Gebruiksaanwijzing NIKON COOLPIX S9600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NIKON COOLPIX S9600. Wij hopen dat dit NIKON COOLPIX S9600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NIKON COOLPIX S9600 te teleladen.


NIKON COOLPIX S9600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11729 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NIKON COOLPIX S9600 (11140 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NIKON COOLPIX S9600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE CAMERA Naslaggids Nl Nl_01 Nl_01 Inleiding Onderdelen van de camera Beginselen van opname en weergave Opnamefuncties Weergavefuncties Films opnemen en afspelen Basisinstellingen De Wi-Fi (draadloos LAN)-functie gebruiken Camera aansluiten op een tv, computer of printer Referentiegedeelte Technische opmerkingen en index i Nl_01 Inleiding Lees dit eerst Gefeliciteerd met de aanschaf van de Nikon COOLPIX S9600 digitale camera. Lees de informatie onder “Voor uw veiligheid” (Avii-ix) en maak uzelf vertrouwd met de informatie in deze handleiding. Houd deze handleiding na het lezen bij de hand en gebruik deze als naslagwerk om nog meer plezier aan uw nieuwe camera te beleven. Inleiding ii Nl_01 Over deze handleiding Als u de camera onmiddellijk wilt gebruiken, zie “Beginselen van opname en weergave” (A10). Als u meer wilt weten over de onderdelen van de camera en de informatie die op de monitor wordt weergegeven, raadpleegt u “Onderdelen van de camera” (A1). Inleiding Overige informatie • Symbolen en conventies De volgende symbolen en conventies worden in deze handleiding gebruikt om u in staat te stellen snel de informatie te vinden die u zoekt: Symbool B C A/E/F Beschrijving Dit pictogram duidt waarschuwingen en informatie aan die vóór het gebruik van de camera gelezen moeten worden Dit symbool staat bij opmerkingen en informatie die moeten worden gelezen voordat u de camera gaat gebruiken. [. . . ] Hiermee kunt u de camera-instellingen naar de standaardwaarden resetten. Weergeven van de huidige firmware-versie van de camera. Knipperwaarsch. E75 Basisinstellingen Uploaden via Eye-Fi E76 Standaardwaarden Firmware-versie E77 E77 79 Nl_01 De Wi-Fi (draadloos LAN)-functie gebruiken Functies die uitgevoerd kunnen worden met Wi-Fi U kunt de volgende functies uitvoeren wanneer u de bijbehorende software “Wireless Mobile Utility” installeert op uw smart-toestel dat draait op Android OS of iOS en dit aansluit op de camera. De Wi-Fi (draadloos LAN)-functie gebruiken Neem foto’s U kunt foto's maken met behulp van de twee hieronder beschreven methoden. • Ontspan de sluiter op de camera en sla de genomen foto's op een smarttoestel op. • Gebruik een smart-toestel om de camerasluiter op afstand* te ontspannen en foto's op de slaan op een smart-toestel. * Tijdens het gebruik van de afstandsbediening kunnen geen andere bewerkingen met de camera worden uitgevoerd. Bekijk foto’s U kunt de op de geheugenkaart van de camera opgeslagen foto's kopiëren en bekijken op uw smart-toestel. De software installeren op het smarttoestel 1 Gebruik uw smart-toestel om te verbinden met Google Play Store, App Store of andere online apps en te zoeken naar “Wireless Mobile Utility”. • Controleer de bij het smart-toestel geleverde gebruikshandleiding voor meer informatie. 2 Controleer de beschrijving en de overige informatie en installeer de software. • Download voor meer informatie over het gebruik van de software de gebruikshandleiding van de onderstaande website. - Android OS: http://nikonimglib. com/ManDL/WMAU/ - iOS: http://nikonimglib. com/ManDL/WMAU-ios/ 80 Nl_01 Het smart-toestel verbinden met de camera Druk op de d knop M q menupictogram M k knop 1 Gebruik de multi-selector HI om Verbind. niet geselecteerd kan worden, zie dan “Opmerkingen over Wi-Fi-verbinding” (A82). • Als de Wi-Fi-functie ingeschakeld is, worden de SSID en het wachtwoord van de camera weergegeven. • Wanneer binnen 3 minuten geen verbindingsbevestiging is ontvangen van het smart-toestel, wordt het bericht “Geen toegang. ” weergegeven en keert de camera terug naar het scherm Wi-Fi-opties. Verbind. herstellen De Wi-Fi (draadloos LAN)-functie gebruiken Verbinden met smart apparaat SSID: XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX Wachtwoord: XXXXXXXXXXXXXXXXXX Terug Annuleren 2 Zet de Wi-Fi-instelling op het smart-toestel in de stand Aan. • Controleer de bij het smart-toestel geleverde gebruikshandleiding voor meer informatie. • Selecteer de op de camera weergegeven SSID nadat de netwerknaam (SSID) wordt weergegeven die voor de camera kan worden gebruikt. • Wanneer het bericht voor invoeren van het wachtwoord wordt weergegeven, voer dan het op de camera weergegeven wachtwoord in. • Wanneer de camera met succes is verbonden met een Wi-Fi-netwerk, wordt het opnamescherm op de camera weergegeven met de aanduiding Wi-Fi communicatie (A7). 3 Start de “Wireless Mobile Utility” die is geïnstalleerd op het smart-toestel. • Het scherm voor selecteren van “Neem foto’s” of “Bekijk foto’s” wordt weergegeven. • Wanneer het bericht “Kan geen verbinding met de camera maken. ” wordt weergegeven, ga dan terug naar stap 1 en herhaal de procedure. 81 Nl_01 De Wi-Fi-verbinding verbreken Voer een van de volgende handelingen uit. • Selecteer Wi-Fi uitschakelen in het menu Wi-Fi-opties op de camera (behalve wanneer de camera wordt bediend via de afstandsbediening). • Zet de Wi-Fi-instelling op het smart-toestel in de stand Uit. B De Wi-Fi (draadloos LAN)-functie gebruiken Opmerkingen over Wi-Fi-verbinding • Verbind. kan niet worden geselecteerd in de volgende gevallen: - Als geen geheugenkaart is geplaatst in de camera. Wanneer bovendien de aanduiding B wordt aangegeven terwijl een Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht, wordt de verbinding verbroken. • Selecteer Wi-Fi uitschakelen op een locatie waar het gebruik van radiogolven verboden is. • Wanneer een Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht, wordt Automatisch uit uitgeschakeld. • Wanneer een Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht, zal de batterij eerder leegraken dan normaal. C Opmerkingen over beveiligingsinstellingen Wanneer de camera is geïnstalleerd met de Wi-Fi-functie zonder de correcte beveiligingsinstellingen (beveiliging en wachtwoord), dan kunnen onbevoegden toegang verkrijgen tot het netwerk en schade aanrichten. Daarom wordt ten strengste aangeraden de benodigde beveiligingsinstellingen uit te voeren alvorens de Wi-Fi-functie te gebruiken. Gebruik Opties van het menu Wi-Fi-opties (E78) om de beveiligingsinstellingen uit te voeren. 82 Nl_01 Camera aansluiten op een tv, computer of printer Aansluitmethodes U kunt meer plezier hebben van foto's en films door de camera aan te sluiten op een tv, computer of printer. USB-microstekker Camera aansluiten op een tv, computer of printer HDMI-microstekker (type D) Open het deksel van de aansluitingen. Steek de stekker recht in het apparaat. • Voordat de camera op een extern apparaat wordt aangesloten, moet u controleren of het batterijniveau voldoende is en moet u de camera uitzetten. [. . . ] 14, 79, E72 Eenvoudig panorama p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 38, E2 Eenvoudig panorama weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 78, E63 Datum en tijd weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Deksel batterijvak/kaartsleuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NIKON COOLPIX S9600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NIKON COOLPIX S9600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag