Gebruiksaanwijzing NAVIGON PORSCHE DESIGN P9611

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NAVIGON PORSCHE DESIGN P9611. Wij hopen dat dit NAVIGON PORSCHE DESIGN P9611 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NAVIGON PORSCHE DESIGN P9611 te teleladen.


NAVIGON PORSCHE DESIGN P9611 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4434 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NAVIGON PORSCHE DESIGN P9611 (4439 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NAVIGON PORSCHE DESIGN P9611

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] porsche design mobile navigation ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 1. 1 1. 2 1. 3 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 4. 7 5 6 6. 1 6. 2 6. 3 7 8 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 9 Inleiding -----------------------------------------------------------------------------------------------Over dit handboek ----------------------------------------------------------------------------------------Juridische aanwijzingen -----------------------------------------------------------------------------------Klantenservice ---------------------------------------------------------------------------------------------Vóór de inbedrijfstelling ------------------------------------------------------------------------------Leveringsomvang ------------------------------------------------------------------------------------------Eerste inbedrijfstelling -------------------------------------------------------------------------------------Apparaat in- en uitschakelen, reset ----------------------------------------------------------------------Navigatie met GPS ----------------------------------------------------------------------------------------Belangrijke veiligheidsinstructies -------------------------------------------------------------------------Bediening van de navigatiesoftware ---------------------------------------------------------------Volume -----------------------------------------------------------------------------------------------------Informatie --------------------------------------------------------------------------------------------------Software-toetsenbord -------------------------------------------------------------------------------------Lijsten ------------------------------------------------------------------------------------------------------Opties ------------------------------------------------------------------------------------------------------Menu's -----------------------------------------------------------------------------------------------------Navigatie ----------------------------------------------------------------------------------------------P´ 9611 starten ---------------------------------------------------------------------------------------------Een nieuwe bestemming opgeven -----------------------------------------------------------------------Een opgeslagen bestemming selecteren ----------------------------------------------------------------Naar huis navigeren ---------------------------------------------------------------------------------------Bestemming op de kaart bepalen ------------------------------------------------------------------------POI's op de route ------------------------------------------------------------------------------------------Navigatie starten -------------------------------------------------------------------------------------------- 151 151 151 151 154 154 154 158 159 159 161 161 161 162 162 162 162 163 163 164 166 167 167 168 168 Bestemmingen beheren ------------------------------------------------------------------------------ 169 Routes met etappes ---------------------------------------------------------------------------------Routes plannen --------------------------------------------------------------------------------------------Routes beheren -------------------------------------------------------------------------------------------Navigatie ---------------------------------------------------------------------------------------------------170 170 171 171 Opties --------------------------------------------------------------------------------------------------- 173 Werken met de kaart ---------------------------------------------------------------------------------Kaartmateriaal ---------------------------------------------------------------------------------------------Kaart in de modus Preview -------------------------------------------------------------------------------Kaart in de modus Navigatie -----------------------------------------------------------------------------Kaart in de modus Bestemming zoeken -----------------------------------------------------------------175 175 175 176 177 Het symbool met de doorgestreepte afvalbak op wielen betekent, dat het product in de Europese Unie gescheiden moet worden ingezameld voor recycling. Dit geldt zowel voor het product zelf als voor alle met dit symbool gekenmerkte toebehoren. Deze producten mogen niet als huishoudelijk restafval worden afgevoerd. Nuttige functies ---------------------------------------------------------------------------------------- 179 148 ­149 [ NL ] Inhoudsopgave 01 Inleiding 9. 1 9. 2 9. 3 10 11 11. 1 12 12. 1 12. 2 12. 3 12. 4 12. 5 12. 6 12. 7 12. 8 13 13. 1 13. 2 13. 3 13. 4 14 GPS-status, actuele locatie opslaan ---------------------------------------------------------------------- 179 TMC [ Verkeersinformatie ] --------------------------------------------------------------------------------- 179 Instellingen TMC -------------------------------------------------------------------------------------------- 179 P´ 9611 configureren ---------------------------------------------------------------------------------- 181 MP3-speler --------------------------------------------------------------------------------------------- 182 MP3-instellingen -------------------------------------------------------------------------------------------- 182 Handsfree-module -----------------------------------------------------------------------------------Verbinding met een telefoon -----------------------------------------------------------------------------Gesprek beantwoorden -----------------------------------------------------------------------------------Bellen -------------------------------------------------------------------------------------------------------Tijdens een gesprek ---------------------------------------------------------------------------------------Telefoonboek ----------------------------------------------------------------------------------------------Recente gesprekken --------------------------------------------------------------------------------------Handsfree-module configureren -------------------------------------------------------------------------Verbinding met de mobiele telefoon configureren ------------------------------------------------------Bijlage -------------------------------------------------------------------------------------------------Technische gegevens -------------------------------------------------------------------------------------Inhoud van de geheugenkaart terugzetten --------------------------------------------------------------Garantiebepalingen ---------------------------------------------------------------------------------------Licentiebepalingen ----------------------------------------------------------------------------------------183 183 184 184 184 185 185 185 186 188 188 188 188 190 Met de koop van het navigatie-apparaat P´ 9611 heeft u gekozen voor de functionele verbinding van kwaliteit en design. P´ 9611 werd door designers ontworpen en door ingenieurs hoogwaardig ontwikkeld. [. . . ] PRODUCT: opent een venster waarin informatie over de geïnstalleerde softwareversie alsmede de opgeslagen tijd van het navigatiesysteem kan worden bekeken. ROUTE OPSLAAN: opent een venster waarin de geplande route onder een bepaalde naam kan worden opgeslagen. i Meer informatie vindt u in het hoofdstuk , , Bestemming opslaan" op pagina 169. OP KAART TONEN: toont het opgegeven adres op de kaart. INSTELLINGEN: opent het venster INSTELLINGEN waarin het navigatiesysteem kan worden geconfigureerd. i Meer informatie vindt u in het hoofdstuk , , P´ 9611 configureren" op pagina 181. OPGESLAGEN ROUTES: opent een venster waarin een opgeslagen route kan worden geladen. Hier kunnen details over de GPS-ontvangst worden bekeken alsmede de gegevens van de actuele locatie worden opgeslagen. i Meer informatie vindt u in het hoofdstuk , , Route opslaan" op pagina 171. i Meer informatie vindt u in het hoofdstuk , , GPS-status" op pagina 179. ROUTEPLANNING: opent het venster ROUTEPLANNING. Hier kunnen routes gepland, geplande routes beheerd en de navigatie op een geplande route gestart worden. i THUISADRES: slaat het gekozen adres op als uw thuisadres dat dan via de knop NAAR HUIS kan worden geselecteerd. KALIBRERING: opent een venster waarin het Meer informatie vindt u in het hoofdstuk , , Routes plannen" op pagina 170. ROUTEPROFIEL: opent het venster ROUTEPROFIEL waarin de opties voor de routeberekening bekeken en eventueel gewijzigd kunnen worden. 172 ­173 07 Opties 08 Werken met de kaart SIMULATIE: simuleert een navigatie op de weergegeven route. Deze simulaties kan alleen voor routes tot maximaal 100 km worden uitgevoerd. VERKEER: opent het venster VERKEERSINFORMATIE waarin aanwezige meldingen in een lijst worden weergegeven. FABRIEKSINSTELLING: opent een venster waarin alle instellingen naar de fabrieksinstellingen kunnen worden teruggezet. BESTEMMING WISSEN: wist de gemarkeerde bestemming uit de lijst LAATSTE BESTEMMINGEN of FAVORIETEN. BESTEMMING OPSLAAN: slaat het opgegeven adres in de lijst FAVORIETEN op. 8. 1 Kaartmateriaal Ook wanneer meerdere navigatiekaarten op de geheugenkaart van uw navigatie-apparaat zijn opgeslagen, kan P´ 9611 altijd maar met één kaart werken. Om te kijken welke kaart op dit moment wordt gebruikt, gaat u als volgt te werk: 1. Wanneer u een geplande of geladen route laat weergeven, wordt de route eventueel opnieuw berekend. De navigatie gaat eerst naar het eerste opgegeven routepunt. i Meer informatie vindt u in het hoofdstuk , , TMC [ Verkeersinformatie ]", pagina 179. SPRAAKCOMMANDO OPSLAAN: opent een venster waarin na verzoek een spraakcommando voor de gekozen bestemming in het navigatieapparaat kan worden ingesproken. HERBENOEMEN: opent een venster waarin de naam voor de gekozen bestemming of de gekozen route kan worden gewijzigd. i Meer informatie vindt u in het hoofdstuk , , Bestemming opslaan" op pagina 169. 8. 2 Kaart in de modus Preview U heeft een bestemming opgegeven en op de knop NAVIGATIE STARTEN gedrukt. ­ OF ­ U heeft een route gepland of geladen en op de knop ROUTE WEERGEVEN gedrukt. 9 ] Wanneer u een route met meerdere etappes laat weergeven, ziet u deze informatie ook voor iedere etappe. Om de instellingen die ten grondslag liggen aan de berekende route, te bekijken en eventueel te wijzigen: Om de kaart in de modus BESTEMMING ZOEKEN te openen: 1. Druk op de knop BESTEMMING ZOEKEN. AAN ROUTE TOEVOEGEN: opent de routeplanning. Het opgegeven adres wordt als eerste routepunt van een nieuwe route ingevoegd. i Meer informatie vindt u in het hoofdstuk , , Routes plannen" op pagina 170. [1] De route is GROEN gemarkeerd. Wanneer u een geplande of geladen route laat weergeven, zijn het startpunt en elk routepunt met een vlaggetje gemarkeerd. [ 3 ] Een infovenster laat het gehele rijtraject, de vermoedelijke rijduur en de vermoedelijke aankomsttijd zien. Deze informatie kan als volgt worden getoond of verborgen: [1] [2] [3] [4] Afb. [. . . ] Het gebruik in een dergelijk netwerk of uit meerdere computers bestaande systeem is pas toegelaten, nadat het licentietarief voor netwerken volledig betaald is. [ 3 ] Wanneer omwille van de beveiliging van de data of de verzekering van een snelle reactivering van het computersysteem na een volledige uitval de regelmatige back-up van het volledige gegevensbestand met inbegrip van de gebruikte computerprogramma's onontbeerlijk is, dan mag de gebruiker back-ups maken met het dwingend Bescherming van uw wettelijke rechten Consumenten hebben volgens de nationale rechten betreffende de verkoop van consumptiegoederen bepaalde wettelijke rechten. Deze garantie doet geen afbreuk aan uw eventuele rechten, ook niet aan de rechten die niet uitgesloten of beperkt kunnen worden, en ook niet aan rechten t. o. v. Mochten bij uw product tegen de verwachting in toch 190 ­191 13 Appendix 14 Trefwoordenregister noodzakelijk aantal. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NAVIGON PORSCHE DESIGN P9611

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NAVIGON PORSCHE DESIGN P9611 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag