Gebruiksaanwijzing NOKIA 3500 CLASSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 3500 CLASSIC. Wij hopen dat dit NOKIA 3500 CLASSIC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 3500 CLASSIC te teleladen.


NOKIA 3500 CLASSIC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (720 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 3500 CLASSIC (709 ko)
   NOKIA 3500 CLASSIC (690 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 3500 CLASSIC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 3500 classic 9204187 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-272 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http:// www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] Accepteer altijd uitsluitend Bluetooth-communicatie van personen die u vertrouwt. Pc-verbinding met internet Gebruik Bluetooth om een compatibele pc met internet te verbinden zonder de PC Suitesoftware. Voor de telefoon moet een serviceprovider zijn geactiveerd die internettoegang ondersteunt, en de pc moet Bluetooth PAN (Personal Area Network) ondersteunen. Nadat u verbinding hebt gemaakt met de dienst van het netwerktoegangspunt (NAP) voor de telefoon, en na het koppelen met de pc wordt er door de telefoon automatisch een GPRS-verbinding met het internet gemaakt. GPRS (General Packet Radio Service) is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons gegevens kunnen verzenden en ontvangen via een IP-netwerk (Internet Protocol). U kunt het gebruik van de dienst definiëren door Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegevensverbinding te selecteren en een keuze te maken uit de volgende opties: Wanneer nodig -- om in te stellen dat de GPRS-verbinding tot stand wordt gebracht wanneer een toepassing deze nodig heeft. De verbinding wordt gesloten wanneer de toepassing wordt beëindigd. © 2007 Nokia. 33 Packet-gegevens Instellingen Altijd online -- om automatisch verbinding te maken met een packetgegevensnetwerk wanneer u de telefoon inschakelt U kunt een compatibele pc met de telefoon verbinden via Bluetooth of via een USBgegevenskabel en de telefoon als modem gebruiken. 10. Gegevensoverdracht U kunt uw agenda, contactgegevens en notities synchroniseren met een ander compatibel apparaat, een compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst). U kunt de gegevens van de telefoon alleen kopiëren of synchroniseren als de naam en de instellingen van de telefoon zijn opgenomen in de lijst met contacten voor overdracht. Als u gegevens ontvangt van een ander apparaat, wordt het bijbehorende overdrachtscontact automatisch aan de lijst toegevoegd, op basis van de contactgegevens van het andere apparaat. Lijst met contacten voor overdracht Als u een nieuw overdrachtscontact aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u Menu > Instellingen > Connec-tiviteit > Geg. overdracht > Opties > Contact toevgn > Telefoonsynchr. of Telefoonkopie, en geeft u de instellingen voor de betreffende soort gegevensoverdracht op. Gegevensoverdracht met een compatibel apparaat U start de gegevensoverdracht door Menu > Instellingen > Connec-tiviteit > Geg. overdracht te selecteren. Vervolgens selecteert u in de lijst het contact voor de gegevensoverdracht behalve Serversynchr. Synchroniseren vanaf een server Gebruik voor verbinding draadloze Bluetooth-technologie of een kabelverbinding. Het andere apparaat moet zijn geactiveerd voor ontvangst van gegevens. Als u een externe internetserver wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een synchronisatiedienst. Neem contact op met de serviceprovider voor informatie over deze dienst en de vereiste instellingen. Het is mogelijk dat u de instellingen ontvangt als configuratiebericht. Als u de synchronisatie vanaf de telefoon wilt starten, selecteert u Menu > Instellingen > Connec-tiviteit > Geg. overdracht > Serversynchr. . Het synchroniseren kan bij de eerste keer of na een onderbroken synchronisatie wel 30 minuten duren voor het voltooid is. 34 © 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. U kunt de USB-gegevenskabel gebruiken voor het overdragen van gegevens tussen de telefoon en een compatibele pc of een printer die PictBridge ondersteunt. Als u de telefoon wilt activeren voor het overdragen van gegevens of het afdrukken van een afbeelding, moet u de gegevenskabel aansluiten en de modus selecteren: Nokia-modus -- om de kabel voor PC Suite te gebruiken Afdrukken/media -- om de telefoon te gebruiken met een printer die PictBridgecompatibel is, of met een compatibele pc Gegevensopslag -- om verbinding te maken met een pc zonder Nokia-software, en om de telefoon voor gegevensopslag te gebruiken Als u de USB-modus wilt wijzigen, selecteert u Menu > Instellingen > Connectiviteit > USB-ggvnskabel en de gewenste USB-modus. USB-gegevenskabel Instellingen Nokia PC Suite Met Nokia PC Suite kunt u muziek beheren, en contacten, de kalender, agendanotities en (taak)notities synchroniseren tussen de telefoon en de compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst). [. . . ] Neem contact op met de fabrikanten van voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan en butaan) om te bepalen of dit apparaat veilig kan worden gebruikt in de omgeving van deze voertuigen. Explosiegevaarlijke omgevingen Alarmnummer kiezen Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen. In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 3500 CLASSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 3500 CLASSIC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag