Gebruiksaanwijzing NOKIA 5630

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 5630. Wij hopen dat dit NOKIA 5630 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 5630 te teleladen.


NOKIA 5630 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1636 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 5630 (1617 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 5630

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 5630 Versie 1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-431 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People en Nokia Care zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] Contacten ■ Gegevens van contacten opslaan en beheren Als u gegevens van contacten, zoals namen, telefoonnummers en adressen, wilt opslaan en beheren, selecteert u > Contacten. Selecteer Opties > Nieuw contact om een nieuw contact toe te voegen. Als u een apparaat wilt instellen om contactpersonen in het apparaatgeheugen en op de SIM-kaart in de lijst met contacten weer te geven, selecteert u Opties > Instellingen > Contacten weergeven en markeert u Telefoongeheugen en SIM-geheugen. Als u namen en nummers van een SIM-kaart naar uw apparaat of omgekeerd wilt kopiëren, bladert u naar de contactpersoon (of markeert u de gewenste contacten) en selecteert u Opties > Kopiëren > Telefoongeheugen of SIM-geheugen. Als u informatie over het geheugengebruik van contacten wilt weergeven, selecteert u Opties > Contactinfo. Deze instelling wordt alleen weergegeven als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. Contacten 45 Als u standaardnummers en adressen wilt definiëren voor een contact, gaat u naar het contact en selecteert u Opties > Standaardnummers. Ga naar de gewenste standaardoptie en selecteer Toewijzen. ■ Contactgroepen Als u een contactgroep wilt maken, zodat u SMS- of e-mail-berichten tegelijkertijd naar meerdere ontvangers kunt verzenden, selecteert u > Contacten. Markeer de contacten die u aan de groep wilt toevoegen en selecteer OK. ■ Een beltoon toevoegen U kunt voor elk contact en elke groep een beltoon of een videobeltoon instellen. Als u een beltoon wilt toevoegen aan een contact, selecteert u > Contacten en opent u het contact. Als u een beltoon wilt toevoegen aan een groep, drukt u op de navigatietoets naar rechts om de lijst met groepen te openen en gaat u naar de contactgroep. Als u de persoonlijke of groepstoon wilt verwijderen, selecteert u Standaard beltoon als beltoon. 10. Galerij ■ Hoofdweergave Selecteer > Galerij om uw afbeeldingen, videoclips en liedjes te openen of om geluidsclips en streaming koppelingen op te slaan en te ordenen. • Afbeeldingen - om afbeeldingen en videoclips in Afbeeldingen weer te geven. U kunt mappen verkennen en openen en items naar mappen kopiëren en verplaatsen. U kunt ook albums maken en items naar albums kopiëren en eraan toevoegen. 46 Galerij Druk op de bladertoets om een bestand te openen. Videoclips, . ram-bestanden en streaming koppelingen opent u en speelt u af in het Videocentrum, en muziek en geluidsclips in de Muziekspeler. Als u bestanden naar de geheugenkaart (indien geplaatst) of het geheugen van het apparaat wilt kopiëren of verplaatsen, selecteert u een bestand en Opties > Verplaatsen en kopiëren > Verplaatsen of Kopiëren en een van de beschikbare opties. ■ Afbeeldingen Selecteer > Galerij > Afbeeldingen en kies een van de volgende opties: • Vastgelegd - om alle foto’s en videoclips te tonen die u hebt opgenomen. • Maanden - om foto’s en videoclips te tonen geordend per maand waarin ze zijn opgenomen. • Albums - om de standaardalbums en de door u gemaakte albums te tonen. • Labels - om de labels te tonen die u voor elk item gemaakt hebt. • Downloads - om de items en videoclips te tonen die u van internet gedownload hebt of via MMS of e-mail ontvangen hebt. Als u bestanden naar een andere geheugenlocatie wilt kopiëren of verplaatsen, selecteert u een bestand, Opties > Verplaatsen en kopiëren en een van de beschikbare opties. [. . . ] Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren: • Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is. • Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep. Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 5630

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 5630 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag