Gebruiksaanwijzing NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G. Wij hopen dat dit NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G te teleladen.


NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3336 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G ANNEXE 614 (3702 ko)
   NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G ANNEXE 380 (3702 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Breng na het verwijderen van de batterij het apparaat voor inspectie naar een Nikon geautoriseerd servicecenter. Het bedienen van elektronische apparatuur in de aanwezigheid van brandbaar gas kan een explosie of brand tot gevolg hebben. Kijken naar de zon of andere heldere lichtbron via het objectief of de zoeker kan permanent visueel letsel veroorzaken. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel tot gevolg hebben. [. . . ] Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok tot gevolg hebben. - Houd de zon goed uit het beeld tijdens het opnemen van onderwerpen met tegenlicht. Zonlicht dat wordt scherpgesteld in de camera terwijl de zon zich in of nabij het beeld bevindt kan brand veroorzaken. - Bevestig de achter- en voorlensdop als het objectief voor langere tijd niet wordt gebruikt en bewaar het objectief niet in direct zonlicht. Als u het in direct zonlicht laat liggen, kan het objectief de zonnestralen op brandbare objecten scherpstellen en brand veroorzaken. Draag geen statieven met het objectief of de camera eraan bevestigd. U kunt struikelen of per ongeluk anderen raken, met letsel als gevolg. Laat het objectief niet achter waar het wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in direct zonlicht. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan de interne onderdelen van het objectief nadelig beïnvloeden en brand veroorzaken. Belichtingscompensatie voor de F5 kan met behulp van Persoonlijke instelling 18 worden aangepast; zie de camerahandleiding voor details. Merk op dat type M schermen niettemin kunnen worden gebruikt voor fotomicrografie en macrofotografie bij vergrotingen van 1 : 1 of hoger. Opmerking: De F5 ondersteunt alleen matrixmeting met A, B, E, EC-B/EC-E, J en L scherpstelschermen. Pak of houd het objectief of de camera niet alleen met behulp van de zonnekap vast. Mocht de rubberen afdichting voor objectiefbevestiging beschadigt zijn, staak onmiddellijk het gebruik en breng het objectief voor reparatie naar een Nikon geautoriseerd servicecenter. Voor het verwijderen van vlekken en vingerafdrukken moet u een kleine hoeveelheid ethanol of objectiefreiniger op een zachte, schone katoenen doek of objectief reinigingsdoekje aanbrengen en reinig met een draaiende beweging vanuit het midden naar buiten toe. Zorg dat er geen vegen achterblijven en raak het glas niet met uw vingers aan. Gebruik voor het reinigen van het objectief nooit organische oplosmiddelen zoals verfthinner of benzeen. De zonnekap of NC filters kunnen worden gebruikt ter bescherming van het voorste objectiefelement. Als het objectief voor langere tijd niet wordt gebruikt, moet u het op een koele en droge plaats bewaren. [. . . ] Als het objectief voor langere tijd niet wordt gebruikt, moet u het op een koele en droge plaats bewaren. Bewaar niet in direct zonlicht of in combinatie met mottenballen van nafta of kamfer. Het objectief achterlaten op extreem hete locaties kan schade veroorzaken of onderdelen gemaakt van versterkt plastic kunnen kromtrekken. Draadloze Speedlight afstandsbediening SB-R200: Tot maximaal twee SB-R200 op afstand bedienbare flitsers kunnen op het uiteinde van het objectief worden bevestigd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag