Gebruiksaanwijzing NEFF GI1113FE0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NEFF GI1113FE0. Wij hopen dat dit NEFF GI1113FE0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NEFF GI1113FE0 te teleladen.


Mode d'emploi NEFF GI1113FE0
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NEFF GI1113FE0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für Um die Verunreinigung von Lebensmitteln zu vermeiden, sind die folgenden Anweisungen zu beachten. Beachten Sie die Nischenmaße, wenn Sie Ihr Gerät in die Nische einbauen. Die tiefen Temperaturen verlangsamen oder stoppen den Verderb. Die Lebensmittel in die Verpa- Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Gerät LagernundEntsorgen für die Lagerung vorbereiten. [. . . ] Bovendien komt u te weten hoe u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit. Neem bij klachten met uw dealer of onze servicedienst Pagina 87 contact op. Wanneer het apparaat in een te kleine ruimte staat, kan er bij een lek van het koudecircuit een brandbaar gasluchtmengsel ontstaan. stel het apparaat uitsluitend op in Een ruimte, welke tenminste een volume heeft van 1 m3 per 8 g koudemiddel. De ondergrond moet stabiel genoeg zijn om het gewicht van het apparaat te dragen. Het apparaat is volledig functioneel binnen de toegestane binnentemperatuur. Wanneer u een apparaat van de klimaatklasse SN gebruikt bij lagere kamertemperaturen, dan kunnen beschadigingen aan het apparaat tot een kamertemperatuur van 5 °C worden uitgesloten. Bij afwijkingen kunnen problemen optreden tijdens de installatie van het apparaat. nisdiepte Bouw het apparaat in de aanbevolen nisdiepte van 560 mm in. Bij een kleinere nisdiepte wordt het energieverbruik iets hoger. de nisdiepte moet minimaal 550 mm bedragen. Nisbreedte Voor het apparaat is een meubelnis met een binnenbreedte van minimaal 560 mm nodig. Als u 2 apparaten naast elkaar wilt opstellen, moet u tussen de apparaten minimaal een tussenafstand van 150 mm aanhouden. Boven uw apparaat kunt u nog een koelkast opstellen. 4Het apparaat voor het eerste gebruik voorbereiden Het apparaat voor de eerste keer reinigen. De netstekker van het aansluitsnoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken. Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat. Opmerking: Verschillen tussen uw apparaat en de afbeeldingen zijn mogelijk op basis van uitrusting en grootte. Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand. Koude-accu Gebruik de koude-accu voor het tijdelijk koel houden van levensmiddelen, bijv. Tip: De koude-accu vertraagt bij het uitvallen van de stroom of bij een storing het verwarmen van de opgeslagen diepvrieswaren. De ijsblokjesschaal voor ¾ met water vullen en in het vriesvak plaatsen. [. . . ] Aan de reiniging door de servicedienst kunnen kosten verbonden zijn. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen. Alle levensmiddelen eruit halen en op een koele plaats bewaren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NEFF GI1113FE0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NEFF GI1113FE0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag