Gebruiksaanwijzing NAVIGON 42 PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NAVIGON 42 PLUS. Wij hopen dat dit NAVIGON 42 PLUS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NAVIGON 42 PLUS te teleladen.


NAVIGON 42 PLUS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3004 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NAVIGON 42 PLUS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium Gebruikershandboek Nederlands Augustus 2011 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg De in deze documentatie aanwezige informatie en gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van NAVIGON AG mag geen deel van deze documentatie voor enig doel worden vermenigvuldigd of overgebracht, onafhankelijk van het feit op welke manier of met welke middelen, elektronisch of mechanisch, dit geschiedt. [. . . ] Bij de bepaling van de aankomsttijd of de rijduur houdt het navigatiesysteem rekening met andere factoren zoals bijv. dag van de week en tijdstip, vooral echter ook met uw rijstijl tot nu toe. De route die het beste beantwoordt aan het gekozen routeprofiel, wordt met de tekst "MyRoute" gemarkeerd. Opmerking: Ook als de functie MyRoutes is geactiveerd, kan soms geen of alleen een andere route naar de opgegeven bestemming worden berekend. MyRoutes inschakelen U kunt vastleggen of er vóór de start van de navigatie moet kunnen worden gekozen uit meerdere routes. Druk in het venster NAVIGATIE op (Meer) > Navigatieinstellingen > Algemeen. Leg onder MyRoutes inschakelen vast of de functie MyRoutes beschikbaar moet zijn of niet (Ja of Nee). Navigatie starten Druk op de knop van de route die u voor de navigatie wilt gebruiken. Navigatie - 53 - Gebruikershandboek NAVIGON 42 Easy | 42 Plus | 42 Premium Wanneer u voor de instelling Route-optimalisatie de waarde Op verzoek heeft gekozen, dan wordt u mogelijk vóór de start van de navigatie gewezen op verkeersbelemmeringen (zie "Route-optimalisatie: Op verzoek", pagina 79). Geen GPS-ontvangst Wanneer onvoldoende GPS-signaal wordt ontvangen verschijnt de volgende melding: "Momenteel staat geen GPS-signaal ter beschikking. De navigatie wordt automatisch gestart, zodra de GPS-ontvangst voldoende is. " U heeft de volgende mogelijkheden: Wacht. Zodra de GPS-ontvangst voldoende is voor de positiebepaling, wordt de route berekend en de navigatie begint. De kaart gaat open in de modus Routepreview. 8 8. 1 Werken met de kaart Selecteren van de navigatiekaart Voor elk land is er een eigen navigatiekaart. Een navigatie kan echter naadloos over meerdere landen van een continent plaatsvinden, als op de opgeslagen kaarten een doorlopende route kan worden berekend. Ook als kaarten van landen van andere continenten op het navigatieapparaat beschikbaar zijn, kan het altijd alleen werken met de kaarten van één continent. Druk in het venster NAVIGATIE op (Meer) > Navigatieinstellingen > Weergave van kaart > Landen in, om te zien welke kaarten momenteel worden gebruikt. U kunt daar ook een ander continent kiezen, als kaarten van landen van andere continenten op het navigatieapparaat ter beschikking staan. 8. 2 Kaart in de modus Standaard De kaart bevindt zich altijd in de modus Standaard, wanneer u niet navigeert, geen route heeft berekend en geen bestemming op de kaart zoekt. Onder de volgende omstandigheden gaat de kaart vanzelf naar de modus Standaard: U begint te rijden, terwijl het venster NAVIGATIE geopend is. Druk in de knoppenbalk op (Kaart weergeven). Werken met de kaart Zo opent u de kaart: - 54 - Gebruikershandboek NAVIGON 42 Easy | 42 Plus | 42 Premium Opmerking: Wanneer de GPS-ontvangst niet voldoende is om uw locatie te bepalen, wordt uw laatste positie weergegeven. Wanneer ook deze niet is opgeslagen in het navigatiesysteem, wordt alleen een leeg kaartfragment weergegeven. Typisch voor dit aanzicht zijn de volgende eigenschappen: In het midden van het onderste derde deel wordt uw actuele positie weergegeven (oranje pijl). Het weergegeven kaartfragment past zich aan uw bewegingen aan, zodat uw positie altijd op het beeldscherm te zien is. De schaal van de kaart verandert afhankelijk van uw snelheid. Knoppenbalk Voor een eenvoudigere en snellere oriëntatie in de kaart is de knoppenbalk in de kaartmodus Standaard verborgen. Het beeldscherm ziet er opgeruimder en overzichtelijker uit. Druk op een willekeurig punt in de kaart om de knoppenbalk te tonen. De knoppenbalk wordt na korte tijd automatisch weer verborgen. Opties van de kaart in de modus Standaard 1. Er wordt een venster met meerdere knoppen geopend, via welke u toegang heeft tot de belangrijkste functies voor de kaart. Verkeer: Opent het venster VERKEER, waarin aanwezige verkeersinformatie in een lijst staat vermeld (zie "TMC (Verkeersberichten)", pagina 78). [. . . ] 90 L Laatste bestemmingen Alles wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Bestemming wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Laatste bestemmingen . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 44 Leveringsomvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Locatie opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Lopend gesprek Bestemming opgeven . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Instellingen Handsfree-module Apparaat wissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NAVIGON 42 PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NAVIGON 42 PLUS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag