Gebruiksaanwijzing NOKIA 3109 CLASSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 3109 CLASSIC. Wij hopen dat dit NOKIA 3109 CLASSIC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 3109 CLASSIC te teleladen.


NOKIA 3109 CLASSIC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (938 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 3109 CLASSIC (842 ko)
   NOKIA 3109 CLASSIC (884 ko)
   NOKIA 3109 CLASSIC V1 (4181 ko)
   NOKIA 3109 CLASSIC CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (833 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 3109 CLASSIC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 3110 classic/Nokia 3109 classic Uitgave 3 9200423 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het productRM-237/RM-274 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Visual Radio en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] Selecteer Opties en een van de volgende opties: · Bewerken of Verwijderen -- om de spraakopdracht van de geselecteerde functie te wijzigen of uit te schakelen · Alles toevoegen of Alles verwijderen -- om de spraakopdrachten voor alle functies in de lijst met spraakopdrachten te verwijderen U kunt de telefoon instellen op het verzenden en ontvangen van gegevens via de infrarood-poort (IR) naar of van telefoons of gegevensapparaten die met IRDA compatibel zijn. Infrarood © 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 26 Instellingen Richt de infrarood-straal (IR) niet op andermans ogen en vermijd dat deze stoort met andere IR-apparaten. Dit apparaat is een Klasse 1 laserproduct. Zorg bij het verzenden of ontvangen van gegevens dat de IR-poorten van de verzendende of ontvangende apparaten naar elkaar wijzen en dat zich tussen de apparaten geen obstakels bevinden. Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit > Infrarood om de IR-poort van de telefoon in- of uit te schakelen. Indicator voor IR-verbinding Als de gegevensoverdracht niet binnen 2 minuten na het activeren van de IR-poort wordt gestart, worden de verbinding geannuleerd en moet deze opnieuw worden gestart. voortdurend wordt getoond, is de IR-verbinding actief en is de telefoon gereed voor het verzenden of ontvangen · Wanneer van gegevens via de IR-poort. · Als knippert, probeert de telefoon vebinding te krijgen met het andere apparaat of is de verbinding verbroken. Bluetooth Draadloze Bluetooth-technologie Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u het apparaat verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van tien meter. Omdat Bluetooth-apparaten gebruikmaken van radiogolven, hoeven het apparaat en de andere apparaten zich niet in elkaars gezichtsveld te bevinden, hoewel de verbinding storing kan ondervinden van obstakels zoals muren of andere elektronische apparatuur. Dit apparaat voldoet aan de Bluetooth-specificatie 2. 0 + EDR die de volgende profielen ondersteunt: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access en serial port. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat. Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie. Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af. Een Bluetooth-verbinding instellen · Bluetooth -- Selecteer Aan om de Bluetooth-functie te activeren. · Waarneembaarheid mijn telefoon -- instellen hoe het apparaat wordt weergegeven voor andere Bluetooth-apparaten · Zoeken naar audiotoebehoren -- zoeken naar compatibele Bluetooth-audioapparaten. · Actieve apparaten -- controleren welke Bluetooth-verbinding actief is. · Gekoppelde apparaten -- zoeken naar Bluetooth-apparaten die zich binnen bereik bevinden. Selecteer Nieuw om alle Bluetooth-apparaten weer te geven die binnen bereik zijn. Voer het overeengekomen Bluetooth-wachtwoord van het apparaat in (maximaal 16 tekens) om het apparaat af te stemmen op uw apparaat. U hoeft dit wachtwoord alleen op te geven wanneer u het apparaat voor het eerst afstemt. Het apparaat maakt verbinding met het andere apparaat en u kunt met de overdracht van gegevens beginnen. · Naam van mijn telefoon -- de apparaatnaam instellen voor Bluetooth-verbindingen Als u zich zorgen maakt om de beveiliging, schakelt u Bluetooth uit, of stelt u Waarneembaarheid mijn telefoon in op Verborgen. Accepteer altijd uitsluitend Bluetooth-communicatie van personen die u vertrouwt. GPRS (General Packet Radio Service) is een netwerkdienst waarmee mobiele apparaten gegevens kunnen verzenden en ontvangen via een IP-netwerk (Internet Protocol). Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth en maak een keuze uit volgende opties: Packet-gegevens U kunt het gebruik van de dienst definiëren door Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packetgegevens > Packetgegevensverbinding te selecteren en een keuze te maken uit de volgende opties: · Wanneer nodig -- om in te stellen dat de GPRS-verbinding tot stand wordt gebracht wanneer een toepassing deze nodig heeft. [. . . ] Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat. Explosiegevaarlijke omgevingen Alarmnummer kiezen Een alarmnummer kiezen: Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen. © 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 47 Aanvullende veiligheidsinformatie 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 3109 CLASSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 3109 CLASSIC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag