Gebruiksaanwijzing NIKON VIEW FOR COOLPIX 600 QUICK REFERENCE GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NIKON VIEW. Wij hopen dat dit NIKON VIEW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NIKON VIEW te teleladen.


NIKON VIEW FOR COOLPIX 600 QUICK REFERENCE GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (112 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NIKON VIEW FOR COOLPIX 900 REFERENCE MANUAL WINDOWS (4668 ko)
   NIKON VIEW FOR COOLPIX 900 REFERENCE MANUAL MACINTOSH (4049 ko)
   NIKON VIEW (18134 ko)
   NIKON VIEW RELEASE NOTE (105 ko)
   NIKON VIEW SOFTWARE GUIDE (455 ko)
   NIKON VIEW REFERENCE MANUAL (18040 ko)
   NIKON VIEW REFERENCE MANUAL (1016 ko)
   NIKON VIEW 4.3.1 REFERENCE MANUAL (1508 ko)
   NIKON VIEW FOR COOLPIX 300 WINDOWS (1597 ko)
   NIKON VIEW FOR COOLPIX 300 MACINTOSH (1091 ko)
   NIKON VIEW FOR COOLPIX 900 REFERENCE MANUAL WINDOWS (2978 ko)
   NIKON VIEW FOR COOLPIX 900 REFERENCE MANUAL MACINTOSH (2814 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NIKON VIEWFOR COOLPIX 600 QUICK REFERENCE GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] *In sommige gevallen gelden er voor de Macintoshg andere indicaties en vermeldingen op de display. [. . . ] Toolbar On/Off (Taakbalk Aan/Uit) Voor het laten afbeelden en verdwijnen van de taakbalk. Statusbar On/Off (Statusbalk Aan/Uit) Voor het laten afbeelden en verdwijnen van de statusbalk. Copy (Kopiëren) Om een kopie van het geselecteerde beeld uit het actieve album te maken en deze op het klembord te plaatsen. Paste (Plakken) Voor het plakken van het beeld op het klembord in het activiete album voor het geselecteerde beeld. Undo (Ongedaan maken) Voor het doen terugkeren van het beeld naar de toestand vóór de laatst uitgevoerde bediening. Communication (Communicatie) ¡Data in from Camera (Beelden downloaden vanuit de fotocamera) Een dialoogvenster met alle beelden die in het camerageheugen zijn vastgelegd, verschijnt op het scherm samen met opdrachten voor Preview (voorvertoning), Transfer (downloaden), Delete (wissen), enz. [. . . ] ) Voor het bewaren van het actieve beeldbestand onder een nieuwe bestandsnaam terwijl tevens het oorspronkelijke bestand wordt bewaard. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NIKON VIEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NIKON VIEW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag