonen i frakoblet modus Forlenge levetiden til batterier 18 18 19 21 21 22 25 27 27 28 28 28 Kamera og bilder 30 Om kameraet 30 Endre kameramodus 31 Ta bilder 32 Spille inn videoer 34 Lagre stedsinformasjon sammen med bilder og videoer 35 Sende bilder eller videoer 36 Sende et bilde eller annet innhold til en annen telefon som støtter NFC 36 Dele et bilde eller en video direkte fra kameraet 37 Angi hvor bilder og videoer skal lagres 38 Bilder 38 Tilpasning og Nokia Butikk profiler Endre temaet Startskjerm Organisere programmer Nokia Butikk 43 43 45 45 48 49 Telefon 51 Ringe til et telefonnummer 51 Slå høyttaleren på under en samtale 52 Søke etter en kontakt fra telefontastaturet 52 Vende telefonen for å slå av lyden på den 53 Ringe en kontakt 53 Besvare en samtale som er satt på vent 53 Foreta et videoanrop 54 Svare på et videoanrop 55 Avvise et videoanrop 55 Foreta en konferansesamtale 55 Ringe de numrene du bruker mest 56 Bruke stemmen til å ringe en kontakt 57 Innhold Ringe det sist oppringte nummeret Ta opp en telefonsamtale Vise ubesvarte anrop Ringe talepostkassen Viderekoble anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer Sperre utgående eller innkommende anrop Tillate anrop bare til enkelte numre 58 58 58 58 59 59 60 Laste opp bilder eller videoer til en tjeneste Dele din posisjon i statusoppdateringen Kontakte en venn fra en sosial nettverkstjeneste Legge til en hendelse i telefonkalenderen Meldinger Om Meldinger Sende en melding Lese en mottatt melding Sende en lydmelding Endre skrivespråk E-post Om E-post Legge til en postkasse Lese en mottatt e-post Sende en e-post Svare på en møteforespørsel Åpne e-post fra startskjermen 3 66 67 67 67 68 68 68 69 70 70 70 70 70 71 72 73 73 Kontakter 60 Om kontakter 60 Lagre telefonnumre og epostadresser 61 Lagre et nummer fra et anrop eller en melding 61 Kontakte viktige personer raskt 62 Legge til viktige kontakter på startskjermen 62 Legge til et bilde for en kontakt 62 Angi en ringetone for en kontakt 63 Opprette en kontaktgruppe 63 Sende en melding til en persongruppe 63 Sende kontaktinformasjon via Mitt kort 63 Kopiere kontakter fra SIM-kortet til telefonen 64 Sikkerhetskopiere kontakter til Nokia-tjenester 64 Sosiale nettverk 64 Om Sosialt 64 Se statusoppdateringene til vennene dine i én visning 65 Publisere din status i sosiale nettverkstjenester 65 Koble påloggede venner til din kontaktliste 65 Se statusoppdateringene til vennene dine på startskjermen 66 Internett 74 Om nettleseren 74 Surfe nettet 74 Legge til et bokmerke 75 Abonnere på en nyhetsmating 75 Tillate at et nettsted bruker stedsinformasjonen din 75 Få tilgang til en Internett-tjeneste ved hjelp av NFC 76 Underholdning Musikkspiller Om Nokia Musikk Spille inn lyder Spille av musikk via en radio FM-radio Spille spill med andre personer ved hjelp av NFC 76 76 79 79 79 80 82 4 Innhold 82 83 84 85 86 88 88 89 93 97 99 100 100 102 105 105 107 107 107 107 108 108 108 109 109 111 112 112 115 117 117 119 121 121 122 Kopiere kontakter eller bilder mellom telefoner 123 Beskytte telefonen 124 Klargjøre telefonen for resirkulering 126 Få mer hjelp Kundestøtte Tilgangskoder Beskytte miljøet Spar energi Resirkuler 126 126 127 127 127 128 Betale med telefonen Videoer Se nett-TV Koble til et HD-system Direkteavspille innhold trådløst Kart Om Kart-programmer Navigere til et bestemmelsessted Finne og vise steder Lagre og dele steder Rapportere uriktig kartinformasjon Klokke og kalender Klokke Kalender Kontor Quickoffice Lese PDF-dokumenter Bruke kalkulatoren Skrive et notat Oversette ord Åpne eller opprette zip-filer Tilkobling Internett-tilkoblinger Holde rede på datatrafikk Wi-Fi VPN-tilkoblinger Lukke en nettverkstilkobling Bluetooth USB-datakabel Telefonbehandling Holde programvaren og programmene på telefonen oppdatert Behandle filer Frigjør telefonminne Behandle programmer Synkronisere innhold Produkt- og sikkerhetsinformasjon128 Stikkordregister 135 Sikkerhet 5 Sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon. SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder. [. . . ] Hindringer, for eksempel vegger, andre elektroniske enheter eller offentlige radiostasjoner, kan gi forstyrrelser i overføringen. FM-senderen kan forårsake forstyrrelse for nærliggende FM-radioer som opererer på samme frekvens. For å unngå forstyrrelse bør du alltid søke etter en ledig FMfrekvens på radiomottakeren før du aktiverer FM-senderen. FM-senderen kan ikke brukes samtidig med FM-radioen på telefonen. Merk: Bruk av FM-sender kan være underlagt begrensninger i enkelte land. For mer informasjon, kontakt lokale myndigheter og gå til www. nokia. com/ fmtransmitter. Spille av en sang via en radio Vil du spille av musikk med høyere volum eller gjennom hi-fi-stereohøyttalere med bedre kvalitet?Hvis for eksempel frekvensen 107, 8 MHz er ledig i ditt område og du stiller inn FM-radioen på denne frekvensen, må du også stille inn FM-senderen på 107, 8 MHz. Hvis du vil justere volumet, bruker du volumfunksjonen i radiomottakeren. Tips: Legg til widgeten Spill av via radio på startskjermen for å aktivere og deaktivere FM-senderen på en enkel måte. Dette programmet er bare beregnet på personlig bruk av innhold som er skaffet på lovlig vis. FM-radio Om FM-radioen Velg > FM-radio. Du kan høre på FM-radiokanaler via telefonen. Koble til et headset, og velg en kanal. Underholdning Du må koble et kompatibelt headset til enheten for å kunne lytte til radio. Hodetelefonene fungerer som antenne. 81 Du kan ikke høre på radio med et Bluetooth-headset. Du kan høre på radio selv om frakoblet modus er aktivert og du ikke har mobilnettverksdekning. Kvaliteten på radiosendingen avhenger av dekningen for FMradiosignaler i området. Du kan ringe eller svare på anrop mens du hører på radioen. Finne og lagre radiostasjoner Søk etter radiostasjoner og lagre dem, slik at du enkelt kan høre på dem senere. Velg > FM-radio. Første gang du bruker FM-radioen, søker programmet automatisk etter tilgjengelige radiostasjoner. Velg Lytte til radioen Du har tilgang til dine favorittradiokanaler overalt. Velg > FM-radio. 82 Underholdning Gå til den neste eller forrige kanalen Velg eller . Tips: Du kan legge til radiowidgeten på startskjermen for å få enkel tilgang til radioen. Reorganisere listen over lagrede stasjoner Du kan reorganisere listen over lagrede stasjoner, slik at dine favoritter vises øverst. [. . . ] Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. 134 Opphavsrett og andre merknader Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 808 PUREVIEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 808 PUREVIEW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag