Gebruiksaanwijzing NIKON COOLPIX P510

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NIKON COOLPIX P510. Wij hopen dat dit NIKON COOLPIX P510 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NIKON COOLPIX P510 te teleladen.


NIKON COOLPIX P510 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (16923 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NIKON COOLPIX P510 (15893 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NIKON COOLPIX P510

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE CAMERA Naslaggids Nl Informatie over handelsmerken • Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. • Macintosh, Mac OS en QuickTime zijn handelsmerken van Apple Inc. , die zijn geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het iFrame logo en het iFrame symbool zijn handelsmerken van Apple Inc. • Adobe en Acrobat zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Inc. [. . . ] filmduur voor een enkele film bedraagt 4 GB of 29 minuten, ook al is er voldoende ruimte op de geheugenkaart. De maximale fimopnametijd voor een enkele film wordt tijdens de opname weergegeven. C Beschikbare functies in filmopname • De instellingen van de belichtingscompensatie en Witbalans in het opnamemenu (A60) worden ook toegepast bij filmopname. Wanneer de scherpstelstand is ingesteld op D (macroclose-up), kan de camera inzoomen op een positie dichter bij het onderwerp voor het maken van filmopnames. Als de zelfontspanner is ingesteld en de b (e filmopname) knop ingedrukt wordt, dan start de camera de filmopname na tien of twee seconden. • Druk op de d knop voordat de filmopname wordt gestart om de e (film) tab weer te geven en selecteer de instellingen in het filmmenu (A99). Films opnemen en afspelen C HS (high speed)-films opnemen Als Filmopties in het filmmenu is ingesteld op h HS 120 bps (640×480), i HS 60 bps (1280×720) of j HS 15 bps (1920×1080), kunnen films worden opgenomen die in slow motion of fast motion kunnen worden weergegeven (E66). C Meer informatie Zie “Bestands- en mapnamen” (E98) voor meer informatie. 98 Films opnemen Instellingen voor filmopname wijzigen (filmmenu) De volgende instellingen kunnen gewijzigd worden. Film Filmopties Autofocus-stand Weergave van het opnamescherm M d knop M e tab (A13) A Optie Beschrijving Selecteer het filmtype dat wordt opgenomen. De camera kan films opnemen op normale snelheid en op hoge snelheid (HS), die vertraagd of versneld kunnen worden weergegeven. De standaardinstelling is d HD 1080pP (1920×1080). Filmopties E64 Autofocus-stand Selecteer hoe de camera bij het opnemen van films op normale snelheid moet scherpstellen. Enkelvoudige AF (standaardinstelling), waarbij de scherpstelling vergrendeld wordt wanneer de filmopname begint, of Fulltime-AF, waarbij de camera tijdens de E68 filmopname continu scherpstelt, kan geselecteerd worden. Als Fulltime-AF is geselecteerd, kan het geluid van de scherpstelling te horen zijn tijdens de opname. Als u niet wilt dat het geluid van de scherpstelling wordt opgenomen, moet u Enkelvoudige AF kiezen. Films opnemen en afspelen C Meer informatie Zie “Opmerking over de bediening van de instelschijf wanneer menu's worden weergegeven” (A 14) voor meer informatie. 99 Films afspelen 1 Druk op de c (weergave) knop om de weergavestand te kiezen. • Druk op de multi-selector om een film te selecteren. • Films zijn te herkennen aan het pictogram voor filmopties (A98). 15/05/2012 15:30 0004. MOV 10m16s 2 Druk op de k knop om een film af te spelen. Volume instellen Pauzeren Druk op de zoomknop g/f (A2) tijdens het afspelen. Druk op J of K van de multi-selector om een pictogram van een afspeelknop te selecteren en druk op de k knop om de volgende functies uit te voeren. Functie Terugspoelen Films opnemen en afspelen Beschikbare functies tijdens het afspelen van een film 7m42s Tijdens afspelen Aanduiding volume Knop A B Vooruitspoelen Pauzeren E Beschrijving De film wordt teruggespoeld zolang u de k knop ingedrukt houdt. In de pauzestand kunnen de volgende handelingen worden uitgevoerd met de weergaveknoppen boven de monitor. Houd de k knop C ingedrukt om continu terug te spoelen. * D Film één beeld vooruitspoelen. Houd de k knop ingedrukt om continu vooruit te spoelen. * Alleen de gewenste delen uit de film knippen en deze I opslaan (E31). F Afspelen hervatten. Stoppen G Terug naar de schermvullende weergave. * De film kan ook per beeld vooruit- of teruggespoeld worden door de multi-selector te draaien. Gebruik als u een film wilt wissen de schermvullende weergave (A34) of de miniatuurweergave (A35) om een film te selecteren en druk vervolgens op de l knop (A36). B 100 Films opgenomen op andere camera's dan de COOLPIX P510 kunnen niet worden afgespeeld. Opmerking over films afspelen GPS gebruiken Het Global Positioning System (GPS) is een navigatiesysteem op satellietbasis dat gebruik maakt van elektromagnetische golven afkomstig van een netwerk van GPS-satellieten in een baan rond de aarde. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de positie-informatie met behulp van het GPS op de afbeelding wordt opgeslagen. 101 GPS gebruiken GPS gebruiken GPS-gegevensopname starten Het ingebouwde GPS-systeem van de camera ontvangt signalen van de GPSsatellieten en berekent de actuele positie. De positie-informatie (breedtegraad en lengtegraad) kan worden opgenomen op de foto's die gemaakt worden. Om het opnemen van de positie-informatie te starten, moet GPS-opties op GPS-geg. opnemen worden ingesteld. Druk op de d knop M z (GPS-instellingen) tab (A14) M GPS-opties Stel Tijdzone en datum (A108) correct in voordat de GPS-functie gebruikt wordt. 1 Gebruik de multi-selector om GPS-geg. opnemen te selecteren en druk vervolgens op de k knop. GPS-opties GPS-geg. [. . . ] 16, 79 miljoen pixels 42× optische zoom, NIKKOR-objectief 4, 3-180 mm (beeldhoek equivalent aan die van een 24-1. 000 mm lens bij kleinbeeldformaat [135]) f/3-5. 9 14 elementen in 10 groepen (4 ED objectiefelementen) Max. 2. 000 mm lens bij kleinbeeldformaat [135]) Lensverschuiving AF met contrastdetectie • [Groothoek]: Ca. 1, 5 m tot ∞ • Macro-close-upstand: Circa 1 cm (in een groothoekstand buiten G) tot ∞ Gezichtsprioriteit, automatisch (automatische 9-velds selectie), centrum, handmatig met 99 scherpstelvelden, onderwerp volgen, AF met doelopsporing Elektronische zoeker, 0, 5-cm (0, 2-inch) ca. 201. 000 beeldpunten equivalent LCD met oogcorrectie (–4 tot +4 m-1) Circa 100% horizontaal en 100% verticaal (vergeleken met werkelijke beeld) Circa 100% horizontaal en 100% verticaal (vergeleken met werkelijke beeld) 7, 5-cm (3-inch), ca. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NIKON COOLPIX P510

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NIKON COOLPIX P510 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag