Gebruiksaanwijzing NIKON COOLPIX S6700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NIKON COOLPIX S6700. Wij hopen dat dit NIKON COOLPIX S6700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NIKON COOLPIX S6700 te teleladen.


NIKON COOLPIX S6700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10127 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NIKON COOLPIX S6700 (10288 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NIKON COOLPIX S6700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De flitser zal automatisch worden ontstoken om het onderwerp op te helderen, dat anders in de schaduw zou liggen. Beach/Snow (Strand/sneeuw) Voor een levendige weergave van sneeuwlandschappen, stranden, of door de zon beschenen wateroppervlakken. Stap 2 Maak uw camera gebruiksklaar Druk op de MENUknop. Druk de multi-selector omlaag ( ) en selecteer Setup menu. MENU Shooting menu Setup menu Druk op . De huidige volgorde van jaar, maand en dag (year, month, day) verschijnt. Druk op or om te kiezen tussen: Y : M : D, M : D : Y en D : M : Y. DATE Y M D 2002 10 : 00 BK 08 05 Set OFF 3 4 DATE Y M D 2002 10 : 00 BK 08 05 Portrait (Portret) Set OFF Movie (Film) Hoofdonderwerp komt zo goed mogelijk los te staan van de zacht (onscherp) gehouden achtergrond, waardoor het beeld een zekere diepte krijgt. [. . . ] 75. Wilt u de gemaakte opnamen via een computer bekijken, kijk dan op de achterzijde van deze Snelhandleiding. Kijk in de Gids voor Digitale Fotografie voor complete gebruiksinstructies, om maximaal profijt van de mogelijkheden van uw camera te kunnen hebben. Zet de keuzeschakelaar op en druk op de MENU-knop. Stap 3 Stap 4 Menugids 2 U kunt nu uw keuze uit de menu's maken die verschijnen. Druk op om het opnamemenu (Shooting-menu) te laten verschijnen. MENU Shooting menu Setup menu Set OFF In het opnamemenu zijn er 8 opties. Druk op om de gewenste optie te selecteren. Metering (Lichtmeting) METERING Kies de wijze waarop de camera het licht meet om Matrix Spot de juiste belichting vast te Center-weighted stellen. BK Set OFF Best shot selector Exp. +/­ Image Sharpening BK Set OFF Continuous CONTINUOUS Single Continuous Multi-Shot 16 Kies hier of er, per keer dat de ontspankop wordt ingedrukt, één foto wordt gemaakt of een serie. BK Set OFF Set OFF Image Size (Beeldgrootte) IMAGE SIZE U kunt foto's in drie grootten opslaan. Hoe groter de 1632 1632 X 1224 1024 1024 X 768 foto, des te gedetailleerder 640 640 X 480 is het beeld; kleinere foto's nemen op de geheugenBK Set OFF kaart minder ruimte in. White Balance (Witbalans) WHITE BALANCE De witbalans zorgt voor Auto zuivere kleuren, omgeWhite bal preset Fine acht de kleur van het licht. Incandescent Kies één van de zeven inFluorescent stellingen. Cloudy BK BSS (best shot selector) BEST SHOT SELECTOR In deze stand maakt de camera een serie foto's en slaat de beste op (de foto met de On Off meeste scherpte details). +/­ +/ Hier mee kunt u naar eigen 0. 3 smaak de belichting aanpassen. Nuttig voor zeer 0 donkere, zeer lichte of con0. 3 trastrijke onderwerpen. BK Set OFF Set OFF Image Sharpening (Beeldverscherping) IMAGE SHARPENING Kies hier of u wilt dat contouren in uw opnamen Auto High extra versterkt worden of Normal juist niet. Volg de scherminstructies om de installatie te voltooien. Installeren Software Klik op Yes om een snelkoppeling naar Nikon View 5 op het bureaublad te creëren. j Eén van de twee dialoogvensters rechts verschijnt. de Nikon View 5 installatie-CD uit het CD-ROM-station k Verwijdercomputer is herstart. nadat de Verschijnt het dialoogvenster "Select language" na het herstarten van de computer, klik dan op Quit om het venster te sluiten. Verwijder vervolgens de Nikon View installer cd-rom uit de cd-rom-drive. a Zet de computer aan en5wacht tot het besturingssysteem is opgestart. Het Standaard worden de beelden gekopieerd naar de map "Imgnnnn" in de map My Documents of My Pictures, waarbij nnnn een 4-cijferig getal is (oplopend vanaf 0001) dat automatisch wordt toegekend door Nikon View 5. is en verwijder de camera zoals hieronder Windows XP Home Edition/Professional Gebruik het pictogram "Safely Remove Hardware" ( ) in de taakbalk en kies Safely remove USB Mass Storage Device in het menu dat verschijnt. Mac OS X (10. 1. 2 of later) Het Welcome programma start niet automatisch. Dubbelklik op het Nikon View 5 CD-ROM pictogram op het bureaublad en dubbelklik daarna op het Welcome pictogram. Kies een up-menu en klik op Next. k Klik op Finish om het installatieproces af te maken. Installeren Software a b Plaats de Nikon View 5 installatie-CD in het CD-ROM-station. Kies een taal in het popup-menu en klik op Next. Zet de computer aan en wacht tot het besturingssysteem is opgestart. Uw foto's overspelen naar uw computer Mac OS X (10. 1. 2 of later) Selecteer voordat u de camera aanzet Selecteer None Applications in het menu Go en Selecteer None dubbelklik op het pictogram Image Capture. Selecteer None in de menu's van de Automatic Task en Hot Plug Action en sluit het venster Image Capture. [. . . ] zoals a Sluit de camerabehulpafgebeeld in onderstaande illustratie aan op uw computer met van de bijgeleverde USB-kabel. Om er voor te zorgen dat de camera niet beweegt en de kabel niet los kan raken dient u de camera op een vlakke ondergrond te plaatsen met de lens ingetrokken en de monitor naar boven. e Nikon View 5 Nikon View 5 beDe installatie van Plezier beleven met de beelden op uw computer gint met de licentieovereenkomst. Zorg er voor dat u de inhoud goed hebt gelezen en begrepen voordat u op Accept klikt om door te gaan naar de volgende stap. Neem even de tijd om dit bestand door te nemen; het kan belangrijke informatie bevatten die niet in de handleiding is opgenomen. f Klik op Install om door te gaan met installeren. is Nikon b Zet de camera aan (de cameramonitor hetblanco). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NIKON COOLPIX S6700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NIKON COOLPIX S6700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag