Gebruiksaanwijzing NIKON MB-12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NIKON MB-12. Wij hopen dat dit NIKON MB-12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NIKON MB-12 te teleladen.


NIKON MB-12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4097 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NIKON MB-12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Wanneer u een batterijhouder verwijdert van de MB-D12, verwijdert u de batterijen of bergt u de houder of het deksel op in het opbergzakje om te voorkomen dat contact met andere metalen voorwerpen kortsluiting veroorzaakt. € Het toegangslampje van de geheugenkaart kan oplichten wanneer de MB-D12 wordt bevestigd aan of verwijderd van de camera. € Als het battery pack rook of een ongewone geur afgeeft of een ongewoon geluid maakt, staakt u onmiddellijk het gebruik ervan. [. . . ] Standaard wordt de batterij in de camera pas gebruikt nadat de batterij in de MB-D12 uitgeput is. De optie Batterijvolgorde in persoonlijke instelling (groep d) kan worden gebruikt om de volgorde te veranderen waarin de batterijen worden gebruikt. Zorg ervoor dat u het contactdeksel opnieuw op de camera plaatst en het afdekkapje op de MB-D12 wanneer u het battery pack niet gebruikt. Nl Om te voorkomen dat u het contactdeksel van de camera verliest en om het MB-D12 afdekkapje op een veilige plaats te bewaren, plaatst u het in de daarvoor bestemde houder. Een PB-6D en PK-13 automatische tussenring zijn vereist bij gebruik van een PB-6 balgapparaat met de MB-D12. 5 Batterijen plaatsen De MB-D12 is geschikt voor gebruik met één EN-EL15 of EN-EL18 oplaadbare Li-ionbatterij of met acht AA-batterijen. Een deksel van het BL-5 batterijvak (los verkrijgbaar) is vereist bij gebruik van een EN-EL18 batterij. Controleer voordat u de batterijen plaatst of de camera uit staat en of de bedieningsvergrendeling van de MB-D12 op de stand L staat. 1 Draai de vergrendeling van het batterijvak van de MB-D12 naar 2 Maak de batterijen klaar zoals hieronder wordt beschreven. EN-EL15: Lijn de inkepingen op de batterij uit met de vooruitstekende delen op de MS-D12EN-houder, plaats de batterij met de pijl (▲) van de batterij in de richting van de batterijcontacten van de batterijhouder (figuur F- q). Duw de batterij lichtjes naar beneden en schuif ze in de richting van de pijl tot de batterijcontacten op hun plaats klikken (figuur F- w). eN-EL18: Als de batterijontgrendeling op het deksel van het optionele BL-5 batterijvak zodanig is geplaatst dat de pijl zichtbaar is , verschuif dan de batterijontgrendeling om de pijl te bedekken (figuur G- q). Steek de twee uitstekende delen op de batterij in de bijpassende sleuven op de BL-5 (figuur G- w) en controleer of de batterijontgrendeling opzij werd geschoven om de pijl te tonen. Nl AA-batterijen: Plaats acht AA-batterijen in de MS-D12 batterijhouder, zoals aangeduid in figuur H en zorg dat de batterijen in de juiste richting zijn geplaatst. 3 Plaats de batterijhouder in de MB-D12 en vergrendel de deksel van het batterijvak (figuur I). Zorg ervoor dat de houder volledig is ingebracht voordat u aan de vergrendeling draait. 4 Zet de camera aan en controleer het batterijniveau op het LCD-venster of in de zoeker. Wanneer de camera niet kan worden ingeschakeld, controleert u of de batterij correct werd geplaatst. [. . . ] In sommige gevallen werken AA-batterijen niet meer nog voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Let erop dat de capaciteit van AA-batterijen aanzienlijk kan afnemen bij temperaturen lager dan 20 °C. Beeldsnelheid EN-EL18 en AA-batterijen ondersteunen hogere beeldsnelheden dan de EN-EL15; merk echter op dat in het geval van AA-batterijen de beeldsnelheid afneemt bij lage temperaturen of wanneer de batterijen bijna leeg zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NIKON MB-12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NIKON MB-12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag