Gebruiksaanwijzing NOKIA 225 DUAL SIM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 225 DUAL SIM. Wij hopen dat dit NOKIA 225 DUAL SIM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 225 DUAL SIM te teleladen.


NOKIA 225 DUAL SIM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (646 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 225 DUAL SIM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 225 Dual SIM Uitgave 1. 1 NL Gebruikershandleiding Nokia 225 Dual SIM Inhoudsopgave Veiligheid Aan de slag Toetsen en onderdelen Plaats SIM, batterij en geheugenkaart De batterij opladen De toetsen vergrendelen of ontgrendelen Instellen welke SIM-kaart u wilt gebruiken Oproepen tussen uw twee SIM's doorschakelen Het volume wijzigen Basisvaardigheden Uw telefoon verkennen Tekst schrijven Tekstvoorspelling gebruiken De beltoon instellen Personen en berichten Een oproep plaatsen Een naam en een telefoonnummer opslaan Berichten verzenden en ontvangen Sociaal worden Internet Webpagina's weergeven Camera Een foto maken Een video opnemen Een foto of video delen Ontspanning Naar muziek luisteren Naar de radio luisteren © 2014 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden. 3 4 4 4 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 Telefoonbeheer en connectiviteit Inhoud kopiëren tussen uw telefoon en computer Persoonlijke inhoud van uw telefoon verwijderen Uw telefoon in vliegtuigstand gebruiken Toegangscodes Product- en veiligheidsinformatie 17 17 17 17 18 20 2 Veiligheid Lees deze eenvoudige richtlijnen. SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt. [. . . ] Alle rechten voorbehouden. 17 Waarschuwing: Wanneer het profiel Vlucht is geactiveerd, kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt. Toegangscodes Hebt u zich ooit afgevraagd waar de verschillende codes op uw telefoon voor zijn?PIN- of PIN2-code (4-8 cijfers) Deze beschermen uw SIM-kaart tegen ongeautoriseerd gebruik of zijn vereist voor sommige functies. U kunt uw telefoon zo instellen, dat naar de PINcode wordt gevraagd wanneer u deze inschakelt. Als u de codes vergeet of deze niet bij uw kaart zijn geleverd, neemt u contact op met uw netwerkserviceprovider. Als u de code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, moet u de code deblokkeren met de PUK- of PUK2-code. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider als deze niet bij uw SIMkaart is geleverd. Beveiligingscode (blokkeringscode, wachtwoord) Dit helpt u om uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u opgeeft. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plek, uit de buurt van uw telefoon. Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Het is mogelijk dat extra kosten in rekening worden gebracht en dat alle persoonlijke gegevens op uw telefoon worden verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met Nokia Care of de leverancier van uw telefoon. © 2014 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden. 18 IMEI Deze wordt gebruikt voor het identificeren van telefoons in het netwerk. Als u uw IMEI wilt weergeven, kiest u *#06#. © 2014 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden. 19 Product- en veiligheidsinformatie Netwerkdiensten en kosten U kunt uw -apparaat alleen gebruiken in een GSM 900, 1800 MHz-netwerken. Voor het gebruik van sommige functies en het downloaden van inhoud is verbinding met een netwerk vereist, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer. Mogelijk moet u zich ook abonneren op sommige functies. Noodoproepen 1. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren: • • • Plaats een SIM-kaart in het apparaat. Schakel de oproepbeperkingen in uw apparaat, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of beperkte groep gebruikers uit. Druk meerdere malen op de eindetoets, totdat het startscherm wordt weergegeven. Voer het officiële alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. [. . . ] Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt. Informatie over certificatie (SAR) Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over SAR of ga naar www. nokia. com/sar. Copyright- en andere vermeldingen CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart Microsoft Mobile Oy dat dit product RM-1011 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: www. nokia. com/global/declaration/declaration-of-conformity. De beschikbaarheid van producten, functies, apps en diensten kan per regio verschillen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 225 DUAL SIM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 225 DUAL SIM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag