Gebruiksaanwijzing NOKIA 7500 PRISM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 7500 PRISM. Wij hopen dat dit NOKIA 7500 PRISM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 7500 PRISM te teleladen.


NOKIA 7500 PRISM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1441 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 7500 PRISM (1411 ko)
   NOKIA 7500 PRISM (1367 ko)
   NOKIA 7500 PRISM ISSUE 2 (1367 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 7500 PRISM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 7500 PRISM 9201782 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-249 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http:// www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Visual Radio en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] apparaten -- zoeken naar Bluetooth-apparaten die zich binnen bereik bevinden. Selecteer Nieuw om alle Bluetooth-apparaten weer te geven die binnen bereik zijn. Voer het overeengekomen Bluetoothwachtwoord van het apparaat in (maximaal 16 tekens) om het apparaat af te stemmen op uw apparaat. U hoeft dit wachtwoord alleen op te geven wanneer u het apparaat voor het eerst afstemt. Het apparaat maakt verbinding met het andere apparaat en u kunt met de overdracht van gegevens beginnen. Naam telefoon -- de apparaatnaam instellen voor Bluetooth-verbindingen Als u zich zorgen maakt om de beveiliging, schakelt u Bluetooth uit, of stelt u Waarnmb. Accepteer altijd uitsluitend Bluetooth-communicatie van personen die u vertrouwt. © 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 45 Instellingen Packet-gegevens GPRS (General Packet Radio Service) is een netwerkdienst waarmee mobiele apparaten gegevens kunnen verzenden en ontvangen via een IP-netwerk (Internet Protocol). U kunt het gebruik van de dienst definiëren door Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegev. verb. te selecteren en een keuze te maken uit de volgende opties: Wanneer nodig -- om in te stellen dat de GPRS-verbinding tot stand wordt gebracht wanneer een toepassing deze nodig heeft. De verbinding wordt gesloten wanneer de toepassing wordt beëindigd. Altijd online -- om het apparaat automatisch verbinding te laten maken met een GPRS-netwerk wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. U kunt het apparaat via draadloze Bluetooth-technologie of een USB-kabelverbinding aansluiten op een compatibele pc en het apparaat gebruiken als modem om een GPRSverbinding via de pc in te schakelen. U kunt de instellingen voor verbindingen vanaf uw pc opgeven door Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-geg. instllngn > Actief toegangspunt te selecteren en het gewenste toegangspunt te activeren. > Alias voor toeg. punt, geef een naam op om de instellingen voor het toegangspunt te wijzigen en selecteer OK. Selecteer Packetggvnstoegpnt, voer de naam van het toegangspunt in om een verbinding met een netwerk tot stand te brengen en selecteer OK. Als u de instellingen op zowel de pc als het apparaat hebt gedefinieerd, worden de instellingen van de pc gebruikt. Gegevensoverdracht U kunt uw agenda, contactgegevens en notities synchroniseren met een ander compatibel apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon), een compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst). Gegevensoverdracht met een compatibele pc of een ander compatibel apparaat is ook mogelijk als de telefoon zonder SIM-kaart wordt gebruikt. Lijst met contacten voor overdracht U kunt de gegevens van het apparaat alleen kopiëren of synchroniseren als de naam en de instellingen van het apparaat zijn opgenomen in de lijst met contacten voor overdracht. Als u gegevens ontvangt van een ander apparaat (bijvoorbeeld een compatibel mobiel apparaat), wordt het bijbehorende overdrachtscontact automatisch aan de lijst toegevoegd, op basis van de contactgegevens van het andere apparaat. en PC-synchronisatie zijn de oorspronkelijke items in de lijst. Als u een nieuw overdrachtscontact (bijvoorbeeld een mobiel apparaat) aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u Menu > Instellingen > Connectiviteit > Geg. overdracht > © 2007 Nokia. > Telef. synchronisatie of Telefoonkopie, en geeft u de instellingen voor de betreffende soort gegevensoverdracht op. Als u de instellingen voor het kopiëren en synchroniseren van gegevens wilt bewerken, selecteert u een contact in de lijst met contacten voor overdracht en vervolgens Opties > Bewerken. [. . . ] Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen. In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn. © 2007 Nokia. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 7500 PRISM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 7500 PRISM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag