Gebruiksaanwijzing NOKIA 5310 XPRESSMUSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 5310 XPRESSMUSIC. Wij hopen dat dit NOKIA 5310 XPRESSMUSIC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 5310 XPRESSMUSIC te teleladen.


NOKIA 5310 XPRESSMUSIC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (686 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 5310 XPRESSMUSIC (665 ko)
   NOKIA 5310 XPRESSMUSIC ISSUE 1 (1092 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 5310 XPRESSMUSIC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 5310 XpressMusic 9203501 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het productRM-303 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http:// www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie. Een Bluetooth-verbinding instellen 33 Voer een wachtwoord (maximaal 16 tekens) in op de telefoon in en sta de verbinding op het andere Bluetooth-apparaat toe. Als u zich zorgen maakt om de beveiliging, schakelt u Bluetooth uit, of stelt u Waarnmb. Accepteer altijd uitsluitend Bluetooth-communicatie van personen die u vertrouwt. Pc-verbinding met internet Gebruik Bluetooth om een compatibele pc met internet te verbinden zonder de PC Suitesoftware. Voor de telefoon moet een serviceprovider zijn geactiveerd die internettoegang ondersteunt, en de pc moet Bluetooth PAN (Personal Area Network) ondersteunen. Nadat u verbinding hebt gemaakt met de dienst van het netwerktoegangspunt (NAP) voor de telefoon, en na het koppelen met de pc wordt er door de telefoon automatisch een GPRS-verbinding met het internet gemaakt. Instellingen GPRS (General Packet Radio Service) is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons gegevens kunnen verzenden en ontvangen via een IP-netwerk (Internet Protocol). U kunt het gebruik van de dienst definiëren door Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegev. verb. te selecteren en een keuze te maken uit de volgende opties: ● Wanneer nodig — om in te stellen dat de GPRS-verbinding tot stand wordt gebracht wanneer een toepassing deze nodig heeft. De verbinding wordt gesloten wanneer de toepassing wordt beëindigd. ● Altijd online — om automatisch verbinding te maken met een packetgegevensnetwerk wanneer u de telefoon inschakelt U kunt een compatibele pc met de telefoon verbinden via Bluetooth of via een USBgegevenskabel en de telefoon als modem gebruiken. 11. Packet-gegevens USB-gegevenskabel U kunt de USB-gegevenskabel gebruiken voor het overdragen van gegevens tussen de telefoon en een compatibele pc of een printer die PictBridge ondersteunt. Als u de telefoon wilt activeren voor het overdragen van gegevens of het afdrukken van een afbeelding, moet u de gegevenskabel aansluiten en de modus selecteren: ● PC Suite — om de kabel voor PC Suite te gebruiken ● Afdrukken/media — om de telefoon te gebruiken met een printer die PictBridgecompatibel is, of met een compatibele pc ● Gegevensopslag — om verbinding te maken met een pc zonder Nokia-software, en om de telefoon voor gegevensopslag te gebruiken Als u de USB-modus wilt wijzigen, selecteert u Menu > Instellingen > Connectiviteit > USB-gegevenskabel en de gewenste USB-modus. 34 © 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia PC Suite Instellingen Met Nokia PC Suite kunt u muziek beheren, en contacten, de kalender, agendanotities en (taak)notities synchroniseren tussen de telefoon en de compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst). Selecteer Menu > Instellingen > Oproepen en maak een keuze uit de volgende opties: ● Doorschakelen — om inkomende oproepen door te schakelen (netwerkdienst). Het is mogelijk dat u geen oproepen kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld. toets — om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de aan/uit-toets, de linkeren rechterselectietoets, of de eindetoets. kiezen — om maximaal tien pogingen te doen om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproeppoging ● Stemhelderheid — om de verstaanbaarheid van spraak te verbeteren, vooral in lawaaierige omstandigheden ● Snelkeuze — om de namen en telefoonnummers te kiezen die zijn toegewezen aan de nummertoetsen 2 tot en met 9 door de desbetreffende nummertoets ingedrukt te houden ● Wachtfunctieopties — om het netwerk een melding te laten genereren als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst) ● Samenv. — om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven bij degene naar wie u belt (netwerkdienst). Selecteer Netwerkinstelling als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw netwerkprovider. oproepen — om telefoonlijn 1 of 2 voor gesprekken te selecteren als dit wordt ondersteund door de SIM-kaart (netwerkdienst) Selecteer Menu > Instellingen > Telefoon en maak een keuze uit de volgende opties: ● Taalinstellingen — Selecteer Taal display om de weergavetaal voor de telefoon in te stellen. Met Automatisch wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart. [. . . ] Neem contact op met de fabrikanten van voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan en butaan) om te bepalen of dit apparaat veilig kan worden gebruikt in de omgeving van deze voertuigen. Explosiegevaarlijke omgevingen Alarmnummer kiezen Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen. In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 5310 XPRESSMUSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 5310 XPRESSMUSIC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag