Gebruiksaanwijzing NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NAVIGON 92 PREMIUM LIVE. Wij hopen dat dit NAVIGON 92 PREMIUM LIVE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NAVIGON 92 PREMIUM LIVE te teleladen.


NAVIGON 92 PREMIUM LIVE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3003 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NAVIGON 92 PREMIUM LIVE (3161 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Gebruikershandboek Nederlands Oktober 2011 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg De in deze documentatie aanwezige informatie en gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van NAVIGON AG mag geen deel van deze documentatie voor enig doel worden vermenigvuldigd of overgebracht, onafhankelijk van het feit op welke manier of met welke middelen, elektronisch of mechanisch, dit geschiedt. [. . . ] Uw navigatiesysteem kiest automatisch de optimale manier van navigatie. 8. 4. 1 Navigatie in de modus Voertuig Nadat de route op de kaart in de modus Routepreview was te zien, werd de navigatie gestart. De kaart gaat open in de modus Navigatie. 1 Wanneer informatie over bewegwijzering die u moet volgen, aanwezig is, verschijnt deze bovenaan de beeldschermrand. Druk op de weergave, om de bewegwijzering te verbergen. Opent de balk POI's op de route (zie "POI's op de route", pagina 78). Wanneer net een bewegwijzering (zie punt 1) of nieuwe verkeersinformatie op de route (zie punt 7) wordt getoond, is deze knop niet zichtbaar. 2 3 4 5 Hier worden evt. In het kleine pijlveld wordt bij kort achter elkaar uit te voeren acties de tweede daarop volgende actie weergegeven. Werken met de kaart - 61 - Gebruikershandboek NAVIGON 92 Plus | 92 Premium | 92 Premium Live 6 Het grote pijlveld laat een schematische weergave zien van de volgende kruising waar u moet afslaan. Wanneer u de kruising nadert, verschijnt behalve de afstandsinformatie ook een voortgangsbalk: Hoe meer gele punten worden weergegeven, des te dichter bent u bij de kruising. Wanneer u lang niet hoeft af te buigen, verschijnt alleen een pijl voor rechtdoor met afstandsinformatie eronder, die aangeeft hoe ver u de betreffende weg moet volgen. Druk op het grote pijlveld, om de actueel geldige rij-instructie te herhalen. Daarbij wordt tevens de balk Rij-instructies getoond waarin u het volume van de gesproken rij-instructies kunt regelen (zie "Volume", pagina 64). 7 Wanneer verkeersinformatie op uw route is gemeld, verschijnt bovenaan de beeldschermrand het veld Verkeersopstopping en wordt de knop Verkeersberichten (zie punt 8) getoond. Druk op (Sluiten), om het veld te verbergen. 8 De knop Verkeersberichten wordt samen met het veld Verkeersopstopping (zie punt 7) getoond, wanneer een belemmering op uw route wordt gemeld. Wanneer op de knop afstandsinformatie wordt getoond, is nog geen omleidingsroute berekend rond de betreffende verkeersbelemmering. Druk op de knop Verkeersberichten, om het venster VERKEERSOPSTOPPING te openen (zie "Route-optimalisatie: Op verzoek", pagina 82). Het toont een kaartfragment met het deeltraject waarop de melding betrekking heeft, alsmede een mogelijke omleiding. Wanneer geen afstandsinformatie te zien is, dan worden alle belemmeringen ontweken die op uw route gemeld zijn en tot tijdverlies leiden. Druk op de knop Verkeersberichten. Druk op Details, om het venster VERKEER te openen (zie "Verkeersinformatie weergeven", pagina 85). - 62 - Werken met de kaart Gebruikershandboek NAVIGON 92 Plus | 92 Premium | 92 Premium Live Een uitgebreide functiebeschrijving van uw TMC-module vindt u in het hoofdstuk "TMC (Verkeersberichten)" op pagina 82. Als u op de knop Parkeren drukt, wordt het venster OPTIES geopend en heeft u twee mogelijkheden: U kunt een parkeerplaats kiezen van waaruit u dan te voet verder wilt gaan. Als u uw voertuig al heeft geparkeerd, kunt u de actuele positie opslaan en de navigatie te voet voortzetten. Een beschrijving van de functie Parkeren vindt u in het hoofdstuk "Parkeren in de buurt van de bestemming" op pagina 75. 10 Voor vele kruisingen wordt de informatie uit de punten 11 en 12 verborgen. In plaats daarvan wordt getoond welke rijbanen naar uw bestemming leiden. Druk op het veld om de rijbaaninformatie te verbergen. 11 12 Hier worden de hoogte boven het normaal nulpunt en de actuele snelheid weergegeven. In het veld Totaal ziet u de resterende afstand tot de bestemming en de vermoedelijke aankomsttijd. Druk op aankomsttijd, als u in plaats daarvan de vermoedelijke rijduur wilt zien. Druk nogmaals op de infobox, als u weer de vermoedelijke aankomsttijd wilt zien. 13 Wanneer u op een route met meerdere etappes navigeert, ziet u in het veld Etappe de resterende afstand tot de volgende tussenbestemming en de vermoedelijke aankomsttijd. Druk op aankomsttijd, als u in plaats daarvan de vermoedelijke rijduur wilt zien. Druk nogmaals op de infobox, als u weer de vermoedelijke aankomsttijd wilt zien. 14 15 16 In het bovenste straatveld staat de naam van het deeltraject waarop u hierna moet gaan rijden. In het onderste straatveld staat de naam van het deeltraject waarop u zich momenteel bevindt. Daarbij zorgt een continu veranderend kaartfragment ervoor, dat de actuele positie altijd op de kaart wordt weergegeven. Werken met de kaart - 63 - Gebruikershandboek NAVIGON 92 Plus | 92 Premium | 92 Premium Live Opmerking: De weergave van veel van de hierboven genoemde bereiken kan worden geconfigureerd. Druk hiervoor in de knoppenbalk op (Navigatie-opties) > (Meer) > Navigatieinstellingen. Enkele weergaven werken alleen, wanneer de betreffende informatie in het kaartmateriaal beschikbaar is. Druk op (Bestemming zoeken), om de kaart te zien in de modus Bestemming zoeken (zie "Kaart in de modus Bestemming zoeken", pagina 68). Knoppenbalk Voor een eenvoudigere en snellere oriëntatie in de kaart is de knoppenbalk in de kaartmodus Navigatie verborgen. Druk op een willekeurig punt in de kaart om de knoppenbalk te tonen. De knoppenbalk wordt na korte tijd automatisch weer verborgen. Volume Het volume van de gesproken rij-instructies kan tijdens de navigatie worden geregeld. [. . . ] 112 G Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Gegevens invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Geheugenkaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Geluid uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Google Local Search. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Trefwoordenregister - 134 - Gebruikershandboek NAVIGON 92 Plus | 92 Premium | 92 Premium Live H Handboek Conventies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Instellingen Handsfree-module Apparaat wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Bluetooth-verbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Sneltoets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Invoeren van gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 K Kaart Bestemming zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Knoppenbalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NAVIGON 92 PREMIUM LIVE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag