Gebruiksaanwijzing NOKIA 770

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 770. Wij hopen dat dit NOKIA 770 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 770 te teleladen.


NOKIA 770 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (860 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 770 (837 ko)
   NOKIA 770 (793 ko)
   NOKIA 770 ISSUE 3 (793 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 770

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Internet Tablet OS 2006-editie Gebruikershandleiding 9249451 UITGAVE 2 NL CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product SU-18 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. [. . . ] Als u de instellingen van internetverbindingen wilt opgeven, tikt u op en selecteert u Tools > Control panel > Connectivity. Op de pagina General geeft u de volgende instellingen op: Connect without asking -- Selecteer welke verbindingen er automatisch worden gebruikt als er een verbinding is vereist. Deze instelling is alleen van toepassing op netwerken en verbindingen die u in uw apparaat hebt opgeslagen. Op de pagina Idle times selecteert u de tijd waarna de internetverbinding automatisch wordt verbroken als de verbinding niet wordt gebruikt. Gebruik Packet data idle time voor gekoppelde pakketgegevensverbindingen, zoals GPRS, Data call idle time voor circuitgegevensoproepen, zoals GSM-gegevensoproepen en WLAN idle time voor verbindingen die via een WLAN-toegangspunt tot stand zijn gebracht. Opmerking: Op het gebruik van internetverbindingen kunnen kosten in rekening worden gebracht. Controleer dit bij uw serviceprovider en pas de niet-actieve tijd dienovereenkomstig aan. Opmerking: Er kunnen ook instellingen voor niet-actieve verbindingen in het netwerk aanwezig zijn die de internetverbinding kunnen verbreken, ongeacht de instellingen voor niet-actieve verbindingen op het apparaat. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 29 Surfen op het web Internetverbindingen uitschakelen Als u WLAN- en Bluetooth-verbindingen wilt uitschakelen, drukt u kort op de aan-uittoets, selecteert u Offline mode en tikt u op OK. Als u verbindingen wilt inschakelen, drukt u kort op de aan-uittoets, selecteert u Normal mode en tikt u op OK. Opmerking: In de off line-modus kunnen er geen functies worden gebruikt waarvoor een netwerkverbinding of Bluetooth-verbinding nodig is. Als u dergelijke functies wilt gebruiken, dient u het apparaat eerst terug te zetten in de normale modus. Surfen op het web Als u de browser wilt openen, tikt u op browser window of een bladwijzer. en selecteert u Open new Voordat u verbinding met internet kunt maken, dient u de juiste internetinstellingen op te geven. Ga voor uitvoerige instructies naar "Internetverbindingen maken", op pagina. 23. Belangrijk: Maak alleen gebruik van services die u vertrouwt en die afdoende beveiligd zijn en bescherming bieden tegen schadelijke software. Webpagina's openen en door webpagina's bladeren Als u een nieuwe webpagina wilt openen, tikt u op het adresveld onder aan het scherm, geeft u het adres op met schermtoetsenbord en tikt u op . Als u een bladwijzer hebt van het adres van de website die u wilt bezoeken, hoeft u alleen maar op te tikken en de gewenste bladwijzer te selecteren. All rights reserved. Surfen op het web Als u wilt kunnen schuiven door een webpagina dient u de pagina met de stylus in de gewenste richting te verplaatsen, de schuifknoppen te gebruiken of de schuifblokjes rechts of onder de webpagina te verplaatsen. Tik op of als u naar onlangs bezochte webpagina's wilt gaan. Opmerking: Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen. Als u de cache wilt leegmaken, selecteert u Web > Tools > Clear > Cache. Elke keer wanneer u de webbrowser sluit, wordt de cache automatisch geleegd. Tik op de zoomtoets als u de pagina in een groter of kleiner formaat wilt weergeven. Als u een voorgedefinieerd zoomniveau in het toepassingsmenu wilt selecteren, selecteert uWeb > View > Zoom en het gewenste zoomniveau. [. . . ] Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen. Gebruiksomgeving Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1, 0 cm (3/8 inch) van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 770

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 770 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag