Gebruiksaanwijzing NIKON COOLPIX S2700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NIKON COOLPIX S2700. Wij hopen dat dit NIKON COOLPIX S2700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NIKON COOLPIX S2700 te teleladen.


NIKON COOLPIX S2700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13437 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NIKON COOLPIX S2700 (13266 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NIKON COOLPIX S2700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nikon View naslaggids De Nikon View naslaggids staat in elektronisch formaat op de bij uw camera geleverde naslag-CD. Symbolen Om het vinden van bepaalde informatie te vergemakkelijken, worden in deze handleiding de volgende symbolen en weergavemethoden gebruikt: Dit pictogram staat bij waarschuwingen, informatie die u vóór gebruik dient te lezen om te voorkomen dat u uw camera beschadigt. Dit pictogram staat bij opmerkingen, informatie die u dient te lezen voordat u uw camera gebruikt. Dit pictogram staat bij tips, aanvullende informatie die van pas kan komen bij het gebruik van uw camera. 2 3 Voor uw veiligheid Om schade aan uw Nikon-product en letsel bij uzelf en anderen te voorkomen, dient u de volgende veiligheidsvoorschriften geheel te lezen voordat u dit apparaat gebruikt. Bewaar deze voorschriften op een plaats waar ieder die het product gebruikt ze kan lezen. [. . . ] Wijzigingen in één van deze menu's zijn van kracht voor alle standen. 3 Afdrukformaat Het formaat waarop beelden worden afgedrukt hangt af van de resolutie van de printer (hoe hoger de resolutie, hoe kleiner het afdrukformaat). Bij de hierboven vermelde grootte (bij benadering) wordt uitgegaan van een resolutie van circa 300 dpi (dots per inch). 82 Duw op</> om de letter te markeren 4 Duw op / om de geselecteerde letter te wijzigen · De mapnaam kan bestaan uit hoofdletters ("A"-"Z"), cijfers en spaties. Herhaal stap 3 en 4 om een nieuwe mapnaam van vijf letters te creëren. 83 5 Markeer de laatste letter en duw op > om een nieuwe map te creëren. -- Mappen verwijderen -- 1 Markeer "Delete" 2 Duw op > om een lijst met mappen op te roepen -- Bestaande mappen hernoemen -- 3 Markeer de naam van de map · De NIKON-map kan niet worden verwijderd 4 Menugids ­ het Setup-menu Duw op > · Selecteer No om terug te keren naar het Setup-menu zonder de map te verwijderen. · Selecteer Yes om de geselecteerde map te verwijderen. 1 Markeer "Rename" 2 Duw op > om een lijst met mappen op te roepen 3 Markeer de naam van de map 4 Duw op > · Wijzig de naam zoals beschreven bij stap 3-5 van "Nieuwe mappen creëren" op de vorige bladzijde. Verborgen of beveiligde beelden Indien de geselecteerde map verborgen (blz. Beelden in de map die niet verborgen of beveiligd zijn worden echter wel verwijderd. 84 85 -- Map kiezen -- Nadat u extra mappen heeft gecreëerd, kunt u de map selecteren die in alle standen zal worden gebruikt voor het weergeven of opslaan van foto's. U kunt de map kiezen met behulp van het submenu Folders in de SETUP-stand of het onderdeel Folders in het Playback-menu. Totdat u een nieuwe map selecteert, worden alle volgende beelden opgeslagen in deze map en wordt deze map gebruikt voor het weergeven van beelden. Monitoropties Met het submenu Monitor Options kunt u instellen wanneer de monitor automatisch wordt ingeschakeld en kunt u de helderheid van de monitor regelen. 1 Markeer de naam van de map De monitor instellen: Display Mode Deze optie wordt gebruikt om de omstandigheden op te geven waaronder de monitor automatisch wordt ingeschakeld, en om in te stellen of foto's na het maken wel of niet op de monitor worden getoond. Menugids ­ het Setup-menu 2 Duw op > · De mapnaam wordt getoond op de monitor (er wordt geen mapnaam getoond als NIKON is geselecteerd). Optie Monitor On Review Only Preview Only Monitor Off Monitor aan bij opstarten Ja Nee Ja Nee Snelweergave Aan Aan Uit Uit Helderheid van de monitor wijzigen: Brightness Met deze optie regelt u de helderheid van de monitor. Duw op / op de multi-selector om de helderheid van de monitor te verhogen of te verlagen door de pijl rechts op het scherm omhoog of omlaag te bewegen. Niet aangevinkte onderdelen worden teruggesteld op hun standaardwaarde wanneer de camera weer wordt aangezet. Optie 3 2 !Digital Zoom Bewaarde instelling Flitsstand Scherpstelstand Belichtingscorrectie Digitale zoom Standaard Auto Autofocus ±0. 0 On Foto-informatie- en kopieerinstelling: Pic Data/Transfer Het submenu Pic Data/Transfer bevat opties voor het opslaan van informatie in een tekstbestand over de status van de camera op het moment dat de foto werd gemaakt en voor het aan- en uitzetten van de overspeelmarkering bij beelden en films op het moment van de opname. Foto-informatie opslaan: info. txt Wanneer u On selecteert in het menu info. txt, wordt de volgende informatie over elke foto opgeslagen in een afzonderlijk tekstbestand ("info. txt"): · Bestandsnummer en -type · Cameratype en firmwareversie · Lichtmeetmethode · Belichtingsstand · Sluitertijd · Diafragma · Belichtingscorrectie · Brandpuntsafstand en digitale zoom · Beeldcorrectie · Gevoeligheid (ISO-equivalent) Menugids ­ het Setup-menu Het vierde onderdeel, Digital Zoom, gebruikt u om de digitale zoom aan en uit te zetten in de standen a, SCENE en å. Als dit onderdeel aangevinkt is, functioneert de digitale zoom normaal (blz. Als het niet is aangevinkt kan de digitale zoom niet worden gebruikt en gebeurt er niets wanneer u op de T-knop drukt bij maximale optische zoom. Om een vinkje te plaatsen of weg te halen dient u het betreffende onderdeel te markeren en op > op de multi-selector te duwen. Markeer Done en duw op > op de multi-selector om de wijzigingen door te voeren. · Witbalans · Verscherping · Opnamedatum · Beeldgrootte en -kwaliteit · Scherpstelveld Het info. txt-bestand wordt opgeslagen in dezelfde map als het beeld. Wanneer u de inhoud van de geheugenkaart op een computer bekijkt, kunt u dit bestand lezen met behulp van een tekstbrowser als bijvoorbeeld Notepad of SimpleText. De beelden worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn genomen, gescheiden door een blanco regel. 90 91 Beelden markeren voor overspelen: Auto Transfer Wanneer u de camera aansluit op een computer waarop Nikon View draait en u drukt op de TRANSFER-knop, dan worden beelden die geselecteerd zijn voor overspelen automatisch naar de computer gekopieerd. Met het overspeelmenu bepaalt u of foto's bij het maken voor overspelen worden gemarkeerd. Er zijn de volgende opties: Optie Off Beschrijving Foto's en films worden niet gemarkeerd voor overspelen. De videonorm kiezen: Video Mode In het menu Video Mode kunt u selecteren welke norm voor de video-uitgang wordt gebruikt. [. . . ] 97 Spot AF-veld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz. 112 Spotlichtmeting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz. 99 Sunset (SCENE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz. 37 T U V Taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NIKON COOLPIX S2700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NIKON COOLPIX S2700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag