Gebruiksaanwijzing NEFF KI7863D30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NEFF KI7863D30. Wij hopen dat dit NEFF KI7863D30 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NEFF KI7863D30 te teleladen.


NEFF KI7863D30 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3842 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NEFF KI7863D30

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een verlengsnoer voor de aansluitkabel mag uitsluitend via de klantenservice worden aangeschaft. verbrandingsgevaar door kou Diepvrieswaren nadat u ze uit het vriesvak hebt gehaald, nooit onmiddellijk in de mond nemen. Voorkom dat de huid langdurig in contact komt met diepvrieswaren, ijs en de buizen in het vriesvak. Geen flessen of blikjes met koolzuurhoudende drank in het vriesvak bewaren. [. . . ] U kunt het legplateau variëren: Legplateau eruit trekken en Verwijderen en onder het achterste deel schuiven. Legplateau eruit trekken, laten Zakken en zijwaarts naar buiten draaien. U kunt de lade verwijderen: Reservoir tot aan de aanslag U kunt het vak op simpele wijze openen: Onderaan in het midden van de klep U kunt grote flessen bewaren in het onderste flessenrek: Flessenrek naar rechts of links Wanneer u de deur opent en sluit: Het flessenrek voorkomt dat de /)J De vrieskalender geeft de maximale bewaartijd in maanden aan bij een constante temperatuur van ­18 °C. Het ijsbakje voor 3/4 met water vullen en in het vriesvak zetten zetten. Aanwijzing: Het vastgevroren ijsbakje alleen met een bot voorwerp losmaken (bijv. Om de ijsblokjes los te maken: het ijsbakje iets verbuigen of kort onder stromend water houden. koude-accu Bij stroomuitval of een storing: Het koelelement zorgt ervoor dat de U kunt het koelelement uit het vriesvak nemen om er tijdelijk levensmiddelen te koelen, bijv. Een alarmsignaal, een knipperende temperatuurindicatie van het diepvriesvak en een brandende toets Alarm geven aan dat het diepvriesvak nog te warm is. Na het inschakelen kan het een aantal uren duren voordat de ingestelde temperaturen zijn bereikt. Geen levensmiddelen inruimen voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Door het volledig automatische NoFrost-systeem blijft de vriesvak ijsvrij. De voorzijde van het apparaat achter de deur wordt gedeeltelijk licht verwarmd waardoor de vorming van condenswater in de buurt van de deurafdichting wordt voorkomen. Wanneer de deur van de diepvriesruimte na het sluiten niet direct weer geopend kan worden, dient u even te wachten tot de onderdruk is verdwenen. Sticker OK (niet bij alle modellen) Met de sticker OK kunt u controleren of de temperatuur in het koelvak +4 °C of kouder wordt. Als de sticker niet OK aangeeft, moet de temperatuur stapsgewijs worden verlaagd. Na ingebruikneming van het apparaat kan het 12 uur duren voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Aanwijzing: Wanneer superkoelen is ingeschakeld, wordt het apparaat iets luider. Kern in te vriezen: 4­6 uur voor het inruimen van een Bij langere afwezigheid kunt u het apparaat in de energiebesparende vakantiemodus zetten. de temperatuur in het koelvak wordt automatisch op +14 °C omgeschakeld. Als de vakantiemodus is ingeschakeld, brandt de toets en geeft de temperatuurindicatie van het koelvak geen temperatuur meer aan. Het deuralarm (aanhoudend geluidssignaal) wordt ingeschakeld wanneer de deur van het apparaat langer dan een minuut openstaat. Wanneer het te warm wordt in het vriesvak, wordt het temperatuuralarm (intervaltoon) geactiveerd. [. . . ] Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van de monteur te voorkomen. De contactgegevens van de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier of in de lijst met Servicedienstadressen. U bent er dan van verzekerd dat de reparatie door ervaren technici wordt uitgevoerd die gebruik maken van de originele reserveonderdelen voor uw apparaat. zelftest apparaat Uw apparaat beschikt over een zelftestprogramma dat fouten aangeeft, die uw klantenservice kan verhelpen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NEFF KI7863D30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NEFF KI7863D30 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag