Gebruiksaanwijzing NIKON COOLPIX P530

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NIKON COOLPIX P530. Wij hopen dat dit NIKON COOLPIX P530 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NIKON COOLPIX P530 te teleladen.


NIKON COOLPIX P530 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14913 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NIKON COOLPIX P530 (14912 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NIKON COOLPIX P530

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE CAMERA Naslaggids Nl Inleiding Onderdelen en functies camera Beginselen van opname en weergave Opnamefuncties Weergavefuncties Films opnemen en afspelen Basisinstellingen Camera aansluiten op een tv, computer of printer Referentiegedeelte Technische opmerkingen en index i Inleiding Lees dit eerst Gefeliciteerd met de aanschaf van de Nikon COOLPIX P530 digitale camera. Lees de informatie onder “Voor uw veiligheid” (Avii-ix) en maak uzelf vertrouwd met de informatie in deze handleiding. Houd deze handleiding na het lezen bij de hand en gebruik deze als naslagwerk om nog meer plezier aan uw nieuwe camera te beleven. Inleiding ii Over deze handleiding Als u de camera onmiddellijk wilt gebruiken, zie “Beginselen van opname en weergave” (A16). Als u meer wilt weten over de onderdelen van de camera en de informatie die op de monitor wordt weergegeven, raadpleegt u “Onderdelen en functies camera” (A1). [. . . ] MOV 15/05/2014 15:30 22m16s 7m 42s • Om het volume aan te passen, beweegt u de zoomknop (A1). Aanduiding volume 89 Beschikbare functies tijdens afspelen Draai de multi-selector of de instelschijf om vooruit of terug te spoelen. De onderstaande functies kunnen met de multi-selector JK uitgevoerd worden voor het selecteren van een bedieningsknop en vervolgens de k knop in te drukken. Functie Terugspoelen Vooruitspoelen Pictogram A B Beschrijving 7m 42s Gepauzeerd Films opnemen en afspelen Houd de k knop ingedrukt om de film terug te spoelen. De onderstaande functies kunnen worden uitgevoerd terwijl de weergave gepauzeerd is. Houd de k knop ingedrukt om continu terug te spoelen. * Film één beeld vooruitspoelen. Houd de k knop ingedrukt om continu vooruit te spoelen. * Afspelen hervatten. Kopieer het gewenste deel van een film en sla dit als een apart bestand op. Een enkel beeld van een film kopiëren en als foto opslaan. Pauzeren E Stoppen G Terug naar de schermvullende weergave. * De film kan ook per beeld vooruit- of teruggespoeld worden door de multiselector of instelschijf te draaien. Films wissen Gebruik als u een film wilt wissen de schermvullende weergave (A32) of de miniatuurweergave (A81) om een film te selecteren en druk vervolgens op de l knop (A33). 90 Basisinstellingen Functies die ingesteld kunnen worden met de d knop (setup-menu) Druk op de d knop M z (setup) tab (A9) De onderstaande instellingen van de menuopties kunnen geconfigureerd worden. Set-up Welkomstscherm Tijdzone en datum Monitorinstellingen Datumstempel Vibratiereductie Bewegingsdetectie AF-hulplicht Basisinstellingen Optie Welkomstscherm Tijdzone en datum Beschrijving Hiermee kunt u kiezen of het welkomstscherm wel of niet op de monitor moet worden getoond als de camera wordt ingeschakeld. Hiermee kunt u de cameraklok instellen. A E59 E60 E62 Hiermee kunt u de beeldcontrole na opname, de helderheid van de monitor en de Monitorinstellingen weergaveinstellingen voor foto-informatie aanpassen. Datumstempel Hiermee kunt u de datum en tijd van een opname op foto's weergeven. Hiermee kunt u de instelling van de vibratiereductie selecteren die bij de opname wordt gebruikt. Hiermee kunt u instellen of de camera de sluitertijd wel of niet automatisch verkort om onscherpte als gevolg van cameratrilling tijdens het fotograferen te verminderen indien er beweging wordt vastgesteld. Hiermee kunt u de werking van de digital zoom instellen. E64 E65 Vibratiereductie Bewegingsdetectie E66 AF-hulplicht Digitale zoom E66 E67 91 Optie Geluidsinstellingen Automatisch uit Geheug. Taal/Language TV-instellingen Opladen via computer Basisinstellingen Beschrijving Hiermee kunt u de geluidsinstellingen aanpassen. Hiermee kunt u de lengte van de tijd instellen voordat de monitor uitschakelt om energie te besparen. Hiermee kunt u instellen of de batterij in de camera wel of niet wordt opgeladen wanneer de camera op een computer wordt aangesloten. Hiermee kunt u van methode wisselen voor het instellen van het flexibele programma, de sluitertijd of de diafragmawaarde. Hiermee kunt u de toekenning van volgnummers resetten als Ja wordt geselecteerd. Hiermee kunt u instellen of gesloten ogen wel of niet gedetecteerd worden bij het fotograferen van mensen met behulp van gezichtsdetectie. Hiermee kunt u het activeren of te deactiveren van de functie instellen voor het zenden van beelden naar een computer met een normaal in de handel verkrijgbaar EyeFi-kaart. Hiermee kunt u instellen of, bij het bedienen van de handmatige scherpstelling, de velden van het beeld waarop is scherpgesteld op de monitor wel of niet wit gemarkeerd moeten worden. Hiermee kunt u de camera-instellingen naar de standaardwaarden resetten. Weergeven van de huidige firmware-versie van de camera. A E67 E68 E69 E69 E70 E71 Av/Tv-selectie E72 E72 E73 Best. nr. [. . . ] 91, E64 Deksel batterijvak/kaartsleuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 20 Diafragmavoorkeuze auto-stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 50 F23 Fn-knop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89, E42, E58 Functies die niet tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NIKON COOLPIX P530

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NIKON COOLPIX P530 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag