Gebruiksaanwijzing NAVIGON 20 PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NAVIGON 20 PLUS. Wij hopen dat dit NAVIGON 20 PLUS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NAVIGON 20 PLUS te teleladen.


NAVIGON 20 PLUS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1192 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NAVIGON 20 PLUS (1767 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NAVIGON 20 PLUS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Gebruikershandboek Nederlands Juni 2010 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg De in deze documentatie aanwezige informatie en gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van NAVIGON AG mag geen deel van deze documentatie voor enig doel worden vermenigvuldigd of overgebracht, onafhankelijk van het feit op welke manier of met welke middelen, elektronisch of mechanisch, dit geschiedt. [. . . ] De statische knoppenbalk is onderaan de rand van het beeldscherm te zien. Werken met de kaart - 49 - Gebruikershandboek NAVIGON 20 EASY | 20 PLUS Terug: beëindigt de navigatie. (Zie "Navigatie beëindigen", pagina 63) Opties: via deze knop bereikt u tijdens de navigatie een groot aantal andere functies. (Zie "Opties van de kaart in de modus Navigatie", pagina 63) Volume: opent de volumeregeling. (Zie "Volume", pagina 59) Bestemming zoeken: opent de kaart in de modus Bestemming zoeken. (Zie "Kaart in de modus Bestemming zoeken", pagina 63) 7. 2. 2 Dynamische knoppenbalk Op de kaart in de modi Standaard en Navigatie is de balk met de knoppen verborgen. Het beeldscherm ziet er opgeruimder en overzichtelijker uit. - 50 - Werken met de kaart Gebruikershandboek NAVIGON 20 EASY | 20 PLUS Wanneer uw navigatieapparaat een NAVIGON 20 EASY is: Druk op een willekeurig punt in de kaart. Wanneer uw navigatieapparaat een NAVIGON 20 PLUS is: Met geactiveerde naderingssensor: Nader met uw hand het beeldscherm (van rechts). Druk op een willekeurig punt in de kaart. Met gedeactiveerde naderingssensor: Meer informatie over de naderingssensor vindt u in "Naderingssensor", pagina 52. Onderaan de rand van het beeldscherm wordt in plaats van de straatnaam de dynamische knoppenbalk getoond. Wanneer u bezig bent met een navigatie, wordt aan de bovenste rand de balk POI's op de route weergegeven. (Zie "POI's op de route", pagina 75) Terug: beëindigt de navigatie. (Zie "Navigatie beëindigen", pagina 63) Opties: via deze knop bereikt u tijdens de navigatie een groot aantal andere functies. (Zie "Opties van de kaart in de modus Navigatie", pagina 63) Volume: opent de volumeregeling. (Zie "Volume", pagina 59) Werken met de kaart - 51 - Gebruikershandboek NAVIGON 20 EASY | 20 PLUS Bestemming zoeken: opent de kaart in de modus Bestemming zoeken. (Zie "Kaart in de modus Bestemming zoeken", pagina 63) 7. 3 Naderingssensor Dit hoofdstuk is alleen voor u van toepassing, wanneer uw navigatieapparaat een NAVIGON 20 PLUS is. Door de ingebouwde naderingssensor wordt de bediening van het navigatieapparaat nog eenvoudiger en comfortabeler: de knoppenbalk wordt alleen getoond wanneer u met uw hand het navigatieapparaat nadert. Wanneer u uw hand weg trekt, wordt de balk na enkele seconden automatisch weer verborgen. Opmerking: De naderingssensor bevindt zich aan de rechterkant van het navigatieapparaat. Nader het apparaat daarom van rechts met uw hand, zodat de sensor betrouwbaar reageert. 7. 3. 1 Naderingssensor configureren Het reactiegedrag van de naderingssensor kunt u configureren. Druk in het venster NAVIGATIE op Opties > Instellingen > Algemeen > Naderingssensor. Leg het gevoeligheidsniveau vast waarmee de naderingssensor op bewegingen moet reageren (Lage gevoeligheid, Gemiddelde gevoeligheid, Hoge gevoeligheid) Kies Niet gebruiken, wanneer u de naderingssensor niet wilt gebruiken. 7. 4 Kaart in de modus Standaard De kaart bevindt zich altijd in de modus Standaard, wanneer u niet navigeert, geen route heeft berekend en geen bestemming op de kaart zoekt. Onder de volgende omstandigheden gaat de kaart vanzelf naar de modus Standaard: U begint te rijden, terwijl het venster NAVIGATIE geopend is. Druk in het venster NAVIGATIE op Kaart weergeven. Zo opent u de kaart: - 52 - Werken met de kaart Gebruikershandboek NAVIGON 20 EASY | 20 PLUS Opmerking: Wanneer de GPS-ontvangst niet voldoende is om uw locatie te bepalen, wordt de kaart in de modus Bestemming zoeken geopend. Typisch voor dit aanzicht zijn de volgende eigenschappen: In het midden van het onderste derde deel wordt uw actuele positie weergegeven (oranje pijl). Het weergegeven kaartfragment past zich aan uw bewegingen aan, zodat uw positie altijd op het beeldscherm te zien is. [. . . ] (Aan/Uit) tot het apparaat wordt De software wordt opnieuw gestart. Uw instellingen en uw opgeslagen bestemmingen en routes blijven behouden. Ik heb het gevoel dat de accu van mijn navigatieapparaat relatief snel leeg is, wanneer het apparaat niet is aangesloten op een externe stroomvoorziening. Enkele instellingen kunnen zo worden geconfigureerd dat het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NAVIGON 20 PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NAVIGON 20 PLUS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag