Gebruiksaanwijzing NIKON S32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NIKON S32. Wij hopen dat dit NIKON S32 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NIKON S32 te teleladen.


NIKON S32 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10717 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NIKON S32 (10641 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NIKON S32

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze handleiding mag op geen enkele manier volledig of gedeeltelijk (behalve voor korte citaten in kritische artikelen of besprekingen) worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van NIKON CORPORATION. DIGITALE CAMERA Naslaggids Gedrukt in Europa 6MN3901F-01 CT4A01(1F) Waterdichtheid Hieronder volgen belangrijke opmerkingen over de waterdichtheid van de camera. Lees, voordat u de camera gaat gebruiken de informatie in "<Belangrijk> Schok-, water- en stofbestendigheid, condens" (A xiii) zorgvuldig door. Berichten met betrekking tot waterdichtheid Op de camera worden berichten weergegeven met betrekking tot de waterdichtheid als u bepaalde instellingen selecteert of bepaalde bewerkingen uitvoert. Lees en volg de informatie die wordt weergegeven in de berichten als deze verschijnen. Open geen deksels in de buurt van water of zand. Sluit daarna de deksels. Om na gebruik stof en dergelijke te verwijderen, dompelt u de camera in schoon water gedurende circa 10 minuten. Veeg daarna waterdruppels af en plaats de camera op een doek om deze te laten drogen. Nadat de camera goed is opgedroogd, verwijdert u druppels op de aangegeven plaatsen met een doek. Berichten met betrekking tot de waterdichtheid worden weergegeven in de volgende situaties. [. . . ] Dit is geen apparaatstoring. 61 B Cameratemperatuur • De camera kan warm worden bij het langdurig opnemen van films of als de camera wordt gebruikt op een hete locatie. • Als het inwendige van de camera zeer heet wordt bij het opnemen van films, stopt de camera automatisch met opnemen. Nadat de camera de opname heeft gestopt, schakelt de camera zichzelf uit. Laat de camera uitgeschakeld tot de binnenzijde van de camera is afgekoeld. Films opnemen en afspelen B Opmerkingen over automatische scherpstelling De autofocus werkt mogelijk niet zoals verwacht (A 54). In dit geval probeert u het volgende: Kadreer een ander onderwerp - dat zich op dezelfde afstand van de camera bevindt als het gewenste onderwerp - in het midden van het beeld, druk op de knop b (e filmopname) om de opname te starten en wijzig daarna de kadrering. 62 Films afspelen 1 2 Druk op de knop c (opname/weergave) om over te schakelen naar de weergavestand. Gebruik JK van de multi-selector om de gewenste film te selecteren en druk op flexibele knop 2 (Z). • Films kunnen worden aangeduid met de aanduiding voor de filmduur (A 5). 10s 15/05/2014 15:30 Films opnemen en afspelen 3 Druk op flexibele knop 4 (G Film bekijken). • U kunt films afspelen. Bek ijken Weergeven op datum Diashow Film bek ijken 63 Beschikbare functies tijdens het afspelen U kunt de flexibele knoppen gebruiken om de volgende bewerkingen uit te voeren. Gepauzeerd 5s Films opnemen en afspelen Tijdens weergave Volume-aanduiding Functie Vooruitspoelen Terugspoelen Pictogram B C Beschrijving Houd de knop ingedrukt om de film vooruit te spoelen. De onderstaande handelingen kunnen worden uitgevoerd terwijl de weergave is onderbroken. Hervat het afspelen. Pauze Ga terug naar de stand voor schermvullende weergave. Volume aanpassen Druk op HI van de multi-selector tijdens het afspelen. Films wissen U kunt een film wissen door de gewenste film te selecteren in schermvullende weergave (A 24) en op flexibele knop 3 (n) (A 25) te drukken. 64 Algemene camera-instellingen Menu Camera-instellingen Ga naar de opname- of weergavestand M flexibele knop 4 (l) M flexibele knop 4 (l Camera-instellingen) Algemene camera-instellingen De instellingen van de onderstaande menuopties kunnen worden geconfigureerd. Optie Welkomstscherm Datum en tijd Helderheid Datumstempel Elektronische VR AF-hulplicht Geheug. Taal/Language Menu-achtergrond Videostand Opladen via computer Beschrijving Hiermee kunt u selecteren of al dan niet het welkomstscherm wordt weergegeven wanneer de camera wordt ingeschakeld. Hiermee kunt u aangeven of u elektronische VR (vibratiereductie) wilt gebruiken tijdens het maken van opnamen. Hiermee kunt u de achtergrond wijzigen die wordt gebruikt op het menuscherm. Hiermee kunt u de instellingen voor de aansluiting van een televisie aanpassen. Hiermee kunt u instellen of de batterij in de camera wordt opgeladen terwijl de camera is verbonden met een computer. A E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E41 E42 E43 65 Optie Standaardwaarden Firmware-versie Beschrijving Hiermee kunt u de standaardinstellingen van de camera herstellen. Hiermee kunt u de huidige firmware-versie van de camera bekijken. A E44 E44 Algemene camera-instellingen 66 De camera op een televisie, computer of printer aansluiten Verbindingsmethoden U kunt nog meer plezier aan foto's en films beleven door de camera aan te sluiten op een tv, computer of printer. USB-/audio-/video-uitgang HDMI-micro-aansluiting (Type D) De camera op een televisie, computer of printer aansluiten 2 1 3 Open het deksel. Steek de connector recht in de aansluiting. • Voordat u de camera aansluit op een extern apparaat, controleert u of het batterijniveau voldoende is en schakelt u de camera uit. • Als de lichtnetadapter EH-62G (apart verkrijgbaar) wordt gebruikt, kan deze camera van stroom worden voorzien via een elektrisch stopcontact. Gebruik geen lichtnetadapter van een ander merk of model, omdat dat kan leiden tot oververhitting van of een defect aan de camera. • Raadpleeg voor informatie over de verbindingsmethoden en daaropvolgende activiteiten de documentatie die is meegeleverd met het apparaat plus dit document. 67 Beelden bekijken op een tv E45 Beelden en films die zijn vastgelegd met de camera kunnen worden bekeken op een tv. Verbindingsmethode: Sluit de video- en audioplug (stereo) van de optionele A/V-kabel aan op de ingang van de televisie. U kunt ook een in de handel verkrijgbare HDMI-kabel aansluiten op de HDMI-ingang van de tv. Beelden bekijken en ordenen op een computer A 69 U kunt beelden naar een computer overdragen om eenvoudige retoucheringswerkzaamheden uit te voeren en beeldgegevens te beheren. [. . . ] 47 Sluitertijd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E10 Spelen met foto's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 41 SSCN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, E44 O Objectief. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NIKON S32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NIKON S32 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag