Gebruiksaanwijzing NILFISK P 130.2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NILFISK P 130.2. Wij hopen dat dit NILFISK P 130.2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NILFISK P 130.2 te teleladen.


NILFISK P 130.2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1558 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NILFISK P 130.2 (1377 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NILFISK P 130.2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nilfisk P 130. 2/150. 2/160. 2 Gebruikershandleiding Copyright © 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Nilfisk P 130. 2 / P 150. 2 / P 160. 2 Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Veiligheidvoorschriften en waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Beschrijving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Voordat u met uw drukreiniger aan de slag gaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 De drukreiniger gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Toepassingsgebieden en werkwijzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Na gebruik van uw drukreiniger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Probleemoplossing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Verdere informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 EG-conformiteitsverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 NL 1 Veiligheidvoorschriften en waarschuwingen Gebruikte symbolen voor instructies Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de hogedrukreiniger voor het eerst gebruikt. Veiligheidsinstructies met dit symbool moeten worden gerespecteerd om persoonlijk gevaar te voorkomen. Veiligheidsinstructies met dit symbool moeten worden gerespecteerd om beschadiging van het apparaat en slechtere prestaties te voorkomen. Met dit symbool worden tips en instructies aangegeven die het werk vereenvoudigen en veilig gebruik garanderen. Laat geen mensen die niet zijn opgeleid voor het gebruik van een hoge-drukreiniger of de handleiding niet hebben gelezen de machine bedienen. [. . . ] Als u een klik hoort, zit de lans in de juiste positie. NL 4. 5 Schakel het apparaat in en uit (na aansluiting op een kraan) De sproeilans staat tijdens het gebruik onder druk. Druk op de trekker van het sproeigeweer en laat het water lopen totdat alle lucht uit de slang ontsnapt is. Pas de afstand en daarmee de druk van de sproeikop altijd aan het te reinigen oppervlak aan. Dek het apparaat tijdens het gebruik niet af. Opmerking: Als u het apparaat langer dan 5 minuten alleen laat of niet gebruikt, moet u het uitschakelen met de aan-/uitschakelaar (1) "O" 1. Sluit de watertoevoer en druk op de trekker om de druk van het apparaat weg te nemen. Wanneer u de trekker van het sproeigeweer loslaat, stopt het apparaat automatisch. Het apparaat start opnieuw wanneer u het sproeigeweer opnieuw activeert. 4. 6 Start het apparaat (indien aangesloten op open reservoirs (zuigmodel)) Het reinigingsapparaat kan bijvoorbeeld water uit een regenton gebruiken. Zorg dat de waterslang volledig met water is gevuld voordat deze wordt aangesloten op de machine. Op de wandhaak kunt u de tuin-/velgborstel (a), een borstel (b) en sproeikoppen (c) opbergen. a b c 5. 1 Algemeen Belangrijk: De wandhaak heeft een draagvermogen van max. 30 kg. 5 Toepassingsgebieden en werkwijzen Doelmatige reiniging onder hoge druk is gebaseerd op een paar richtlijnen en uw persoonlijke ervaring met specifieke reinigingstaken. Met de juiste accessoires en schoonmaakmiddelen kunt u de hogedrukreiniger nog efficiënter maken. Hierna volgt enige elementaire informatie over reiniging. 5. 1. 1 Schoonmaakmiddelen en schuim Breng schuim of schoonmaakmiddelen zodanig op droge oppervlakken aan dat het chemische product direct met het vuil in aanraking komt. Schoonmaakmiddelen worden van beneden naar boven aangebracht (bijvoorbeeld op de buitenkant van een auto). Dit is ter voorkoming van "superschone" gebieden waarbij het schoonmaakmiddel zich op bepaalde plaatsen ophoopt en omlaag stroomt. Laat het schoonmaakmiddel een paar minuten inwerken voordat u het wegspoelt. Laat het schoonmaakmiddel echter nooit op het te reinigen gebied opdrogen. Opmerking: het is belangrijk de schoonmaakmiddelen niet op te laten drogen. Het te reinigen oppervlak kan anders beschadigd raken. 5. 1. 2 Mechanisch effect Een extra mechanisch effect kan gewenst zijn om hardnekkig vuil te verwijderen. Een dergelijk effect wordt bereikt met speciale reinigingsborstels die door vuil heen snijden (dit is vooral handig bij het wassen van auto's). 11 Nilfisk P 130. 2 / P 150. 2 / P 160. 2 NL 5. 2 Gangbare toepassingen Hierna vindt u een beschrijving van een aantal reinigingstaken die u kunt uitvoeren met een hogedrukreiniger van Nilfisk in combinatie met verschillende accessoires en schoonmaakmiddelen. Taak Auto Accessoires Tornado sproeikop, autoborstel, chassis-spuitlans. Werk altijd van beneden naar boven Laat de Car Combi Cleaner minste 5 minuten inwerken. Was de auto van voor naar achter om te voorkomen dat er water via de portierkaders naar binnen dringt. [. . . ] Reinig ze en plaats ze terug, of neem contact op met een plaatselijke distributeur van Nilfisk. Controleer of de netspanning overeenkomt met de specificaties op het modeletiket. Reinig de sproeikop (zie paragraaf 7. 2) Gebruik een stroomvoorziening met een hoger amperage dan voor het apparaat nodig is. Controleer of de watertoevoer voldoet aan de vereiste specificaties (zie modeletiket) N. B. : gebruik geen lange, dunne slangen (min. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NILFISK P 130.2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NILFISK P 130.2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag