Gebruiksaanwijzing MOULINEX HM450

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MOULINEX HM450. Wij hopen dat dit MOULINEX HM450 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MOULINEX HM450 te teleladen.


MOULINEX HM450 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (202 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MOULINEX HM450

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NL VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Neem de tijd om de volgende instructies aandachtig te lezen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar deze zorgvuldig: indien het apparaat niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, vervalt de aansprakelijkheid van de fabrikant. Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp en/of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken. [. . . ] Houd het apparaat en diens snoer buiten bereik van kinderen onder de 8 jaar. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen waarvan de lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens verminderd zijn of door personen zonder enige ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of van tevoren instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en er de mogelijke gevaren van inzien. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u de accessoires vervangt of onderdelen aanraakt die bewegen tijdens het gebruik van het apparaat. Reinig alle accessoires die in aanraking komen met voedingsmiddelen onmiddellijk na gebruik met water en zeep. Verkeerd gebruik van het apparaat en de accessoires kan leiden tot schade aan het apparaat en kan lichamelijke verwondingen veroorzaken. De lemmeten van sommige accessoires (afhankelijk van het model) zijn scherp; wees voorzichtig bij het hanteren van geslepen messen wanneer u de kom leegt of tijdens het reinigen. Om ongelukken en beschadiging van het apparaat te voorkomen, moeten de in de gebruiksaanwijzing vermelde gebruiksduur en snelheidsinstellingen voor de accessoires in acht worden genomen. Controleer voordat u de stekker van dit apparaat in het stopcontact steekt of de voedingsspanning van dit apparaat overeenkomt met de netspanning. Anders loopt u het risico het apparaat te beschadigen of zich te verwonden. Gebruik het apparaat nooit met natte handen of op een vochtige of natte ondergrond om elektrische schokken te voorkomen. Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit in water of een andere vloeistof. Om garantie op het apparaat te behouden en eventuele technische problemen te voorkomen, moet alle onderhoud, afgezien van de reiniging en het gebruikelijke onderhoud door de klant zelf, door een erkend servicecentrum worden verricht. Het netsnoer mag niet in de buurt van of in contact met de warme delen van het apparaat komen, noch in de buurt van een warmtebron of op scherpe randen worden geplaatst. Trek nooit aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen. [. . . ] Plaats het apparaat en zijn accessoires nooit in de diepvriezer, oven, microgolfoven of in de buurt van een warmtebron, om Het apparaat en zijn accessoires zijn bedoeld voor de bereiding van voedingsmiddelen. Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst. Um die Garantie für das Gerät aufrechtzuerhalten und technische Probleme zu vermeiden, müssen Eingriffe, die über die [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MOULINEX HM450

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MOULINEX HM450 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag