Gebruiksaanwijzing NOKIA 6700 SLIDE V2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 6700 SLIDE. Wij hopen dat dit NOKIA 6700 SLIDE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 6700 SLIDE te teleladen.


NOKIA 6700 SLIDE V2: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1159 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 6700 SLIDE (1151 ko)
   NOKIA 6700 SLIDE (1145 ko)
   NOKIA 6700 SLIDE (1145 ko)
   NOKIA 6700 SLIDE V1.0 (1055 ko)
   NOKIA 6700 SLIDE V2.0 (1125 ko)
   NOKIA 6700 SLIDE ISSUE 1 (1197 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 6700 SLIDEV2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 6700 slide Uitgave 2 2 Inhoudsopgave Aanpassen Thema's Profielen Camera Een afbeelding vastleggen Panoramamodus Videoclips opnemen Galerij Over Galerij 23 23 24 25 25 25 26 26 26 Inhoudsopgave Veiligheid Over dit apparaat Netwerkdiensten Help zoeken Ondersteuning Draadloos bijwerken van software Software updaten via de pc Help van het apparaat Aan de slag SIM-kaart en batterij plaatsen Een geheugenkaart plaatsen De batterij opladen Het apparaat in- en uitschakelen Antennelocaties Configuratie-instellingen Instelwizard Het apparaat Toetsen en onderdelen Startscherm Het profiel Offline Schermsymbolen Energiebesparing Menu Volumeregeling Toetsen vergrendelen Toegangscodes Extern blokkeren Installaties Een compatibele headset aansluiten Een USB-gegevenskabel aansluiten Polsband Oproepfuncties Spraakoproepen Video-oproepen Oproepinstellingen 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 19 20 Contacten 27 Namen en nummers beheren 27 Namen en nummers opslaan en bewerken 28 Beltonen, afbeeldingen en oproeptekst voor contacten 28 Contacten kopiëren 28 Contact houden met uw onlinevrienden 28 Tekst invoeren Traditionele tekstinvoer Tekstvoorspelling De invoertaal wijzigen Tekst kopiëren en verwijderen Berichten Berichten schrijven en verzenden E-mail Internet Webbrowser Online delen Nokia Videocentrum Zoeken Tijdbeheer Agenda Wekker Klokinstellingen 29 29 30 30 30 31 31 33 36 36 38 39 41 41 41 42 42 © 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave Muziek Muziekspeler FM-radio Instellingen Toepassingsinstellingen Apparaat- en SIM-kaartbeveiliging Algemene instellingen voor accessoires De oorspronkelijke instellingen terugzetten Gegevensbeheer Toepassingen installeren of verwijderen Bestandsbeheer Apparaatbeheer Connectiviteit Inhoud overbrengen vanaf een ander apparaat Pc-verbindingen Bluetooth Gegevenskabel Synchronisatie Groene tips Energie besparen Recycling Papier besparen Leer meer Product- en veiligheidsinformatie Index 43 43 44 45 45 45 45 46 46 46 48 49 50 50 51 51 54 55 56 56 56 56 56 56 62 3 © 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 4 Veiligheid DESKUNDIG ONDERHOUD Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd. TOEBEHOREN EN BATTERIJEN Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. [. . . ] Titelscheidingstekens -- Selecteer Aan als u de lijst met e-mailberichten wilt kunnen openvouwen en samenvouwen. Meldingen downloaden -- Melding weergeven als een e-mailbijlage is gedownload. Internet Met het apparaat kunt u surfen op internet en op het intranet van uw bedrijf en nieuwe toepassingen naar het apparaat downloaden en ze installeren. Webbrowser Met de webbrowser kunt u HTMLwebpagina's (HyperText Markup Language) op internet weergeven zoals deze oorspronkelijk zijn ontworpen. U kunt ook webpagina's bekijken die speciaal voor mobiele apparaten ontworpen zijn en die gebruikmaken van XHTML (extensible hypertext markup language) of WML (wireless markup language). Om op het web te kunnen surfen moet er een internettoegangspunt in het apparaat ingesteld zijn. Sneltoets: Als u de browser wilt starten, houdt u de 0 ingedrukt in het startscherm. Als u op internet wilt zoeken, selecteert u in de weergave Bookmarks een bookmark wordt of voert u een adres in (het veld automatisch geopend) en selecteert u Ga naar. Sommige webpagina's kunnen materiaal bevatten, bijvoorbeeld afbeeldingen en geluiden, die alleen kunnen worden bekeken als uw apparaat over veel geheugen beschikt. Als er geen geheugen meer beschikbaar is tijdens het laden van een dergelijke webpagina, worden de afbeeldingen op de pagina niet weergegeven. © 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Internet Als u webpagina's wilt bekijken waarbij de weergave van afbeeldingen is uitgeschakeld om geheugenruimte te sparen en het laden van de pagina te versnellen, selecteert u Opties > Instellingen > Pagina > Inhoud laden > Alleen tekst. Als u een webadres wilt invoeren, selecteert u Opties > Ga naar > Nieuwe webpagina. Als u de inhoud van de webpagina wilt vernieuwen, selecteert u Opties > Webpaginaopties > Opnieuw laden. Als u de huidige webpagina wilt opslaan als bookmark, selecteert u Opties > Webpaginaopties > Opslaan als bookmark. Als u snapshots wilt weergeven van de webpagina's die u tijdens de huidige sessie hebt bezocht, selecteert u Terug (beschikbaar als Geschiedenislijst is ingeschakeld in de browserinstellingen en de huidige webpagina niet de eerste webpagina is die u bezoekt). Selecteer Opties > Webpaginaopties > Pop-ups blokkeren of Pop-ups toestaan als u wilt voorkomen of toestaan dat meerdere vensters automatisch worden geopend. Als u de sneltoetsdetails wilt weergeven, selecteert u Opties > Tts. bloksnelk. Tip: Als u de browser wilt minimaliseren zonder dat u de toepassing wilt afsluiten 37 of de verbinding wilt verbreken, drukt u eenmaal op de eindetoets. Selecteer Webfeeds zijn XML-bestanden op webpagina's die voor delen worden gebruikt, bijvoorbeeld het laatste nieuws of blogs. De browsertoepassing detecteert automatisch of een webpagina webfeeds bevat. Als er webfeeds beschikbaar zijn, selecteert u Opties > Abonneren op webfeeds om u op de webfeeds te abonneren. Als u een webfeed wilt bijwerken, selecteert u een feed in de weergave Webfeeds en selecteert u Opties > Webfeedopties > Vernieuwen. Als u wilt opgeven of webfeeds automatisch moeten worden bijgewerkt, selecteert u in de weergave Webfeeds Opties > Bewerken > Bewerken. [. . . ] Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaars zijn. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Dit product is in licentie gegeven krachtens de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor persoonlijk en nietcommercieel gebruik in verband met informatie die door een gebruiker voor een persoonlijke en niet-commerciële handeling is gecodeerd in overeenstemming met de MPEG-4 Visual Standard en (ii) voor gebruik in verband met door een gelicentieerde videoprovider verstrekte MPEG-4-video. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 6700 SLIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 6700 SLIDE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag