Gebruiksaanwijzing NAVIGON 70 LIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NAVIGON 70 LIVE. Wij hopen dat dit NAVIGON 70 LIVE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NAVIGON 70 LIVE te teleladen.


NAVIGON 70 LIVE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1407 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NAVIGON 70 LIVE (1402 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NAVIGON 70 LIVE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Gebruikershandboek Nederlands Februari 2011 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg De in deze documentatie aanwezige informatie en gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van NAVIGON AG mag geen deel van deze documentatie voor enig doel worden vermenigvuldigd of overgebracht, onafhankelijk van het feit op welke manier of met welke middelen, elektronisch of mechanisch, dit geschiedt. [. . . ] Een hier weergegeven bestemming kunt u als tussenbestemming selecteren en u kunt naar deze bestemming navigeren (zie "MyBest POI: POI's op de route", pagina 78). Productinformatie: Toont de versienummers en copyright-informatie van hardware en software. Registratie starten, Registratie stoppen: Start of stopt de registratie van een track. (Zie "Tracks", pagina 75) Route opslaan: Opent een venster waarin u de geplande route onder een bepaalde naam kunt opslaan. (Zie "Route opslaan", pagina 45) Routebeschrijving: Toont een gedetailleerde beschrijving van de route met alle punten waar u moet afslaan. (Zie "Routebeschrijving", pagina 86) Routeprofiel: Opent het venster ROUTEPROFIEL. Daar kunt u de opties voor de routeberekening bekijken en eventueel wijzigen. Daar kunt u routes plannen, geplande routes beheren en de navigatie op een geplande route starten. (Zie "Tracks en routes met etappes", pagina 43) Sightseeing-routes: Opent het venster SIGHTSEEING-ROUTES. Daar kunt u een Sightseeing-route selecteren en de navigatie op een route starten. (Zie "Sightseeing-routes", pagina 83) Simulatie: Simuleert een navigatie op de weergegeven route. Van routes met meerdere etappes wordt alleen de eerste etappe gesimuleerd. U kunt dan de navigatie naar deze bestemming altijd zeer snel starten door in het venster NAVIGATIE op Naar huis te drukken. Daarna kunt u de navigatie naar uw oorspronkelijke bestemming voortzetten. Verkeer: Opent het venster VERKEERSBERICHTEN waarin aanwezige meldingen in een lijst staan vermeld. (Zie "TMC (Verkeersberichten)", pagina 87) Opties - 51 - Gebruikershandboek NAVIGON 70 Easy | 70 Plus Live Volgende bestemming overslaan: Druk op deze knop, om het volgende routepunt over te slaan. Deze knop is alleen actief, wanneer er nog minimaal 2 routepunten voor u liggen. (Zie "Tracks en routes met etappes", pagina 43) 7 7. 1 Werken met de kaart Selecteren van de navigatiekaart Voor elk land is er een eigen navigatiekaart. Een navigatie kan echter naadloos over meerdere landen van een continent plaatsvinden, als op de opgeslagen kaarten een doorlopende route kan worden berekend. Ook als kaarten van landen van andere continenten op het navigatieapparaat beschikbaar zijn, kan het altijd alleen werken met de kaarten van één continent. Druk in het venster NAVIGATIE op Opties > Instellingen > Weergave van kaart, om te zien welke kaarten momenteel worden gebruikt. U kunt daar ook een ander continent kiezen, als kaarten van landen van andere continenten op het navigatieapparaat ter beschikking staan. 7. 2 Knoppenbalk Voor de bediening van de kaart staat een balk met knoppen ter beschikking, via welke alle beschikbare functies kunnen worden bereikt. 7. 2. 1 Statische knoppenbalk De statische knoppenbalk is op de kaart in de modi Preview en Bestemming zoeken beschikbaar. [. . . ] 36, 41 G Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Gegevens invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Geheugenkaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Geïmporteerde adressen Outlook / internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Geluid uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Google Local Search. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 GPS Initialiseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 H Handboek Conventies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Symbolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Handboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Handelsmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Hotline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 C CleverParking Live Parkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 I In de omgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 NAVIGON Live. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 - 110 - Trefwoordenregister Gebruikershandboek NAVIGON 70 Easy | 70 Plus Live Instellingen TMC Nieuwe berekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NAVIGON 70 LIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NAVIGON 70 LIVE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag