Gebruiksaanwijzing NIKON DF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NIKON DF. Wij hopen dat dit NIKON DF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NIKON DF te teleladen.


NIKON DF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (20026 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NIKON DF (19885 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NIKON DF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze handleiding mag op geen enkele manier volledig of gedeeltelijk (behalve voor korte citaten in kritische artikelen of besprekingen) worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van NIKON CORPORATION. DIGITALE CAMERA Gebruikshandleiding Nikon Gebruikersondersteuning Bezoek de volgende website om uw camera te registreren en op de hoogte te blijven van de recentste productinformatie. U vindt hier antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's) en u kunt contact met ons opnemen voor technische bijstand. http://www. europe-nikon. com/support AMA15551 Gedrukt in Europa 6MB1921F-01 SB3J01(1F) Nl Nl Dank u voor uw aanschaf van een Nikon digitale reflexcamera (SLR). Lees alle aanwijzingen grondig door om uw camera optimaal te benutten en bewaar ze op een plaats waar ze worden gelezen door alle gebruikers van het product. Symbolen en conventies Om u te helpen de gewenste informatie gemakkelijker te vinden, worden de volgende symbolen en conventies gebruikt: D A 0 Dit pictogram staat bij waarschuwingen; lees deze informatie vóór gebruik om beschadiging van de camera te voorkomen. [. . . ] Het scherpstelpunt volgt het geselecteerde onderwerp als het door het beeld beweegt. Merk op dat de camera mogelijk niet in staat is onderwerpen te volgen die snel bewegen, het beeld verlaten of andere voorwerpen bedekken, zichtbaar in grootte, kleur of helderheid veranderen of te klein, te groot, te helder, te donker zijn, of dezelfde kleur of helderheid hebben als de achtergrond. ! $ % & x 177 Om een autofocusstand te kiezen, drukt u op de AF-standknop en draait u aan de secundaire instelschijf totdat de gewenste stand in de monitor wordt weergegeven. AF-standknop Secundaire instelschijf Monitor x 178 De P-knop gebruiken De hieronder vermelde opties zijn toegankelijk door op de Pknop te drukken tijdens livebeeldfotografie. Markeer items met behulp van de multiselector en druk op 2 om opties P-knop voor het gemarkeerde item weer te geven. Druk op J om af te sluiten na het kiezen van de gewenste instelling. Optie Beeldkwaliteit Beeldformaat Beschrijving Kies beeldkwaliteit (0 55). Kies een Picture Control (0 100). Picture Control instellen Actieve D-Lighting Monitorhelderheid Pas Actieve D-Lighting aan om details in hoge lichten en schaduwen te behouden (0 110). Wijzigingen aan de monitorhelderheid hebben geen invloed op foto’s die met de camera zijn vastgelegd. x 179 De livebeeldweergave: livebeeldfotografie we q r t q w e r t Beschrijving De resterende tijd voordat livebeeld automatisch stopt. De weergave Scherpstelpunt varieert met de optie die is geselecteerd voor AF-veldstand (0 177). Duidt aan of de foto onder- of overbelicht Belichtingsaanduiding zal zijn bij de huidige instellingen (alleen in M-belichtingsstand). Item 0 184 175 177 172 43 x 180 D De livebeeldweergave Hoewel ze niet op de definitieve foto verschijnen, kunnen gekartelde randen, valse kleuren, moiré en heldere vlekken in de monitor verschijnen, terwijl heldere banden kunnen verschijnen in bepaalde velden met knipperende tekens en andere met tussenpozen verschijnende lichtbronnen of als het onderwerp kort wordt verlicht door een stroboscooplamp of andere heldere, kortstondige lichtbron. Bovendien kan vertekening optreden als de camera horizontaal wordt gepand of een voorwerp met hoge snelheid door het beeld beweegt. Flikkering en banden die zichtbaar zijn in de monitor onder tl-licht, kwikdamplampen of natriumdamplampen kunnen worden verminderd met behulp van Flikkerreductie (0 276), hoewel ze in de definitieve foto nog steeds zichtbaar kunnen zijn bij bepaalde sluitertijden. Richt de camera niet naar de zon of andere sterke lichtbronnen tijdens het opnemen in livebeeldstand. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan schade aan de interne schakelingen van de camera tot gevolg hebben. A Belichting Afhankelijk van het onderwerp kan de belichting verschillen van de belichting die zou zijn verkregen wanneer livebeeld niet wordt gebruikt. Lichtmeting in livebeeld wordt aangepast voor livebeeldweergave en er worden foto’s geproduceerd waarvan de belichting sterk overeenkomt met wat zichtbaar is in de monitor. x 181 De informatieweergave: livebeeldfotografie Druk op de R-knop om aanduidingen in de monitor te verbergen of weer te geven tijdens livebeeldfotografie. Informatie aan Informatie uit Raster van 16 cellen Raster van 9 cellen 1:1 beeldverhouding 16 : 9 beeldverhouding Virtuele horizon (0 282) x 182 Handmatige scherpstelling Om scherp te stellen in de handmatige scherpstelstand (0 68), draait u aan de scherpstelring van het objectief totdat het onderwerp scherp is. Druk voor nauwkeurige scherpstelling op de X (T)-knop om het beeld in de monitor tot ongeveer 15× te vergroten. Terwijl het beeld door het objectief wordt ingezoomd, verschijnt een navigatievenster in een grijs beeld in de rechterbenedenhoek van het scherm. Gebruik X (T)-knop de multi-selector om door de delen van het beeld te bladeren die niet zichtbaar zijn in de monitor (alleen beschikbaar als breedveld-AF of normaal veld-AF is geselecteerd voor AFveldstand), of druk op W (M) om uit te zoomen. Navigatievenster x 183 D De tellerweergave 30 sec. voordat livebeeld automatisch eindigt, wordt een teller weergegeven (0 180; de timer wordt rood als livebeeld op het punt staat te eindigen om de interne schakelingen te beschermen of, als er een andere optie dan Geen limiet is geselecteerd voor Persoonlijke instelling c4— Monitor uit > Livebeeld; 0 253, 5 sec. Afhankelijk van de opnameomstandigheden wordt de timer soms onmiddellijk weergegeven wanneer livebeeld is geselecteerd. Merk op dat ondanks het niet verschijnen van de teller tijdens weergave, livebeeld alsnog automatisch zal eindigen wanneer de timer afloopt. A HDMI Als de camera is aangesloten op een HDMIvideoapparaat tijdens livebeeldfotografie, blijft de cameramonitor ingeschakeld en wordt het beeld dat door het objectief te zien is op het videoapparaat weergegeven, zoals rechts wordt getoond. Als het apparaat HDMI-CEC ondersteunt, selecteer dan Uit voor de optie HDMI > Apparaatbesturing in het instellingenmenu (0 223) alvorens opnamen te maken in livebeeld. [. . . ] 76 Selectieknop voor scherpstelstand 59, 68, 175, 183 Selectieve kleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153, 254 Signaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Spot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 170, 251 Statief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NIKON DF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NIKON DF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag