Gebruiksaanwijzing NIKON WR-R10 / WR-R-T10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NIKON WR-R10 / WR-R-T10. Wij hopen dat dit NIKON WR-R10 / WR-R-T10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NIKON WR-R10 / WR-R-T10 te teleladen.


NIKON WR-R10 / WR-R-T10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2231 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NIKON WR-R10 / WR-R-T10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan resulteren in brand of een elektrische schok. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan resulteren in een elektrische schok. A Vermijd langdurige aanraking met de camera of afstandsbediening terwijl de producten ingeschakeld of in gebruik zijn. [. . . ] Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om de WR-R10 te verwijderen. Om de WR-A10 te verwijderen, druk de ontspanknop in (Afbeelding 1-b) terwijl de adapter van de WR-R10 wordt geschoven. De WR-T10 gebruiken (zendontvanger) De ontspanknop op de WR-T10 voert dezelfde functies uit als de ontspanknop van de camera, zij het half ingedrukt of volledig ingedrukt. Kennisgevingen • Geen enkel deel van deze handleiding mag worden gereproduceerd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een archiefsysteem of vertaald in enige taal in welke vorm dan ook, met welk middel dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon. € Nikon behoudt zich het recht voor om de specificaties van de hardware en de software die in deze handleidingen worden beschreven op elk gewenst moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. € Nikon is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van dit product. € Hoewel Nikon alles in het werk heeft gesteld om te zorgen dat de informatie in deze handleidingen correct en compleet is, stellen we het zeer op prijs als u de Nikon-vertegenwoordiger in uw regio op de hoogte wilt stellen van eventuele onjuistheden of omissies (adres wordt afzonderlijk verstrekt). dit product bevat coderingssoftware die is ontwikkeld in de Verenigde Staten. Het product valt onder de United States Export Administration Regulations en mag niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd naar een land waarvoor het embargo van de Verenigde Staten van toepassing is. Momenteel geldt er een embargo voor de volgende landen: Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië. A Kanaalkeuzeschakelaar en koppelen Als de camera niet reageert op de ontspanknop van de WR-T10, breng dan de link tussen de WR-T10 en de ontvanger opnieuw tot stand door de kanalen op elkaar af te stemmen en de apparaten te koppelen zoals hieronder beschreven. Stel de kanaalkeuzeschakelaars op beide units in op hetzelfde kanaal (5, 10 of 15). Apparaten op verschillende kanalen kunnen niet worden gekoppeld, terwijl gekoppelde apparaten alleen samen kunnen worden gebruikt wanneer beiden zijn ingesteld op hetzelfde kanaal. Om koppelgegevens te wissen, zet de camera aan en houd de koppelen-knop van de WR R10 gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat de groene LED snel knippert en klik vervolgens snel twee keer op de koppelen-knop alvorens de groene LED stopt met knipperen. De groene en rode LED’s knipperen beiden twee keer gelijktijdig om aan te geven dat alle koppelgegevens werden gewist. Zet de camera’s aan en druk op de koppelen-knop op de WR-R10 op de mastercamera en op één van de externe camera’s. [. . . ] Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel tot gevolg hebben. merk bovendien op dat kleine onderdelen verstikkingsgevaar opleveren. Mocht een kind een onderdeel van dit product inslikken, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NIKON WR-R10 / WR-R-T10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NIKON WR-R10 / WR-R-T10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag