Gebruiksaanwijzing NAVIGON SEAT PORTABLE SYSTEM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NAVIGON SEAT PORTABLE SYSTEM. Wij hopen dat dit NAVIGON SEAT PORTABLE SYSTEM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NAVIGON SEAT PORTABLE SYSTEM te teleladen.


NAVIGON SEAT PORTABLE SYSTEM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1538 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NAVIGON SEAT PORTABLE SYSTEM (1537 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NAVIGON SEAT PORTABLE SYSTEM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SEAT Portable System Gebruikershandboek Nederlands Oktober 2011 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg De in deze documentatie aanwezige informatie en gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van NAVIGON AG mag geen deel van deze documentatie voor enig doel worden vermenigvuldigd of overgebracht, onafhankelijk van het feit op welke manier of met welke middelen, elektronisch of mechanisch, dit geschiedt. [. . . ] Wanneer u een geplande of geladen route laat weergeven, zijn het startpunt en elk routepunt met een vlaggetje gemarkeerd. Bij een route met meerdere etappes worden voor iedere etappe het rijtraject en de vermoedelijke rijduur getoond. ► Druk op de knop (Routeprofiel) (zie afb. , punt 1), om een ander routeprofiel te kiezen. Om de navigatie te starten, drukt u op de knop van de route (zie afb. , punt 2) die u voor de navigatie wilt gebruiken. De navigatie gaat eerst naar het eerste opgegeven routepunt. ► ► Druk op Opties > Routebeschrijving, om een gedetailleerde routebeschrijving te zien (zie "Routebeschrijving", pagina 89). Druk op (Bestemming zoeken), om de kaart in de modus Bestemming zoeken te zien (zie "Kaart in de modus Bestemming zoeken", pagina 70). ► 9. 4 Kaart in de modus Navigatie Op welke manier u naar uw bestemming wordt geleid, is afhankelijk van verschillende factoren (gekozen routeprofiel, huidige locatie, soort routeplanning, verkeersinformatie op de route enz. ). Uw navigatiesysteem kiest automatisch de optimale manier van navigatie. 9. 4. 1 Navigatie in de modus Voertuig Nadat de route op de kaart in de modus Preview was te zien, werd de navigatie gestart. - 62 - Werken met de kaart Gebruikershandboek SEAT Portable System De kaart gaat open in de modus Navigatie. 1 Wanneer informatie over bewegwijzering die u moet volgen, aanwezig is, verschijnt deze bovenaan de beeldschermrand. ► Druk op de weergave, om de bewegwijzering te verbergen. 2 Opent de balk POI's op de route (zie "POI's op de route", pagina 81). Wanneer net een bewegwijzering wordt getoond (zie punt 1), dan is deze knop niet zichtbaar. Een beschrijving van de functie POI's op de route vindt u in het hoofdstuk "POI's op de route" op pagina 81. 3 4 5 6 Hier worden evt. In het kleine pijlveld wordt bij kort achter elkaar uit te voeren acties de tweede daarop volgende actie weergegeven. Daarbij zorgt een continu veranderend kaartfragment ervoor, dat de actuele positie altijd op de kaart wordt weergegeven. Het grote pijlveld laat een schematische weergave zien van de volgende kruising waar u moet afslaan. Daaronder is de afstand tot deze kruising aangegeven. - 63 - Werken met de kaart Gebruikershandboek SEAT Portable System Wanneer u de kruising nadert, verschijnt behalve de afstandsinformatie ook een balk: Hoe verder de balk gevuld is, des te dichter bent u bij de kruising. Wanneer u lang niet hoeft af te buigen, verschijnt alleen een pijl voor rechtdoor met afstandsinformatie eronder, die aangeeft hoe ver u de betreffende weg moet volgen. ► Druk op het grote pijlveld, om een actuele rij-instructie te horen. 7 Wanneer een verkeersbelemmering op uw route is gemeld, verschijnt het veld Verkeersinformatie. Wanneer op het veld Verkeersinformatie afstandsinformatie wordt getoond, is nog geen omleidingsroute berekend rond de betreffende verkeersbelemmering. ► Druk op het veld Verkeersinformatie, om het venster PREVIEW TMC te openen. Het toont een kaartfragment met het deeltraject waarop de melding betrekking heeft, alsmede een mogelijke omleiding. Wanneer geen afstandsinformatie te zien is, dan worden alle belemmeringen ontweken die op uw route gemeld zijn en tot tijdverlies leiden. ► Druk op het veld Verkeersinformatie, om het venster VERKEERSINFORMATIE te openen (zie "Verkeersinformatie weergeven", pagina 93). Opmerking: De berekening van omleidingsroutes rond gemelde verkeersbelemmeringen kan automatisch worden uitgevoerd (zie "Instellingen TMC", pagina 94). Als u op het veld Parkeren drukt, heeft u twee mogelijkheden: ► U kunt een parkeerplaats kiezen van waaruit u dan te voet verder wilt gaan. Als u uw voertuig al heeft geparkeerd, kunt u de actuele positie opslaan en de navigatie te voet voortzetten. ► Een beschrijving van de functie Parkeren vindt u in het hoofdstuk "Parkeren in de buurt van de bestemming" op pagina 79. - 64 - Werken met de kaart Gebruikershandboek SEAT Portable System 9 Wanneer u een NAVIGON Sightseeing-bezienswaardigheid nadert, verschijnt in plaats van de hoogte boven het normaal nulpunt en de snelheid (punt 10) de knop NAVIGON Sightseeing. De afstandsinformatie op deze knop geeft aan hoe ver de bezienswaardigheid van u verwijderd is (hemelsbreed). Als u op de knop NAVIGON Sightseeing drukt, wordt het venster INFORMATIE OVER BESTEMMING geopend (zie "Informatie over een NAVIGON Sightseeing-bezienswaardigheid weergeven", pagina 85). Een beschrijving van de functie NAVIGON Sightseeing vindt u in het hoofdstuk "NAVIGON Sightseeing" op pagina 84. 10 11 12 Hier worden de hoogte boven het normaal nulpunt en de actuele snelheid weergegeven. In het veld Totaal ziet u de resterende afstand tot de bestemming en de vermoedelijke aankomsttijd. ► Druk op aankomsttijd, als u in plaats daarvan de vermoedelijke rijduur wilt zien. Druk nogmaals op de infobox, als u weer de vermoedelijke aankomsttijd wilt zien. ► 13 Wanneer u op een route met meerdere etappes navigeert, ziet u in het veld Etappe de resterende afstand tot de volgende tussenbestemming en de vermoedelijke aankomsttijd. ► Druk op aankomsttijd, als u in plaats daarvan de vermoedelijke rijduur wilt zien. [. . . ] 9 K Kaart Bestemming zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Offroad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Preview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Reality View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Standaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Track . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 48 Leveringsomvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Logboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Instellingen Handsfree-module Apparaat wissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NAVIGON SEAT PORTABLE SYSTEM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NAVIGON SEAT PORTABLE SYSTEM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag